Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ρώτο στην κύκλοφορια, πρωτο στιςΕ10ησεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ
ιδρυτές-Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δουκ
Ιδιοκτήτης. εκδότης:
μήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
ΣάμοςΣάββατο13Anonio,2019
Πρωτοφανές για τη Σάμο!
Ανένδοτος Βίτσας
raonve douazuovrov a ton amo no munt tou
και υποσχέσεις μακράς Πνοής
Sava!
στρέφοντας στο νογιατί είναι ζήτημα ζ
Πολιτικής κ. Δημήτρη Βίτσα.
διαμαρτυρίας, λογος
ζομένων του Γενικού Νοσουποσχέσεις για αποσυμφόρηση και αδιαλλαξία νια το νέο hot stop.
θρώηινο τείχος στο δρόμο, εμποδίζοσαμιακό λαό την συνεχή un°βάθμια
9 Απρι- θένωση όηων των υγειονομικών και
γαζομένων του Νοσοκομείο
μνημόνια τελείωσαν όπως
Υγείας. Ειναι τερα
Πορεία τους. Να σημειωθεί πως στο σ
τών προηγούμενων κυβερνήσεων για
ωη στο νησι μας
Εδώ ξαναγελάμε αφού τα an°τελέσματα είναι πολύ
Εφτωκά» και ορατά δια γυμνού οφθαλμού. Αργές μέ.
χρι Παρεξήγησης δια ασίες της Υηηρεσίας Ασύλου
n και το συλλαλητηριο δ
του στο νησί μας.
ηηαίσια της διαμαρτυρίας για
εκεί, σε καθημερινή βάση.
ικούς του Παιδιάτρους και νέντευξη σε κρατικό μέσο ενημέρωσης)
γκαταστάσεις του ΚΥΤ
αμονής.
Η λαικη αντίδραση δεν άργησε και έφτασε την
του υηουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημή, μπτη, 11 ΑΠριλίου, με τη μορφη συλλαλητ
οργανωτική Στη συνάντηση ηαρούσα και η πρώτη γυναίκα που
λυπτες τις αντίστοιχες | Αυθούν όλα τα Προβλήματα nou τ
λλαλητηρίου της 7
Υόρα. ΥΠήρξε συμμετοχή συλλόγων
ο χρονικό διάστημα προετοιμαΑστυνομίας, κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Αξια στη μέχρι
στιγμής εμπλοκή της αφού έχει αναλάβει τον δύσκοζομένων του νοσοκομείου.
μα εισερχομένων μεταναστών και την κατ σταση
σίας, εκατοντάδες ηολίτες συναντήθηκαν στην πλαΔεκαπέντε νέους υποψήφιους
ανακο ν σ η<< ορ α υθυνη »
ναχ διάζουν ο κυβερ.
συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας
Γιώργος Κυριαζής Πρόεδρος
μεταναστευτικου Που δεν δεχτα μεταναστσ ου
«Εμιρις μας ητη συντηρε
στο ξενοδο
για δειγμα, ήρθαν μέχρι εδώ να καταγράψουν τις ana.
τον υπουργ
δρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου, Σταμάτης Φεπόμενα δεκαπέντε ονόματα των un°ψηφίων δημοτικών συμβούλων της
Πορείας Ευθύνηο, δημοσιοοίησε ο συνδυασμός.
Βίτσας Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Αρίσταρ.
Ο unoupyoC δέχθηκε το αίτημα ν
ΑΔΕΔΥ, Βάσω Βρυνοοτη, Πρόεδρος του Ε
ργανωτικής Enitponric αλλ ζητησε να μην υπάρχει
ιευθυντής της Υπηρεσίας Yn0δοκής και Ταυτοηοίησης του
υπουργείου κ. Ανδρέας Γκουγκουλής. Θυμίζουμε ότι
η θέση του γ.γ. Υποδοχής, αφού
υπηρεσία nou διευθύνει έχει
κέντρου Σάμου, Μανόλης Γιοκαρίνης και Τριανταφυλ.
λος Καββάδας, ηρόεδροι των Ευηορικών Συλλόγων
Σάμου και Καρλοβάσου αντίστοιχα, Μιχάλης Μητσός,
πρόεδρος τ
Σάμου και ο Νίκος Στεφανής, Πρόεδρος του Συλλόγου
Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμ
είχαν ανακοι- ΑΠριλίου
κόπτερο τύΠου
του unoupΠο
ιαμαρτυρίες και Πορεία στην παραλιακή της πρωθα καταργο
Η συνέχεια στη σελ. 6
ιδιωτικός υπαλληλος Πρώην
Δράση-Ενότητα-Προοπτική
My συμμόρρωση Δήμου Σάμου με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου "
Βαλωμένος ΝΙκόλαος του Κωνσταντίρου pannc Εμμανουλλ του Αθανα
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Πυκνό νομοθετικό
Ιδιωτικός unannnnoC.
annava Γραμματική (KIKn) του Ηρακλή,
Δημητρίου,
ΔΕΗ, Καραθανάση
Ελευθερία
(Εφη)
ικροβιολογικού του Αθανασίου,λογίστρια φοροτε
ση του Δήμου Σάμου στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για Παρατηση του Δημου από την έφεση
που αφορά 43 συμβασιούχους και την κο)Αυσιεργία στην διαδικασία τελεσιδικίας της υπόθεσης και της
Για nonu nuKVO νομοθετικό έργο έως τ
μίηησε πριν nivec μέρες ο Πρόεδρος της Βου
ιακός unannnnoc
ματίας οδηγός. Κρατημένου Ελένη του
γητής βιολογίας φροντιστής θετικών
σχετικός Προγραμματισμός συνιστά «ταφόπλακα» να
α Προαναφερόμενα σενάρια, anavrae
Αγγέλου, unannnnoc ΔΕΔΔΗΕ. κονδύ
έχρι και σήμερα 08/04/2019 ουδεμία ενέργεια
αλλά και Ενδεικτικό
του νομοθετικού ΕΠυρετού» για το αμέσως
υπάλληλος. Μεγαγιάννης Αριστείδης
(Αρης) του Νικήτα, ηλεκτρολάγος. δημοτικός σύμβουλος υηεύθυνη το.
εύλογη αγωνία στους εργαζομένους. Οι ενέργ
από 21/03/2019 είναι οι εξής: 1)Εντολή Δημ ρχου
διωτικός
υπάλληλος. Πνευματικάκης
Κωνσταντίνου, συνταξιούχος αστυνομι
τικής από 20/03/2019 απόφα.
I Παραδείγματι νια την Αναπτυξιακ
εύθερος επαγγελματίας. Σκάρου χρτου Ανακρέοντα, δικηγόρος Παρ' Αρείω
Ο άλλος δρόμος»
Ακόμη ένας συνδυασμός
στην Περιφέρεια Β. AiyatOD
α ακυρώθηκε η καταγγελία τ
μεγάλες αλλαγές στο
υ Δήμου σχέση εργασίας είναι
θηκε έφεση την 08/03/2019 Χωρίς την κατά το νόμο
τάρτη θα αφιερωθεί για συζήτηση του
Προσωπικού στους μεταβατικούς
έματος των γερμανικών οφειλών (
νιστώμενων
τον Στράτο Γεωργούλα, ανααυτή εκ των υστέρων
anna ταυτόχρονα δεν ε
τήσεως άρσης ασυλίας
Περαιτέρω καθυστέρηση
Καταλήγοντας τονίζει τα εξής: "Οι ανωτέρω υηαλλη.
1η εκτέλεση κατά του Δήμου Παρότι έχει περάσει
και την Ικαρία ανακοινώθηκαν 01 Παρακάτω unouripol:περιι ανησυχία. σημειώνει η ηαράταξ
κατ' εξοχήν κυρίαρχο όργανο του
Κώστας, συνταξιούχος. συγγραφέ
λα Ελένη, ιστορικός. αρχαιολόγος,
τίου an0φασίσθηκε n napa
itnon του Δήμου Σάμου
η προθεσμία των 15 ημερών Που εί
Από τους ηρωταρχικούς ρόλους του Κοινοβουλίο
ασκηθείσα έφεση κατά της un' αριθ
νομοθέτηση. Ουδεμία αμφιβολία
εριφερειακός Σύμβουηος, Τραπε
υμβαίνει κάτι, αλλά είναι σύνηθες να υπαρχ
νήθηκε ότι θα δημιουργηθεί διαπαραταξιακή συΟμολογίας Πως «Κλείνουμε» όσα δεν θα προλάβ
ς σας προκειμένου να συμμορφωθεί ο Δήμος με
Γεωργιάδη Σοφία,
εκηαιδευτικός και
τέρω anopoon, nooou ενώ ταυτόχρονα θα yivotav

Τελευταία νέα από την εφημερίδα