Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ

14

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5113

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Όσα πρέπει να ξέρετε για τις
120 δόσεις σε ασφαλιστικά ταµεία
ΣΕΛ. 10

Ο ΥΠΟΨ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,
Ι. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

«Η νίκη της Ν∆
θα είναι µεγάλη
και επιβλητική»
ΣΕΛ. 9

ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ
ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

«Οι πολίτες
αναγνωρίζουν
το έργο µας»
ΣΕΛ. 7

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μια... πολιτεία

στον «Λαδόπουλο»
Τ

ο δηµοτικό συµβούλιο της Πάτρας άναψε το πράσινο
φως και το αµέσως προσεχές διάστηµα θα υπογραφεί η σύµβαση µε την Περιφέρεια, στην οποία θα παραχωρηθεί η χρήση του χώρου για τα επόµενα 30 χρόνια,
µε σκοπό στον χώρο του παλαιού βιοµηχανικού συγκροτήµατος να δηµιουργηθεί ένα «κόµπλεξ» που θα αποτελείται από το ∆ιοικητήριο και κτίριο που θα χρησιµοποιηθεί
ως Βιοµηχανικό Μουσείο, ενώ παράλληλα στον ίδιο χώρο
θα στεγαστεί το µουσικό σχολείο της Πάτρας και ένας νέος
βρεφονηπιακός σταθµός. Παράλληλα, προβλέπεται η δηµιουργία χώρων αναψυχής, δηλαδή ένα νέο πάρκο, προσβάσιµο διαρκώς στους πολίτες, που θα προσφέρει νέα
«ζωή» στην παραλιακή ζώνη της Ακτής ∆υµαίων.

ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. 19-24

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

∆ηµόσιο ∆ίκαιο:
Αναζητώντας
την «θεραπεία»
ΣΕΛ. 8

ΙΣΟΠΑΛΙΑ 1-1 ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΛΟ

Είπε οριστικό
«αντίο» στη
δεύτερη θέση

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:
ΗΤΤΑ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
ΑΠΟ Π.Α.Ο. (87-76)

Το πάλεψε,
αλλά λύγισε
ΑΠΟΛΛΩΝ: ΕΧΑΣΕ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ (79-76)

41ο ΡΑΛΙ ΑΧΑΙΟΣ

∆υναµική
εκκίνηση