Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα μυστικά του πλαισίου προστασίας της α' κατοικίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
6.906
ΟΟΣΑ.
Ταμυστικα του πλαισίου
φτωχοι ιοίηση
της μεσαίας τάξης
110 Προστασίας α' κατοικίας
στην Ελλάδα
Με ετήσιο ρυθμό μείωσης 6% στο εισόδημα της η ελληνικη μεσαία τάξη είναι η
στερη μεταξυ των ευρωπαικων κρα
τών μελών του ΟΟΣΑ. Αυτό σημειώνει ο
Οργανισμός σε έκθεση Που έδωσε χθες
στη δημοσιότητα, με τίτλο: «Υπό πίεση: Η
Ποιοι υιια ονται στον νεο νομο-Πως υιιο
αΛΛονται οι αιτησεις στο www.keya.gov.gr
Στην τελικ ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες
Υια τη διαμόρφωση της ηλεκτρονικής Πλατφ0pμας μέσω της οιοίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των δανειοληπτώνγια να υπαχθούν στο νέο
Πλαισιο Προστασιας της Πρωτης κατοικι
.4605 2019. Ονομος τιθεται σε εφαρμογη στις
30 Απριλίου και σύμφωνα με παράγοντες του
υΠουργειου Οικονομιας όλα θα ειναι ετοιμα για
την εκκίνηση της διαδικασίας για την υποβολή
των αιτησεων στην Πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ
www.keyd.gov.gr. Αιτηση για να υπαχθεί στο νέο
πλαίσιο μΠορεί να υποβάλει κάθε φυσικό προσωτιο με η χωρίς πτωχευτική 1κανότητα και να
ρυθμίσει τις οφειλές του διασώζοντας την 1η κα.
τοικια του στοσο, θα πρεπει απαραιτητώς να
πληροί αθροιστικά τις προυποθέσεις Που θέτει
ονόμος. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται
στην Πλατφόρμα έως την 31η Δεκεμβρίου 2019
και ως κύρια κατοικία» νοείται αυτή Που Προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση του δανειολήπτη. Η εμΠΟρική
αξία της κύριας κατοικίας υ Πολογίζεται από τα
βιβλία της τράπεζας Που έχει εγγράψει την υποθηκη η ο Πολίτης μΠΟρει να αναθεσει την εργα
σία αυτή σε ανεξάρτητο (ιδιώτη) εκτιμητή ακνητών Που ειναι πιστοποιημένος από το υπουρ
Υείο Οικονομικών, σελ 3
(na τάξη»
την κατασταση στις χώρες-μεΛη του
ΟΛΟ Και Περισσοτε
μια βάρκα σε επικίνδυνα νερά» αναφερόμενη γενικότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ,
ενώ ειδικότερα για την Ελλάδα σημειώνει
ης για
να μονο ροσωιιο νοικοκυριο κυμαινον.
ται από 7.894 έως 21.050 δολάρια και
κών χωρών του Οργανισμο
α τις 120 δόο
οσεις
Συμφωνία της ΔΕΗ
γιατον
της Αχλάδας
Ποια είναι τα θέματα Που έχουν «κλειδώσει
«Λευκός καπνός» Προέκυψε τελικά στις διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ με την ιδιοκτήτρια εταρεία του λιγνιτωρυχείου της Αχλάδας, καθώς
σύμφωνα με πηγές της Δημόσιας EnDE!ρησης
Ηλεκτρισμού χθες επήλθε συμφωνία για μείωση
της τιμής του λιγνίτη στα 1 6,5 ευρώ ανά τόνο
από 23 ευρώ ανά τόνο για την πενταετία 20202024. σελ.17
Θέμα ολιγων ημερών είναι Π
ον η κατάθεση σm Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου EpΥασίας για τη ρύθμιση των χρεών Προς τα ασφαλιστικά ταμεία
σε 120 δόσεις. Σύμφωνα με απολυτα ασφαλεις Πληροφορίες υς
«N», όλα τα κρίσιμα ζητήματα
της ρύθμισης των χρεών έχουν
κλειδώσει» και πιθανότατα μέχρι ην ερχόμενη Δευτέρα nTptτητ νομοσχεδιο θα Πάει Προς
βόμενους με μπλοκάκι κατά μέ
σο όρο αΠ0 50% έως 55%, ενώ η
διαγραφή των Προσαυξήσεων
κα1 Προστίμων επί της αρχικής
οφειλής θα είναι οριζόντια κατά
85%. Επίσης, για εργοδότες και
επιχειρήσεις Που χρωστούν στο
Πρώην ΙΚΑ θα Προβλέπεται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις, αλλά
με 50% έκπτωση στα Πρόστιμα.
Στην Περιπτωση Που ο οφειλ
Ενισχυμένη ως ναυτιλιακό
ντρο η Αθήνα
ναυτιλια
κέντροηθήνα κα αυτό χάρησ
ΗΠΑ: ΥΠΟ αναθεωρηση η στρατηγικη για την Αν. Μεσογε ο
πρωτοκαθεδρία της ως έδρα της μεγαλύτερης
ναυτιλίας του κοσμου, συμφωνα με μια συνθε
τη ερευνα με τπλο The eading Maritime Capl
tals report for 2019-Που εκπονήθηκε από τον
DNV GL σε συνεργασία με την εταιρεία Menon
Economics. σελ.15
Tmv anou α σχεσεις ΗΠΑ Τουρκιας κ ουνται επι υρο ακμη στους κόλπους της αμερικανικής
ΠΟλ τ κ ταξης καταγράφεται μια δραματική αλλαγή στον τροΠΟ Που αντιλαμβάνεται τις νε πολ τ
κές σορροπες στην Περιοχή της Αν. Μεσογείου. Στην αμερικανική πρωτεύουσα, ένα νομοσχέδιο
«Πακέτο» τοΠοθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο του στρατηγικού ενδιαφέροντος των ΗΠΑ. σελ 21
ψήφιση στη Βουλή με τη διαδικασια του κατε Yov ς Το νομοσχεδιο σκουπα θα Προβλε
Πει μείωση της αρχικής οφειλης (του κεφαλαίου) για ελεύτης-εργοδότης επιλέξει την εφα
παξ αποπληρωμη του συνολι
κου ρεους τοτε η εκπτ ση στις
Προσαυξήσεις θα ανέρχεται στο
100%, σελ.5
Αισιοδοξία Οονάνώση
ταμα00 νέων ομών
οικονομικά κατα οφείΛετών
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ Η ΦΘΗΝΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2005
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
2019-2024
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Το ΔΝΤ Προβλεπει επίτευξη τον
δημοσιονομικών στόχων σε επί
Πεδο Πρωτο ενούς Πλεονάσμα
τος μέχρι και το 2022, εμφάνση υψηλών Πρωτογενών Πλεονασματων και για την επομενη
διετία-οταν η Ελλάδα δενθα έχει
mvul!ΟΧρέοση για Πλεονάσματα
3,5% του ΑΕΠ αλλά και ταχυ
τερη αποκλιμάκωση του χρεους
ως Ποσοστό του ΑΕΠ, σελ. 6
Με την κωδιή ονομασία «Κεντρικοποίηση της Εσπραξης», η ΑΑΑΕ αρχίζει mv οργανωμένη «αναζη
τηση» οφειλετών του Δημοσίου, με στόχο τη μειωση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αύξηση των δη
μοσίωνεσόδων.Τοανωτέρω Πρόγραμμα δράσηςαποΤΕΛΕΙ
σελ. 6
τικής των ΗΠΑ παραμένει η φέ«ατυχημα» επιβολής δασμών στο ΠΑΕ
ον αναγνωρίσιμο εξαγώγιμο ελληνικό προϊόν έπειτα από στοΔΝΤ γιατραπε ες
Οδικός χάρτης»
μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της
τ0eKKUvm n»τώνφορολογουμενωνμεχρεη ΠροςτοΔη
μόσιο. Σκοπός του είναι ο εκσυγκρονισμός των επι
χειρησιακωνδιαδικασιων εισ ιρα ης, Που θα διενεγούνται από υπηρεσιες με ε ειδικευμενο και έμπειρο
στην είσπραξη Προσωπικό. σελ 4
η εκθεση
σε οημοσιο
ύ συμβούλου
τικής Ανάπτυξης, καθώς και λοιΑθανασίου
A. BouGouvn
μετωπες με αντιστοιχη απευη
για δικά τους Προϊόντα, σελ.12
>10-11
ΑΘΗΝΑ ΤΑ 75553 031% A NEA ΥΟΡΚΗ DOW JONES 26141951-0 03
ΛΟΝΔΙΝΟ TSE 1007421,91-005%
ΦΡΑΓΚΟΟΥΡΤΗ/DAX 301 190591 047% A ΠΑΡΙΣ/CAC 0544988025
ΧΡΥΣΟΣ 1.307 91Α ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 72 274 ΕΥΡΩ ΔΟΛΑΡΙΟ 11271A

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Greek banks’ plans ahead of interest rates cuts
  Greek banks must provide a full analysis to the SSM through their three-year business plans that will be delivered at the end of March to the supervisor. Despite the division…Greek banks’ plans ahead of interest rates cuts - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Volkswagen ID.7 Tourer: Μεγάλο, ηλεκτρικό estate
  Η ηλεκτροκίνηση μπαίνει για τα καλά πια σε όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων. Μεταξύ άλλων και στα Station Wagon. Χαρακτηριστική περίπτωση η Volkswagen που επεκτείνει τη γκάμα του ID.7 στην Ευρώπη…Volkswagen ID.7 Tourer: Μεγάλο, ηλεκτρικό estate - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ναυτιλία: Κέρδος 13 δισ. δολ. από τη χρήση scrubbers
  Στα 13 δισ. δολάρια ανέρχεται η εξοικονόμηση κεφαλαίων για τη βιομηχανία των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών από τη χρήση καθαριστών διοξειδίου του θείου. Σύμφωνα με έρευνα της SeaIntelligence, η αύξηση…Ναυτιλία: Κέρδος 13 δισ. δολ. από τη χρήση scrubbers - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ηλεκτρονικά οι επιδόσεις 3 εγγράφων της ποινικής δίκης  
  Ηλεκτρονικά, μέσω του poinikesepidoseis.gov.gr, πραγματοποιούνται από σήμερα οι επιδόσεις των ποινικών διαταγών, των αποφάσεων λιπομαρτύρων και των κλήσεων μαρτύρων, έπειτα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 403/2024) των υπουργών …Ηλεκτρονικά οι επιδόσεις 3 εγγράφων της ποινικής δίκης   - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Τι (δεν) έχoυν πετύχει Πούτιν και Ζελένσκι
  Όταν στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, πολλοί πίστεψαν ότι η παράδοση των Ουκρανών ήταν θέμα ημερών. Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τη διαβεβαίωση μυστικών υπηρεσιών…Δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Τι (δεν) έχoυν πετύχει Πούτιν και Ζελένσκι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ