Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΤΟ 2039 Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΕΠ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΟ 2007!
Το τα χαμε
Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον όποιον τα σοβαρά προβλήματα της χώρας συσκοτίζονται, διαστρεβλώνονται
και τελικά παραμερίζονται από τον δημόσιο διάλογο. Και αυτό συμβαίνει γιατί η συζήτηση πάνω σε καυτά θέματα
οδηγεί σε λύσεις που η αδρανής συντεχνιακή και διαπλεκόμενη κοινωνία μας δεν θελει. Κατα συνέπεια εννιά χρόνια μετά το 2010 η Ελλάδα τελεί υπό επιτήρηση και ακόμα χειρότερα βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης. Η Ελλάδα
σήμερα έχει ανάγκη μεγάλων επενδύσεων, σε ολους τους τομείς της πραγματικής οικονομίας.
χρόνια και βάλε
p μετονότοντασοβαρά προβλήματατη Χγιαπίδεσθελεηστα υσετεια αν άλάδα
ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 548
ΚΥΡΙΑΚΗ
14/04/2019
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
Τα Πάθη του μικρομεσαίου
Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι με βεβαι
ότητα τα βασικότερα θύματα της κρίσης
που προκάλεσε ο αλόγιστος κρατικός δνεισμός που μετατράπηκε σε τραπεζική
χρεοκοπία και τελικά με την υπερφορολόγηση κατέληξε σε χρεοκοπία των πολιτών σελ.8
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΚΟΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΕΟΥΣΙΟΛΑΓΝΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Η πλαστογραφία στα Σκόπια
συνεχίζεται με την Ελλάδα
απούσα
Απίστευτο και όμως αληθινό! Μέσα στην
απόλυτη σιωπή εγκαινιάστηκε στις 14
Μαρτίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο των
Σκοπίαν, η έκθεση «100 χρόνια Τρεμπέ.
στην
τειο από την ημέρα που Βούλγαροι στρατιώτες, στη διάρκεια σελ.10
ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Κι αν δεν ήταν 90χρονη αλλά
30χρονη;
Μια 90χρονη συνελήφθη γιατί πουλου.
σε καλτσ°παντόφλες που η ίδια έπλεκε.
Κι όλοι έσπευσαν να κατακεραυνώσουν
τη «βαρβαρότητα» της αστυνομίας που
αναγκάστηκε να ε4αρμόσει τον νόμο, και
Ακραία
υπερφορολόγηση
κατά αναπτύξns
τη βαρβαροτητα του ίδιου του νόμου,
ο οποίος θεωρεί παράνομη την πιο απλή
και φυσική οικονομική πράξη:..σελ.1 1
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ
Επιβεβαιώθηκε η άνευ όρων
tns Μακεδονίας
Έρχονται στιγμές που αμφιβάλεις αν
αυτά που βλέπεις και ακούς, είναι αλή
θεια ή αποτελούν μέρος μιας σοβαρής
παράκρουσης. Έτσι αισθάνθηκα παρακολο ωντας ταγε μενα στα Σκόπια και
όλες τις φαμάρες που ακολούθησαν
ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΣΤΟΝ ΝΥΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Η ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΌΕΑΕΙ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΕΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
χηρατικοποίηση των ελληνικών
νοικοκυριων μέσω της υπερφορολογη
σης και των ρυθμιζομένων χρεων προς
την εφορία δεν είναι αρκετή στο σημερικό Κυβερνητικό σχημα. Επιδιώκει διπρο ησει μια ποια ανάπτυ η Π Ο
σφατα ο πρωθυπουργός στην ουία
για πλεονάσματα 3,5% επί του ΑΕΠ
θαενουθεί η κο πολτ θεω
του στην ΚΕ του κυβερνητικού κό -ρώντας ως δεδομένο τι μια επόμενη
ματος είχε καλέσει τον αρχηγό της ΝΔ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα κατευθύνει
να δεσμευτεί ότι αν υπάρξει δημοσιο- τα κονδύλια που θα προκύψουν. Εξυπακούεται από τα λεγόμενα του προθυπουργού ότι το ενδεχόμενο να συν
δυασθεί η μείωση της υποχρέωσης για
προγεν πλεονάσμα με
ήμεσετικη με ωση της
φορολογιας δεν τον απασχολεί καν
Προφανώς το έκανε εκ του ασφαλούς,
όχι μόνο γιατί έρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει πολ ές πιθαν τητες να επαν
γεί, αλλά και γιατί αν υποτεθεί ότι επα
νεκλέγονταν καμία φορολογία σελ.4
νομικό περιθωριο από μιατ
ση της υποχρέωσης που είχε θεσμοθε
τήσει η κυβέρνηση με τους δανειστές
αρκώς να υπονομεύσει και την όποια
όν με αΕνωση Ιδιοκτητών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.)
Η Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημε.
ρίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) εκφράζει την
έ το η δυσαρέσκε ά της για τη συνεχιζ6μενη αδιαφορία της Κυβέρνησης σχετικά
με το μέλλον του Τύπου. Τα «πολυδιαφη.
μισμένα» μέτρα στήριξης ουδέποτε πορουσιάσθηκαν και οι αρμόδιοι κυβερνητκοί παράγοντες παρακολουθούν απαθείς
προσπάθεια της προσεχούς κυβέρνη
σης να μειώσει τη φορολογία για να
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Η μαφία των λαϊκών και οι τού res Πάνω σε μια χούφτα Ψ pous
Τι πρέπει να γίνει για να προωθήσουμε σ Υ ες μεταρρυθμ σεις που θα
οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές, καλύτερες υπηρεσες και περισσοτερες
ΟΟΣΑ
ΦτωΧΟΠΟ ηση τηs μεσα as τάξηs
Υπό πίεση: Η συν λ μ η μεσαία τά είναι ο Χαρακτηριστικός τπλος έκθε
σηςτου ΟΟΣΑ, που παρουσιά ει την κατάσταση στις ρες μέλη του Οργασμού. «Πάνω από 1 στα 5 νοικοκυριά με μεσαίο εισόδημα δαπανούν
δουλειές για όλους τους Έλληνες, χωρίς να φοβόμαστε
σελ.7
σελ.22
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Η «ελεύθερη πρόσβαση» και η διάλυση τηs εκπαίδευσns
Στη μεταπολίτευση το σύστημα πρόσβασης των μαθητών στην τρ τοβάθμια εκ
παίδευση ήταν το σταθερό εργαλείο με το οποίο επιχειρήθηκαν
μερίδων νιση των προβλημάτων των ε prΤραγούδια για τη Μάκη tns Kpnus
Συμπληρώνονται εφέτος 78 χρόνια από τη μάχη της Κρητης. Στις 20 Απριλίου
1941 οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Θεσ/κη και αρχίζουν την πορεία
διαφορώντας για τις συνέπειες
που θα έχουν στην ανεξαρτησία της έντυ
της
σελ.30
σελ.12