Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27271
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Σε λίστα θα καταγράφουν οι
ΗΠΑ τις τουρκικές Παραβιάσεις
στο Aya
Πληθωρισμός στην
Γουρκια με 20%
Μέτρα ανακοίνωσε ο Υα
μπρός του Ερντογάν
Τονοκία αποκάλννε σήμε!α (σ.σ
τη φορά στην ιστορία του Κογκρέ
την ανακαμψη της οικονομιας της και
καθησυχασμό των αγορών, ανακ
ι ο υπου
τραπεζικού τομέα και την καταπολέμηση
αριθμό των ια στη
ου πληθω!ισμού που βρίσκεται σε νυτι
χώρου χαι της ΑΟΖ της Κυπρια
κής Δημοκρατίας. Επιπλέον, στο
«Καθώς η πρώτη προγραμματισμένη ε
λογική αναμέτρηση βρίσκεται αρκετά
θα είναι περίοδος διαρθρωτικών μεταρ
ρακ, ο πανίσχυρος υπουργός Οικονομικών
2023, η π
που αρχ
τλων στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Μάλιστα, πρόχ
πρωτοβουλία, καθώς ο
κ. Μενέντεζ είναι ο επικεφαλή
ων Δημοκρατικών στην επιτρο
ρουσίας, ενώ ο κ. Ρούμπιο, ο οπ
τής Εξωτερικών
ρουσιαστής στη Φλόριντα.
μέλος της
ΕΑΠ10ες φέρνει η
ιατρικη κοινοτητα
Υια τη θεραπεια
αν εκτικων
καρκινων
κλέγεται ως Ρεπουμπλικάνος γε
σφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία
πως αποχαλείται επίσημα, εισάγει μια
Το «Νομοσχ
νΑνατ
κής διπλω
σόγειο και να προχωQήσουν σε μια ου
σιαστική αναθεώ!ηση της αμερικανικής
στ!ατηγικης, με στοχο να αναγνω!1
στούν οι νέες πράγματικότητες που ε
χουν διαμοαφωθει στην περιοχή
τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο του
ΗΠΑ, ο
ΑμεQ1χανοι γερυουαστες, Μπομπ Μενέ
εζ και Μά0%ο Ρούμπιο, επιδιώκουν να
παγιώσουν το ενδιαφέρον της αμεQ1χανι
σειρά από π
ουλές που αποσχοπούν
να ενισχύσουν την αμε uanta στηρίξη
στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύ
ι θε!απείες με σωματίδια άλφα
προυκαι!σραήλ. Υπό αυτό
ι να σημεια)θεί πως είναι η προοποίες έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται
τελευταια οχαρα μένονταρτη ζτου ασθε
Τη Ρωσια φοβόταν η ΕΕ αΠΟ την Κινα της έρχεται
στατη που εχει κανει μετασταση στα ο
ΕΕ για χρο
1 χρόνια, ο
όμιλο HBIS που έσωσε από την πτώχευση
μάζουν και σε άλλες ανθεκτικές μοαφές
στα Βαλχάνια, αλλά νταοτος φαίνεται
δραστηριοποιουνται, κυρίως μέσω χαμη
ιων, το υψος των οποιων
ιτρέπει να ανταγωνίζονται την
δυνος με
ργοστάσ
καταβάλλοντας 46 ε
Για μεγάλο διάστημα, η Δύση θεωρούσε ότι ο αντιπαλός της στην ευαλωτη και
νται κανονικα.
νται στη στοχευμένη μεταφορά των σωμα
Ευρωπαικη Ενωση
πόλη έχει
νοβολία
φτωχή αυτή περιοχή της νοτιο-ανατολικής
την σημαία της Κίνας που έχει υψωθεί
Όμως η Κίνα είναι ο νέος σημαντικός
πάνω από την κεντρική πύλη
ού απο
στάσιο σιδηρουργίας της Σερβίας, που α
οράσθηκε από τους Κινέζους. Ή καλύτερα, από «
ο χρόνια
οχομό το
Κινέζων, η αμερικανική US Steel Corpo
ίναι πολύ φτωχές για να αναπτύ
και να υποστηρίξουν την παραπαίουσα
ορυχεία, εργοστάσια σιδηρουργίας
θράχα, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι: η Κί
η αποσύρθηκε πουλώντας στο σερβι
01σ. ευρω τα
εσοοα του
τουρισμου
υποδομές τ
εργοστάσι
να-ΣΕΛΙΔΑ
και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο
Γ. Σταθάκης: «Δεν Βια
ζουαστε να
σταθμό
πουληθούν τα ΕΛΠΕ»
ια ο α
να επενδύει στα Βαλιάνια και ανησυχε
uQ1στών που επισκέφθη
Ευρωπαϊκή Ενωση
οιχτό αφήνει ο υπουογός Πέριβάλλοντος και EveQγειας, Γιώ!γος Σταθάκης, το
τη χώ!α μας πέρισι. Σύμφωνα με τα ορι
στικά στοιχεια της TQαπέζης της Ελλά
δος, η εισεQχόμενη ταξιδιωτικη κινηση
το 2018 αυξήθηκε χατά 9,7% χαι διαμοοφώθηκε στα 33,072 εκατ. ταξιδιώτες, έ.
ενδεχόμενο πΟΧηου ξης νέου διαγωνισμού για την πωληση μετοχικού πακετου των Ελ
λάχιστον η Ευρωπαική Ενωση αντιπρό
σωπεύει το 70% των ξένων επενδύσεων
σε Σερβία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Βόρεια
Μακεδονία, Αλβανία και Κόσοβο, την ώ
ρα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπης για την περιο ο
ληνικων Πετ!ελαιων σημειωνοντας, ωστόσο ότι δεν υπά χει βιασύνη ού
καμία πλευρά.
ση από
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2018
διαμορφώθηκαν στα 16,086
δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας
Σε δηλώσεις του, στο περιθώριο της εκδήλωσης για την υπογραφή των συμβάσεων πα
ραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και ε%μετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, ο
κ Σταθάκης απέ λεισε το ενδεχόμενο πωλησης μετοχων των ΕΛΠ μεσ Χρηματιστη
ου, ενώ σημείωσε ότι θα ακολουθήσει μια περίοδος αποτίμησης της κατάστα
σης και των αποτελεσμάτων του προηγούμενου διαγωνισμού. Η συζήτηση, ό-ΕΕ/
νεζικές επενδύσεις δεν αντιστοιχούν παρά στο 1%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα