Πρωτοσέλιδο Σταθμός:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΤΟΣ 19ο
Aριθµός Φύλλου: 954
Πέµπτη 11 Απριλίου 2019
Τιµή Φύλλου: 1€

ΣΤΑΘΜΟΣ
√

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής
µε το ΚΙΝΑΛ ο Γ. Νικητιάδης

σελ. 23

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΛΤ

«Ξεκινάει µέσα στις
επόµενες ηµέρες
το έργο στο λιµάνι"

σελ. 5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩ Μ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΣΤΟΝ "Σ"

«Το µεγαλύτερο
έργο µας ήταν η
πλήρης αναστροφή
της κατάστασης»

Κάθε χρόνο
και χειρότερα

Στοιχεία από Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Κω δείχνουν
ότι συνεχίζεται αµείωτος ο οικονοµικός κατήφορος

Α 

ποκαρδιωτικό, δυστυχώς, και το φετινό µας ρεπορτάζ για
την «εικόνα» της οικονοµικής κατάστασης της τοπικής µας
κοινωνίας, το οποίο στηρίζεται σε στοιχεία από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Κω. Εκτός αυτού, παρά τις όποιες κτι-

ριακές παρεµβάσεις γίνονται στο ∆ιοικητήριο γενικότερα αλλά
και ειδικότερα στις υπηρεσίες δικαιοσύνης, η κατάσταση εξακολουθεί να παραµένει προβληµατική, όπως προβληµατική εξακολουθεί να είναι και η στελέχωσή τους.
σελ. 12

Τον Αύγουστο εκτιµάται ότι θα
εγκατασταθεί ο νέος αξονικός
τοµογράφος στο νοσοκοµείο της Κω

σελ. 13

σελ. 10-11



Τελευταία νέα από την εφημερίδα