Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
δρυτής-Νυκόλαος Καρα λά ος 1951-1974 18οκημα-Εκδότμα Σταυρίδου LZruaauq
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β'(1974)"
Afh φάλλου 6880-11.853 0,50€
Από τις 15 έως τις 19 Απριλίου
Αποχή του Δικηγορικού
Συλλόγου Δράμας ως
ένδειξη διαμαρτυρίας για την
Δωρεάν προληπτικοί έλεΥχοι
από το ΚΕΠ Υγείας
του Δ. Δράμας και την
απευθείας ύνδεση μετοΕΝκό ebnpo
α στη Δρ μα
η παρ σταση «Μικρές
ιστορίες για αγρίους»
του Μπερνάρ Φριό
ΜΕΣΕΛΕ
ΑΝΤΩΝΗΣ
Του Ζήση r
ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής |
|TEST-PAP
Μ.Κ.Ο. «Αγγιγμα Ζωής
OPAYZmot ήσεις
-PSA-Σπιρομετρήσεις
1,4 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
ΑΜΘ για την αποκατάσταση του ιστορικού
Παράταση δηλώσεων
του Κτηματολογίου στην
Π.Ε. Δράμας έως τις 30 Μαΐου
Με Την τεμένουςΤΟ έργου τοτέμενος ea ρησμο
Αράπ Τζαμί στη Δράμα
Με την ολοκλήρωση του έργου το τέμενος θα χρησιμοποιηθεί
1.469.300
Παράταση προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σε Καστοριά, Φλώρινα,
Δρ μα, Ξάνθη, Χαλκιδική, Σάμο, Ικαρία και Χίο
pea ΑΜΘ από το
Επιχειρησιακό
για την κατά.
Αράπ Ταί στην
βολής δηλώσεων ιδιοia
κους εσυτερκού, όπως
Το Αράπ Τζαμί κτίστηκε την περίοδο
1 850-1875 στην r0λιά μουσουλμανική συοκία της Δράμας, κοντά στη σημερνή
πλατεία Δικαστηρίων, είναι χαρακτηρισμένο υς διατηρητέο μνημείο και από το
φιση του μαγουο διαμέσου του ατοίου Yiveται σήμερα η πρόq0ση στο τ Oui, αντιατάσταση mpip ρεης με νέα καθαροη
υάρχουσας erwep0μωσης, αμηήρωση
οι επα ατοοθέπρηόσων κ8ρόμων δοώτα σε καλή κατάσταση, ενίσχυση
των εξι ρραών της θολοδομίας, υποστηλωση του κεντροούθόλου και ανύπη η
του ελλείποντος ματος καθαρο η κα
που δόθηκε παράταση
προθεομίας συλλογής
λύσεων, εόου η Καστοριά,
Χαλκιδυή, Σάμος, 10αρία
κα Χος
2001 ανήκει στον Δήμο Δρόμος
0 ΟΛΟλκός προϋπολογισμός του
έργου είναι 1.496.300 κα πΕρλαμβά
Οσο διαθέτουν αόητη
τίτλο, -Αποκατάσταση τεμένους Αράπταψστην πλατεία ΔικαστηρίωνΔρόμαο-,
μεπροϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ καθα
υλοο ei ατό τη Δεύθυνοη Ααστήλω.
σης Βυ η κα Μετα udarno Mouσείων, α επΕμβάσως που θα πραγματοmoapov είου συνοπτικά α εξής: κοπεδ
στερυση τοοοοών,ανακαακαήεη
χασμάτων, ατυτάσταση των ελυσυμε νέους, αποκάλυψη του κλιμα
οστοίου του μιναρέ και στερέωση κατα.
a anY λου στ άστρου πραμοαδούς
υποβάλουν δηλωση της
τους ή και ηλεκτρονικά
στροκοί ΟΤΑ συ οπο ες
μέσω της ιστοσελίδας παρατείνετα η συλλογή δοού Μακρυπλαγίου
Αγρου Κουδου ων
γράφησης της περιοχς
που βρίσκετα το ανητό
μορφής κα.
wwwktmatblogio.gr
Μκροχω.
Προτρέπονται
διστην Π.Ε. Δραας, ehal οι
ρίου, Μοναστηρακίου, Mu.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ| | ΑΝΟΙΧΤΟ,Ο
τοαροτερο έως την ημε.
ρομηνία λήξης της Προθε.
σμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να
Καλλικρατικούς
Δήμους: Κάτω Νευροκόπι,
Παρανέστι, Προσοτσάνη.
Από τον Δήμο Δοξάτου οι
Στους
Σιδηρονέρου,
καιχωριστής.
Σκαλωτης,
Για περισσότερες πλη.
ροφορίες, α ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύΑΥίας Παρασκευής, Δο -νονται στο Γραφείο Κτημα.
του, Νεροφράκτη, και φτο τογράφησης στη 4άας
λιάς. Από τον Δήμο στην οδό Κοζάνης 3, και
Δρ μας οι προ-καποδι- στα τηλόφωνα: 8014000100,
στρ1aci OTA: Αργυρούπο- 2316005400 και στο fax:
τους, διαφορετικά θα
artampei μεγαλύτερο κοστος και περισσότερος
χρόνος για την ολοκλήΣΟΦΙΑΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ
Με αγάπη για το Δήμο μαs
στη θέση Που του αξίζει
ρωση της δοδωασίας,
9693 794 7504 sofiadis2669yahoo.gr Sofiadis Paulos
Οι περιοχές(Τροκοπο&
Καλλιφύτου, καλού
2521033457.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Αράπογλου
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αναίμακτη . Αξονική Στεφανιογραφία
'Ν ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Παπαεμμανουήλ
YI1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΑΟΕΙ.Ε ΔΡΑΜΑΣ
Τον 1 από τους 3
Deaua
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
Τηλ: 25210 22423, Fax: 252 10 224 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα