Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Οσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1342
ΤΗΛ.: 26510 22044
e.mail: [email protected]
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 310
FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ
Απίστευτη ταλαιπωρία και τεράστια έεοδα για εκατομμύρια ιδιοκττεs
ΚΑΙ ΝΑ
ΤΟ ΑΗΑΩΣΕΙΣ.
ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΑΝ
ΘΑ ΤΟ ΣΩΣΕΙΣ
Σελίδα 21
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ
Ατελείωτο μαρτύριο για τη συλλοΥή
δικαιολονητικών (που σε πάμπολλεs
οριοθετήσε1s στα τυφλα Υια να εισπράεουν
τα 35 € ανά δικαίωμα, που οδηνούν με ακρίβεια
σε ενστάσε!s και αντιδικίεs μεταευ γειτόνων
περιπτώσει s δεν υπάρχουν καν)
Πότε λήνουν οι (ανεπαρκε1s) προθεσμιεs σε 37 νομ0us τns xapas
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Το υπουργείο Εργασίας παραδέχεται ότι χιλιάδες
αιτήσεις δεν προσμετρώνται στις επίσημες λίστες
Η ευθύνη είναι των κομμάτων
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΘΛΙΨΗ
Περισσότερες από 45.000
ΟΊ «αόρατες» συντάξεις!
Στην παραδοχή ότι περσσοτεeeg co
45.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης είναι
eco orto (!), δηλαδή δεν συμπερλαμ.
βάνονται στον επίσημο αριθμό των εχκρεμών αιτημάτων κύΟιας σύνταξης,
η πολιτική ηγεσία
ΙΛόγω εκλογών
Παγώνουν οι
Προσλήψεις
στουςδήμους
Ο πολιτιχός Χόσμος δεν βρίσκεται μόνο σε
παραχμή, αλλά χαι σε προϊούσα σηνη. Προσφέρει θέσεις υποψηφίων σε λίγους ικανούς
ανθρώπους χαι σε πολλούς οοχισμένους ανθέλληνες, Ψυχολογικά διαταραμένους, σε άτομα
με απόψεις που
ευνοούν τους εχ
θρούς της πατρί
οις, σε ανερματιστους, γρα ρικούς χαι σε ουκ ολίγα π00finnματικά πρόοοπα με ουιχλο)δες παρελθόν Μαι
ατοοθητικό παρόν
.Παρώνουν» για ένα
τετοίμηνο προσλή.
Ψεις και οι υπηρεσιακές μεταβολές στως
ΟΤΑ, λόγω των εποχόμενων αυτοδιαχητι.
Στην Ήπειρο
Σεώραμηδένοι επενδύσεις Immakma omog
Γράφει ο
Φύτης
z.11ανταζης
Οι πάντες γνυράουν ότι η οκονομία της χώρας μας αδυνατεί
από σειρά TEQUTtu)σεων που ,0°βλεπει η
νομοθεσία.
Εγκύκλιος του υτου»
γείου EoutEozov, που
Ουποψήφιος ειροιβουλευτης της ΝΔ Δη
αχόμη και,να εξιαφαλίσει τον
δης σε σεμιναριοοο μάθημα του
βιοπορισμό των κατοχων της,
ενυ,ανάπτυξη δεν γίνεται με την
Διχηγόρο
1 μήτρης Καιρί
Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστική
ς καταβολή επι
δομάτυν και τα
Εταιρείας με θέμα «Η Ελλάδα στον κόσμο-Μυθοι χαι αλήθειες
της ελληνικής εξιτεριχής πολιτικής (KUTQog-Αιγαίο-Μακεδονικό)» είπε μεταξύ άλλων: «Οπως, λοιπόν,
πάσης φύσεως βοηθήματα, τα
οποία απλιός σνντηρούν την φτώ.
χεια.
απλώς
Συνίχεοα στη σελίδα 22
Ervrzeior orησελίδα 23
ια οτη ΟΕλίδα 23