Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
Ο ΔημοσιοΥράφος
Που ayana
τον τοιο του
πρεπει να ξέρει
να δυοαρeotei
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτητης Εκδότης Διευθυν ns BAE. ZEPBA ETOS 45Ο-Ap Φύλλου 11 455 T μη 0,60 ευ άββατο Κυρ ακ 13-14 A λίου 2019
ΕΝΑΜΙΣΗ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΕ ΕΚΑΤΕ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
τες του και ano "Outsider
Αεν έκαναν τί οτα
Θα μΠει τέλος..
Στο καθεστώς της ανομίας
ΑΠό όσα έχουν υΠοσχεθεί
Μητσοτάκης
ος κοτα τιν/ cpio του στην Eadnhoon 'Ehhoba 2021-AZs.
Έκθετη για άλλη
μια φοράη κυβέρνηση
Αυτή τη μάχη
θα τη δώσουμε μαζί
Κώστας
nt04 μέρος το
piivaa η κυβέρνηση και
umouprof του ΣΥΡΙΖΑ pe to
nopsia
κατοίκων tuv
φημερβες του Κέντρου pa
ανυδρομικά υς 360.000 eu.
ρώ nou <ητούν συνταξιού
χοι βουλευτές μηνύοντας
τον ΕΟΑ και τα συλχη
του Που δεν τους τα
napoi exouv αμετάκλητες
διαμαρτύρο.
δίνουν
και μια ομοδα από αυτούς d σε μ ουν.