Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδοντής-Νκόλαος Kapadi os 1951-1974 1δικήμα Εδό μα Σταυρίδ nLZr0λιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β'(1974)*
Ap.φόλλοο 688 0-11.852 0,50€
Στίβος-Με επΙΤυχία
Οι μαθητές της Β' Γυμνασίου
του Μουσικού Σχολείου
Δράμας στο πρόγραμμα
«Kids Save Lives»
Φόλες στο Παρανέση
| σκότωσαν δύο σκυλιά
Και δύο γάτες
Σημαντικό avamuξακό
αποτέλεσμα για την
περιοχή της Ορενής
Ροδόπης και του Νέστου
ΣΤφορ ηηςΧΕΟ 0 Οροτάσεων δάότους!
οι διασυλλογικοί
αγώνες Κ18 στη Δρ
Ανο ΑΤΙκά Α επιδόσεις καιδιο
η ΟΧ.Ε. Opeavoroyoou Ροδάης
Για Ρεκόρ Γκίνες πάνε
μαθητές του 1ου και 2ου
ΔημοΤΙκού Σχολείου Δράμας |
Την Τετάρτη 17 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δρ μας
| Παρουσίαση παράδοση και αποδοχή
Της αρχιτεκτονικής προμελέτης
της καπναποθήκης «Πορτοκάλογλου»
Στο παιχνίδι του «Γκριν!apn»
με τους περισσότερους μαθητές!
Πρόταση χρηματοδότηση Του Δήμου στο «φιλάΔημος» για την ανακατασκευή
και εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Σταδίου
1ου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου
ApquaS. Την ερχομενη Τρίτη και ώρα 9 το
ξουν στον προαύλιο χώρο τους, το qadK
Προσηάθεια να καταρρίφουν ένα Ραορ η iοι
και ώρα 5 το artbνες με θέμα «Τα περισσότερα Παιδιά nou
Δημοτικό Συμβούλιο
τελεί ατοσκοπό, αλλά μόνο το μέα που θα
βοηθήσει τους αιμμετέχοντες μαλητές να
κατανοήσουν πως μόνο avep αζόμενα ap
μΟΜκά μηρούν να πετύχαν ένυν κονό
Περιοχής. Μια φωτογραφική μ rpan θα καταγράφει τους μαθητές που εοσερχονται στο
Χώρο.
λαπουν ολόκληρη την προσΤά8aaEnan
και στουδαότερα θέμα, είνα η
φωτογραφίες και τα βντεο θα καΣύμφωναμε τους όρους δεξαγωγής, όλα
κτονικής προμελέτης
για την αποκατάσταση
από τους αγω οδίες. Δεδομένου όταστ
Ο' μαθητές θαπαξουν το επτραπέρ naμιση της Καπν αποθήκης-Πορτοκάλογλου», που Apt
τηδρυση προγραμματος ΚΝηματογραφοών σπουδών
στήρια Είσης κτά την είσοδο στην αυλή
του σχολείου, θα δ0ed σε κάθε αυμετ6οντα αριθμημένο αυτοκόλλητο.
ΚΙών, δηλαδή 48 αμμετέχντες μαθητές, α
anoicu θα δοκρίνονται καθώς θα φορουνδιασκεται επί της οδού Περδακα.
Πρόκατα για τηνγιωστή Καπ ατοθήκητηςοδού nepδίκο, η ατοία avioet στο Δήμο Δράμας και πρόκοου να
στενοου την Σχολή Κηματογράφου Δpdy0ς. Το θεμα
παρουοάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πόλη μας και
αναμένετα να υπάρξει πολύωρη συζήτηση για το
KOL την αγγλκη γλώσσα Εππλέον, η συμουνίο πΕριλαμ
βάνατην διοργάνωση κι ηματογραφοιών p°βολών, συνεδρίων και execoeu , την συνΕργασία με ελλη κούς και
ευρωπαϊκούς φορείς του τομέα των
καιτέλος την προσπάθεια ανάδειξης της Δρduας ως
διεθνούς κέντρου καηματογράφου βλέπε και"Πρωνό
γωγή του napondou, θα
iva παρόντες δύο
θα τελαώσα το επτραπέ4o napeiaqu OTEΟΙΡαμερες θακαταγράφουντςεξόδουςτης
αυτό (400μαητές συνολικά.
Géua.
είναι γνωστό, ο
Τύπο, δεύτερο
μα,αφορά τη κάθονομ
Δήμος Δράος έχει υτογρά.
Jet ανΕργασία με το Avot
κτό Πανηυστήμιο στις
αρ ές τουΙουνίου 2018, για
την ίδρυση Σχολής ΚΝημοτογράφου και Οπτικοακουστοιών Μέσων στη Δράμα,
μετην παρουσίατου Ymoup
-Το δεύτερο θέμα, αφορά την κατανομή των Χώρων
προβολής των κομμάτων και τον καθορισμό της χρήσης
αυτών ενόψει των Ευρωεκλογών της 26 Molu 2019
καθώς και των Δημοτικών και ΠεριφΕρυακών εκλογών
της ίας ημερομηνίας και τυχόν επαναλητοκών αυτών
'Ηδη, στο χθεσηό φύλλο, ο-nT.» δημοοίευσε την
πρώτη συνάντηση που είχαν στο Δήμο οι εκπρόσωποι
των κομμάτων και των repopepeadw και δημοτικών παΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | | ARER,OAZOTE
ANOIKTO
ΣΟΦΙΑΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ
TreruKoao νών και Evné.
-Οσον αφορά τα οκονουκά τήματα, eaaub τηθούν
διάφορες τροποποήσεις και αποφάσεις της Ουονομ
κής τροπης σχετικά με την α αναμόρφωση του προ
Στρατιωτικό6
στη θέση Που του αξίζει
ρωσης, κ. Nicou Παππά,
0693 794 7504
[email protected] gr
OSofiadis Poulos
Η ουμφωνία μετα$ των
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
Πάνας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
> | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
Παπαεμμανουήλ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Ynipoo-Triplex ayyeiov
Γνωση
Τον 1 από τους 3
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
Τηλ: 2521 0 22423, Fax: 2521 0 22413

Τελευταία νέα από την εφημερίδα