Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
Cipp FAEP
ΠΕΜΠΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12241
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0r0Y 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αύξηση 42% στις μεταβιβάσεις ακινήτν-Αύξηση Της ζήτησης να στεναστικά
Σημάδια αναθέρμανσης της κτηματαγοράς
εγάλη αύξηση 42% σημείωσαν πέρυσιο μεταβιβάσεις ακινήτων, κα.
όπυς προκύπτει από έρευνα της Τραπέζης
της Ελλάδος.
ταγράφοντας έντονα σημάδια ανα- Η αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια οφείλεται στη βελτίωση των προοπτιΟι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων το- κών της αγοράς κατοικίας, δεδομένου και
που Airbnb και οι πολύ χαμηλές τιμές Των του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος
ακινήτων λόγω της κρίσης, σε συνδυασμό από κατοίκους εξωτερικού, ενώ η αύξηση
με την εφαρμογή από 1.1.2019 των νέων στη ζήτηση καταναλωτικών δανείων οφείαντικειμενικών τιμών συνέβαλαν στη σημα- λεται στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των
καταναλωτών και στις αυξημένες ανάγκες
Αυξημένη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια χρηματοδότησης για αγορές διαρκών καταθέρμανσης της κτηματαγοράς.
ντική αύξηση ταν μεταβιβάσεων
παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019
ναλωτικών αγαθών
Κίνδυνος ύφεσης
στην ευρωζώνη
| Κλίμα ακραίας
πόλωσης
Τι κρύβει Το ράλι
των ομολόγων
Το ράλι στα ελληνικά ομόλογα, έχει δύο οαναγνυσεις».
Eurogroup ανησυχεί για πιθανή ύφεση
ην Ιταλία και για στασιμότητα της 000.
νομίας στη Γερμανία. Εχτυμάται λοαπον ότι η
ΕΚΤ θα αναγχαστεί να πληρώσει τις τράπεζες
της Ευρωζώνης για να μετανέρουν στην π@r.
ματική οικονομία τα νέα μ XQoz όθεσμα δάλίμα αχφαίας πόλωσης ποο αλούν οι κατη70eieg ya
σχάνδαλα, διαφθορά, πολιτικό χ0ήμαχα όπως φαίνεται
και τα θίματα που θα xt0μαχήσουν στην
Πρώτον βρίσκονται στο επίκεντρο, μετά και την αποφαση του Eurogroup, καθώς προσφέρουν τις πιο «ζου.
μερες» αποδόσεις στην Ευρω, wr_(m Χοτη 10 Tia
σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
Τυν πορτογαλικών τίτλων και 0,80% περίπου υψηλό.
τερη Των ιταλικών!).
θα είνα
πορεία προς τις 20άλπες της 26ης Μαϊου.
Δεύτερονοι επενδυτές ενισχύουν την θέση Τους στην
ελληνικα ο
Η κνβέονηση
απαντά» στις καταγγελίες της αντι-ολίτευσης
ομολάν, καυ
πλησα anmoinνέα δάνεια στις τ εξες θα δοθούν με μέσο επ
010-0,2%, συμΡωνα με έρευνα μετα ν οοο νο
μολόγον που όοανε το Bloomberg. Αυτό ισ
για τον Μανώλη Πετσίτη με την υπόθεση Novartis, ev i η NAtrτεί και εντός Βουλης την αποπομπή της rr.Χαταπολεμησης της
κή αλλαγή και η ανάληψη της διακυβέρνησης από τη
Ν.Α. Τρίτον η πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς το
ΔΝΤ κατά τα πρότυπα Πορτογαλίας και Ιρλανδίας αποπλεί μια ισ υ
απότην περί δοτου δανεισμου από πισττες Του επ
σημου Τομέα.
διαφθοράς, Νατάσσας Ξεπαπαδέ.
ιεί με πηγή εισοδήματος από τοκους για τις
Στο πολιτικό στοχαστρο του x. Μητσοτακη οίσχονται οι x.x
Τουπφας και Παππας και για τον λόγο αυτό τα γαλά στελί
χη ταυτίζουν σε όλες τους τις τοποθετήσεις το Χ. Ileto m με τον
επιβεβαίωση της εξόδου της χώρας
τε ες που αντιμεταπί ουν δυο ολίες εξειτ
ις της χαμηλής xceboqog(ας τους και του χαμη
λού [email protected]μού ανά τυξης στην Eugeoteim
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΝΤ
Προβλέπε
ΑΑΔΕ: "Φρένο" στα α
ητα ! 1ΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στο 1,2 δισ. ευρώ ΤΟ 2019
αμηλό 10 ετών
ην πεποίθησή του ότι μετά το χαλοκαίοι θα μπε
μπουλντοςα στο Ελληνικό, tgep 2ασε ο txttle"Στενό" μυχάρισμα σε όσους δεν έχουν εξαφλήσει
το χαμηλότερο επίπεδο από την
ογίοδο της παγο6νομικής οίσης μείωσε την πρόβλενη για
τεχη xv ao pogi ςετ
μαςει η ΑΑΑΕ Σμφοναμε ion
ev ενη αν
ημένες εμ.togexfg evτάσεις και την πιο σφιχτή νομισμα
τική πολιτική από τη Fed. Το ΔΝΤ αναμένει πλέον ότι η
3% το
ποιβλεπει το Επιχειρησια ίσχε ο της ΑΑΑΕ για το το€
érog, η φορολογική διοίκηση θα προχονήσει σε μια
σημαντική-αρέμβαση στο συγκε e.μένο πεδίο αώλα
στη μείοση 50%
υπον αμμίζοντας ότι το φετινό ποόναμμαιδ emoπουήσεον που διαχειρέξεται το ταμείο ανέοχεται σε 1,2
δις Χαράχτη υσε το 2018 χρονιά eexo πονοίπως είπε
ενεργοποίησε πρόγ αμμα 2 δισ., που είναι το μεγαλοτην παγοόσμια ανάπτυξη το ΔΝΤ, επ.χαλούμενο τις
ας qo ολο ucc v co oov. Θα ποοχ opr σει
παγκόσμια οιχονομία θα αναπτυχθεί με qu0μό
2019 évervrl 3,5% που ανέμενε ποοηγουμένος.
τεοο από το 2011.