Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AZ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Νυν υπέρ πάντων η νίκη
Σάββατο 13 Κυριακή 14
Απριλίου 2019
An Φύλλου 6322
Τιμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: info@neoiagonesgr l www.neoiagones.gr
Braoufuepoa piep ωμένο
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΑΠΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
στην οδική ασφάλεια
-. M. an"
Πολιτισμός για όλους
Ενα διήμερο αφιερωμένο συν
οδική ασφάλεια ηταν αυτό nou
rn8ηκαν στο πλαισιο της
τας και συνεχιζοντας mv npoanaala tng Δημοτικης Αρχής για ενηδημοτών και npuratug mg Bluuaσε συνεργασια pe to hottato
Οδικής Ασφάλε ας «Πάνος Μυλυοδικη α Φάλε .
ΣΕΛ. 8
Επένδυση στον ολιτισμό
από το Δήμο Καΐτσας
Στον Πολιτισμό. tnv αλη και την
υλική του κληρονομιά
Δήμος Κοντοας και μέσα από δυο
SEI tnv υφιστάμενη υντανη κληρονομιά αλλά και το napov n0λπστικό ηαραγομενο εργο.
ΣΕΑ. 2
ΣΕΛ.2
ΠΟΙΟΊΧΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
20,5 εκ. ευρώ
σε ορεπούς δήμους
To Ynoupyeio Εουτερικών ενέκρινε
σε 88 μικρούς ορενος και νησιουδράσεις και tg nape Baaeg του Πναματικοο Kevepou to eat a nou nepaal
2019. με συνολικό n000 0Ψους
20.597.000,00 ευρώ
Αναλαμβανομενο εις επιπρόσθετες
δυσκολες με onoleS Βρισκονται
Σας ευρωαλογές ψηφίζουμε
για τις προστατευομενες
καν ενισχυ εκτάκτως auto0g toug
ομους για tplm συνεχόμενη χροΠεριοχές
bg ευρωεκλογές Ψηφιζουμε και γ
εις Προστατευόμενες neplaxeg
Αοφάσεις Οικονομικής
Emtprric για έργα στις
Tepipepe1ακές Εκόυτες
Αυτό τουλάχιστον το μηνυμα
από τα Τζουμέρκα. ο
Υουργός Περιβάλλοντος
φάμελλος, ο
λιγες εβδομάδες Βοηκε για δεύτερ
Ano padeg για uonotnon δεκάδων
Αυτοκινητόδρομοι
που εμειναν μακετες
ολοκλήρωση των εργασιών tng 11
Aavmang Εργασιας του Δικ
Eupundicng Χάρτας με 841a: «Οι Κοι
νωνκές και Πολπιστικες
ενοτητες ελαΒ1 η Οικονομικη Enτου Περιφερειάρχη κ. Αλεςανδρου
Καχριμάνη
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
EEA. 5
σιμη Andrnan".
ΣΕΛ. 3