Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοιο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ιδιοκτητης Εκδότης Διευθυντης ΒΑΕ. ΖΕΡΒΑ ΕΤος 450 Ap. λλου 11454 Τμη 0 60 ευρώ Παρασκευη 12 Απριλίου 2019
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΟΓΟΙ ΠΟΥ Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΊΑΙΜΙΑΣΥΝΙΣΤΟΕΑΤΟΥΣΥΡΙΖΑΚΑΙΟΤΟΤΕΑΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
Ap, nou noηόγω της μανίας touc να
anohouBdVEI tn Monn του για véo Νοσοκομείο oonoov Kpeon κάνοντας
κοροϊ0a npoc τους nonttc
Με Πρωτοβουλία του Π.Σ. "ΠΡΕΒΕΖΑ"
AS Πρόσεχαν | |
Μια μαρμάρινη η άκα
Για τους
ΣΥΡΙΖΑ°vs
ο Ευ. Βενζέλος
για τα 96ονικά της natpieac , ουμηερ
upavo.
Novartis é
χυση στον ΣΥΡΙΖΑ, την Αυγή κυ alo
va npoodoop0ουν το μετρο noedentoc ceric και ο.
στη σελ 16
Σχετικά με την
Πράσινη
Η εκδήλωση
τους μάρανε
δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ
και napandwaxpdoc 100 δισ. nhu
NOVARTIS
nov ppaooovuv εντός και εκτός tric
nou διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Χο adarK στο