Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
Aelpp FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙΚΗ
12 AnPAIOY 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12242
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Στον Πάτο της Ευρώπης η ελληνική μεσαία τάξη
«Η συνθλιμμένη μεσαία τάξη της Ευρώπης» Τιτλοφορείται η έκθεση Του ΟΟΣΑ, η
οποία αποτυπώνει με μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθε
τα μεσαία στρώματα στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό, στην Ελλάδα, τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης για
ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό κυμαίνονται από 7.894 έως 21.050 δολάρια και είνα
ra χαμηλότερα μεταξύ Των ευρωπαϊκών χωρών του ΟΟΣΑ.
Επίσης, το διάμεσο εισόδημα στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ήταν
σημαντικά χαμηλότερο από ότι το 2008, αφού ληφθεί υπόψη ο πληθυ)ρισμός, με m
μείωση να ανέρχεται σε σχεδόν 6% ανά έτος.
«Η μεσαία τάξη μοιάζει σήμερα όλο και περισσότερο με μια βάρκα σε επικίνδυνα
νερά», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.
Το κράτος κλέβει
«Καμπανάκι» Ντράγκι
γιατην οικονομία τηςΕ.Ε.
Ποοεκλογικό
«πάρτι» πρόσληψεων
με νόμο τους ιδιώτες!
vKootvopo,TO ρά γιαθακλβο, mp nedto
«Σε χαμηλή ππρτηο θα βρεθεί η οοοονομία στην
Eugoocom, το 2019 χους, όμας. να εισέλθει σ
igeon, H εχτίμηση αυτή της Ε ΚΤ την αναγοάξει
εέναννοενο πάρτι πώσλήψεων, εκτός του πακέτου παροχών με επ δόματα αναδρομικά xn ev0μίσεις χοτών,
Επιδίδεται η Χυβέρνηση στον δρμο ΛΟος τις κάλπες.
νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, έχει συμπεριληφθεί ένα
άρθρο, ΤΟ 45, σύμφωνα με Το οποίο, το δημόσιο δεν
0α καταβάλει πλέον Τόκο 6% ωςπονήγιατηνκαυστε
ρημένη ε αφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών TOO(Μάνω
από 90 ημέρες) αλλά το μισό, 3%)
ονλάχιστον έως το τέλος του έτους, συνεχ0-οντας
Σημειώνεται on φορολογούμενοι και επιχειρήσεις
Σχεδόν καθημοανά σημειοίνονται πο°κηρύξεις για προσλήνε
άχν μονο σε τομείς όπου υπαρχουν ελλείψεις αλλά και σε άλλους,
όπως το Αθηναίο nea toge0Rubr twy,
πληρ νουν για ανάλογη καθυστρηση οφειλών τους
προς το κράτος, 8,76%
Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μαρο
Ντράγκ, μετά τη ο νεδρίαση του Δουχητιχούτης
Συμβουλίου, "η οικονομία της ΕΟυΐονης εμαα.
νίξει μία εικόνα αδυναμης ανάκαμψης». Η εΕΕλιξη αυτή αποδίδεται κατά KUQto λόΥο σε αΟνητικές
επιδράσεις από το ε50iteQ420ό περβάλλον, χαΟώς
και στα υο ματα, out tlago cul σει το χύμα
Η Κομισιόν χαταμετρά τις αναχου νώσεις για αθρόες προσλήνεις
στο δημόσιο και τις βγά ει ουπεραριθμες», Χατα παράβαση τον
Το Δημόσιο, με Το κούρεμα του mTOKIOUTOU πλη.
ρώνει, εξοικονομεί περίπου 60 εκατ. ευρώ, δεδομένου
ότι τα όσα οφείλει ανέρχονται σε 2,149 δισ. ευρώ.
eawivwv για τις οποίες δεσμεύτηκε η Αθήνα.
Στηλιτεύει επισης τις αυξήσεις μισθών που δώθηχαν στο Δημοσιο (πχ στο t πονογείο Οικονομιων) αλλά και την αυξηση Χατά
l 1% στον κατώτατο μισθ6.
Δριμεία κρτική για Το «Ψαλίδι» 50% στα πανωτόκια
αλλά αποκλειστικά για τα εφέσια» του δημοσίου προς
ΤΡΙΤους, άσκησε η αντιπολίτευση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πάνω από 33 εκατ. το 2018
ΔΝΤ: Προετοιμαστείτε
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 1
Πτώση 13,9% Τον Μάρτ
Πτη"αλλία 3ης 2013, σης της Ελλστας, Hav
Κάλχίμαχ τις χοβμαήσεις ανά τον όμιμονα
αΟχίσουν πe0ετουασίες για την επόμενη 01.
νομική φουοτούνα και συνάμα να ανασχ
Τσον Μάρτιο τοα 2019 στην Ελλάδα ignezovtav
xouvouer1α αυτοκίνητα που χυκλοφοοησαν
τον Μάρτιο του 2019 στην Ελλάδα ανέρχονται
σε 9518 έναντι 11.053 που κυκλοφο,ησαν τον
κά στοιχεία της Τραπεζης της Ελλάδος. Η ει
σε μενη τα διωτική x νηση το 2018 αυξήθηχε κατα
9,7% και διαμοΟ Ιάθηκε ovrxexquμένα στα 33072 εκατ.
τα ιδιωτες έναντι 30,161 εκατ τα ιδυοτών το 2017. Οι
ταξιδιωτικές εισπρά εις διαμο qu θηκαν στα 16,0 6
δισ., πα00οσιάζοντας αύξηση 10%.
διασουν τις δημοσιονομαχες πο mxeg Τους ωστε να
αντιμετοπίσουν τις δημ recquefg πφοχλήσεις απητ
θυνε το ΔΝΤ. Η σύσταση αφορά ειδικά χωφες οπου το
ze o ς είναι ψηλά καθως έχουν μιχρα πεQ 00 ια να
μειώσουν qoQ0ος ή να αυξήσουν δαπάνες,
αντίστοιχο μι του ΕΤους 2018, τα οστα οντας πτο
ση 13 9%. Την ποίοδο Ιανουα Nou Magriou end
qog συν για πQéTII φορά 53.243 αντοοοίνητα έναντι
51.228 toucuncuxpomil,τη αντιστοι η τ Q1000 Tou
ng 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9%.