Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στο χείλος του υποβιβασμού
ΝΕΟΙΑΓΩΝΕΓ
Τρίτη 16
Απριλίου 2019
Αρ. Φύλλου 6323
Τμή 060€
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr l www.neoiagones.gr
Συμφωνία για τη
Διεπαγγελματική
ΟΛΗ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φέτος
ww.aga tut
Ανεβάζουν ρυθμούς οι
διαδοχικη σοσκε η στο Υπουργειο
Αγροτικής AwantuSng και τροφιpaw. με τη συμμετοχη όλων των
για Triv Ιδρυση Δ επαγγελματικής
Αναμένεται μέχρι to τέλος του
Απριλιου να unoypapel ano τον
ZEA. 5
«Πράσινο φοΟ από το
Πράσινο ταμείο για το
Πάρκο Koupqum
Στην ανάπλαση του ηρκου Κουρ YP4ματος «Δράσεις ΠεριβαλλοντιKOO loomylou» 2017-2018 του
υουργειου Περιβάλλοντος και
Ενεργεις και του Πράσνου tqelou
ει ο Δημος Ιωαννιτών
Ba Προχωρησ
0φους 900.000 ειρώ Που είχε unoΒάλει στο αχεικό Πρόγραμμα Η
χρηματοδότηση από το Πράσινο
ταμειο αφορά το 60% του συνόλου
Παρουσι oeg np0ΥΡαμμάτων και uno png ιων, εγκανα εκλογικών Kevgouv. εκάηλώσεις και φυσ κα επισκ eyeg και
χουν σεις αυτοδιοικητικές εκλογές
AaBdate στις σελίδες των ΝΑ. λη tnv δραστηΡότητα τυν nponyo0μενων ημερών αλλά και ότι 8α ακολου8nou
μέσα στην εβδομάδα.
ΣΕΛ.89
Πρότυο ακονομικής
διαχείρισης ο Δήμος
Τραγικός
επίλογος
την ημέρα των
γενεθλίων του!
Ιωαννιτών
«ο Δημος Ιωαννιτών καταφερε
auth triv Δημοκη περιοδο να μετοtpanel ano έναν Δημο apepenuo.
ένα npotuno οικονομικής διχειρΠου στηκε για τον Ηλε Kanrtzn
πρώτος αστικός Αφος στη χώρα
στην &aqdvua,
tw οικονομικη του δι Delplan.
Αυτό τόνισε στις δηλώσεις του με
αφορμή m , Παρουσιαση του οικοtn λογοδοσία και
ανηλίκων Παιδιών. nou zooae και
unnpe00σε στην Πρεβεζα, ο onolog
το ZaB8ato κι ενώ είχε nael για
| | nuonopla με Φαους του στην ευροτερη περιοχη ης Μονης Τομιου
| | enεσε σε χαράδρα Βάθους 700 EpiΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΗΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣΙ
| | nou pepuv στο opos
ΕΕ. 3