Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27270
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Νομοσχε010 με
κινητρα και
«Πρασινο φως» νια «Κοκκινα
0 δόσεις
Προστιμα Yia
στρατηγικες
επενουσει
ιτραγμάτευ
ΑΚΙΝΗΤΑ
ρώθμιση περί στ!ατηγικών επενδύσεων
Δηλαδή, προβλέπεται OQ1σμένος χρονος
για την ν ο ποιηση του επενουτικου σχε
δίου προκειμένου να μην απενταχθεί από
ΗΜΟΣΙΟ
τελείως αδίκως, ότι στην Ελλάδα
υπήρχε μι
ταία 30-40 χρόνια»
τα «χοχχινα» στεγαστικα οανεια
ηθείς αν ο αυτομα
του βρίσκεται στη Βουλή και
οοηγησει σε αποηεια του κου
νωνικού χαρακτήρα της ρύθμισης
ΗΠΑ: 11 δισ
0ηαρια σε
δασμους via
αφου επισήμανε οτι η πλατφορμα
χαι για τους ανειο/ηπτες
υ θέλουν
σουν. Κι αυτό (το να γίνεται η διαδικασία
σημαντιχο οχι μονο για
υς δανειολήπτες, που έχουν ένα στεγα
στικό δάνειο και δυσχολεύονται να το α
τοπλήρώσουν, αλλά και τα νέα ζευγάρια
που θέλουν να πάρουν δάνεια. Η πολιτι
κή της κυβέρνησης είναι να μπορεί να βο
βαίωση ότι
τις 120 δό
θα είναι χαμηλά ο πήχης, αλλά ότι πρέπει
να κάνουμε ένα έξυπνο σύστημα,
ς πρόεδ
φορία βεβαίως δεν θα α!γήσει και ότι θα
μπαίνουν όσοι έχουν πραγματική ανάγκη
στήμα
χουν πραγματική ανάγκη και τ
Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν
δασμούς σε προϊόντα ύνους 11 δισ. δολααυτη οσοι εχουν πQαγματιχη α
νάγκη, ενώ αντίθετα θα αποκλειστούν
ι άνθρω
να προστατέψουμε αυ
νοωπαϊκή Ενωση
με!α αφού ο ΑμεQ1χανός αντιπροσωπος
για το εμπ°Q10 (USTR) προτε
στα με προϊόντα που στοχοποιούνται ως
αντιποινα για τις ευρωπαικες ενισχυσεις
στις εταιρίες αεροσκαφών
α μειωσουν τα χο
νομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ε!ωτη
θείς αν η κυβέονηση τοποθετεί χαμηλά
πήχη ως προς το ποιοι θα μπορούν
παηρωτ
ιναι εντος της σφαιρας της
«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Σταθάκης: «Σε διάστημα δύο έως τέσσερα έτη θα έχουμε
υρωπαϊκής Ενωμία πρώτη ισχυρή εικόνα Υια τους υδρογονάνθρακες»
Υπογραφή δύο συμβάσεων για έρευνες σε 1
Αθηναίοι από τις
διάστημα δύο έως τεσσά!ων
ι ένας μεγ
αραχώρησης για έρευνα και εκμετάλ
ισχυει στην Ευρωπη και η
οία είναι η αυστηρότερη διεθνώς. Τόνισε ακόμη ότι με τη σημερινή υπογραφή αλ
λά και με τις αντίστοιχες συμβάσεις για
την θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης
τών θα έχουμε μία TQώτη ισχυ!ή ειχόνα
για τις δυνατότητες αξιοποίησης των
λευση υδρογονανθράκων
θερμοκρασίες
Ο υπουργός υπογράμμισε εξάλλου ότι
οι εξελίξεις στον τομέα απ
εσήμανε
α χρόνι
Ελληνικό ρομπότ στο φεγγάρι
ης Αθ
γαλύτερο θεQμικό κίνδυνο για το σώμα
τους και πα!άλληλα νιώθουν περισσό
Qη θε!μική δυσφορία, ακόμη και τις ν
ΧτεQ1νες ωQες, όπως δειχνει μια νεα εQev
ειας, Γιώ!γος Σταθάκης, μιλώντας
στην τελετή υπογραφής των συμβάσεων
για παραχώρηση των οιχαιωματων ερευ
άλλευσης1
την υπογ!αφή κοινής Δήλωσης Συνε!γασίας με την NASA προχώ!ησε ο Ελληνι
στο πεουθωου
x ς Διαστημικος OQγανισμος ΕΑΑ
στήματος που διεξάγεται στο Κολορντο-TTQ1νγκς των ΗΠΑ. Την δήλωση υπέγQαψε ο
διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΔΟ ΓεώQγιος Μαντζοοης, με τον Διοικητή της NASA.
Jim Briden stine, παρουσία του υπουογού Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκου Παππά και του
TQ0e0ου του
του Παγκοσμιου Συμποσιου Δια
κων σε δύο πε!ιοχες τον Ιονιου πελάγους.
στον Κυπαρισσιακό κόλπο η οποια παρα
χωρήθηκε στα Ελληνικά Πετρέλαια και
την θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο» που παραχωρείται στην χοινοπραξία των ΕΛΠΕ με
ιστημ
Πρόκειται για τη θαλάσσια περιοχή 1
νών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανά
πτυξης (ΙΕΠΕΑ) του Εθνικού Αστερο
σκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Επιπλέον, σταδιακά εμφανίζονται ολοένα πιο πρόωρα
χαι τα τόχρονα αυξάνονται σε διάρκεια
Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, η συνα η της συγκεκριμένης συμφωνίας θα οδηγή
σει «σε μια νέα εποχή ανταλλαγής γνώσεων, υπό την ασπίδα του περιβάλλοντος της συ
νεργασίας των επίσημων διαστημιχών φορέων των δύο χωρών», καθώς προβλέπεται ότι η
ΝΑΣΑ και ο ΕΛΔΟ θα προχωρήσουν στη από «κοινού εκκίνηση δυνητικών
την Ισπανική Repsol
Ο κ. Σταθάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο
θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος,
σημειωνοντας οτι η χωρα μας εχε
συνεργασιών» στον τομέα του Δι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα