Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t l8p τής-Νυ όλαος Kapad i os 1951-1974 18ο κημα-Ε δό pw Σ α p68 o L Σηλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β, (1974)*
Ap. φύλλου 6880-11.850 0,50€
B. Πρασόπουλος στον «Π.Τ.»
Αργυρό μετάλλιο για
| ΣΤ an Συνότηση Αογοτεχνκών Αναγνώσεων»
Εντυπωσίασαν ΤΟ Δραμνό
κοινό οι 21 λογοτέχνες από
την Βόρεια Ελλάδα
Σε διοργάνωση του ΣΦ.ΓΤ. Ap μας
ΑλεΔρο
Γεωλήρά
«Πόλης +Ζωή»
για τον Αθλητισμό
Το PET SCAN θα συνεισφέρει
στην μπάλα
πολύ στη σωστή διαχείριση
Πρώτη θέση για τον
ΑΣΤΕΡΑ Δράμας στο
τον ασθενών που
γιατί ο" κεριόδες του Δηματκού Σταδίου
Παραμένουν ακόμα στη θέση Τους.
πασχουν από καρκίνο»
| 20 Διασυλλογικό Κύπελλο
Βάλσαμο η βροχή για
τους Δραμινούς παραγωγούς
Το σχέδιο διοίκησης της
Περιφέρειας ΑΜΘ παρουσίασε |
ο περιφερειάρχης Χρ. Μέτιος | καλαμποκιού, ηλίανθου και σιτηρών
Έργα και χρηματοδοτήσεις για την Π.Ε. Δρ μας σε
διάφορους τομείς
προβλήματα στις όψιμα ανθισμένες κερασιές!
Πιθαν
Δηλωσεις του Υεωπόνου κ. Σιμογλου στον «Πρωινό Τύπο»
ΣΧΕΔΙ της δ okr Α μο Δράμος Καβάλας
rooov αφορά τον αυτο".
Ροδότη 186 ya/4,7 εκ €
Ξάνθη: 2 έργα /0,58 L€
σης του για την odΤου
Αν. Μακεδονίας-Θράκης,
του Ε61, είχαμε
Δράρα: 8 έργα /1,1 ΕΚ. €
φερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος
βέρνηση την πρώτη φάση
της Περιφέρειας όΠως δρό
βραχή, να μας εμποδΖει να κάνουμε τα
φόνα μας, να μας arooiel να απολοσουμε μια βολτούλα, άκως βροχές όηως
τελούν βάλουμο για τις σορές, αναλά.
mapqua, το 2017 και το 2018, είνι
βλημα λου υδρίας, Περισσότερο ή λιγοΝομού. Παρ' όλα αυτά, η βροχή nou π
τει ατές, τις μέρς, εηαι σχεδόν AJτρωτική για την αορά του ula ronou,
Πολύ θετική βροχή
H avam εντάμών
Παρ, όλα αυτά, όηωςτονζει ο κ. Σμο.
του γιαπολλές χρονά, oraono οςκ.Σ.
ωπόνος-Εντομολόγος της ΔΑΟΚ Π.E
voi Μη ave σμένα,-αι κυρίως κάηΕς
nOna είχυν μειωθεί αρΚΕτά. Φέτος, δεν
η τιστική. και τονίζε, on, οστην παχή
Πουαμαστε Tapa, συ Ε26ζονταια οπορός του καλαμπο ού, ενώ EXouvyfve,
ΟΤΙΟρές σε με άλο ΠΟσοστού του ηλίανqevec, onωσδήποτε μα τέτοια βραχή
και μα τέτοια υγρασα, προκαλεί moes
για ασθένειες στα άen, οπότε é χουν
αναγκη για προστασία γα exaq ούς
Arr' όσο βλέπουμε Πάντως, μάλλον
on ς του καλαμηοκού θα κυμανθούν
στα ιδια με πέρυσι επηεδα», ενώ όΠως
χαρακτηριστικά ine, ev βλέπω, τουλά
Μάτος σε εδιή Εκδήλωση του έργου, π/υ 40 εκ. €
που διοργανώθηε στην Κο- Οπως ξέρετε, πρ λίγο
Συμφωνα με τον Γεωπόνο της ΔΑΟΚ
ΑΠαντώντας σε epώτηση σχετικά μετο
τιμών του καλαη000.
συνολικά 334 έργα και δράσεκ. όλα πλήρως κοστολογημένοκαι με αλισμέεμείς το έργο διαθέτουμε
75EK.eano το ΕΣΠΑΤης ΠΕριφέρειας για το Τμήμα ΣταΠΟΤΙστική βροχή και απ όσο
E6ρουμε μέχρι τώρα δεν elμ0l, Ktipa, φωησμός οδικού
δικτύου, καθορισμος ραματον, ορδευούκα anrawΑρκά épya κλπ.
Πα τη Δράρα τα έργα
ownepaqupnora var
13έργα /3,2 εκ. €, με σημανueva omavneponto.
nda Xogtona.σε 19 equoτικές ενότητες καθεμιά από
ης οποες ητιστοχεί σε ένα
πεδίο ευθύνης της ΠεριφέΣτη θεματική ενότητα για
epya χρηματοδοτούμενα
προσίστως από το πρ6γραμμα Δημοσίων ΕΕνδ0άλλα προγράματα,
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ροές όπως στα Κοκ
τάρα, οότε και γ' αυτές
a olnou nepu ένο με να
ΝΕΟΣΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
en του Σχεδίου των 159 σΤ
Πόνηση μελετών, δημιουργία
ασφαλείας στο οδικό
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
βρίου 2017 με την συμπ,
ρωση ενός έτους σό την
εκλογήτου στη θάσητου neορδευτικού δικαίου
μών στις μεταφορές και τον
πρωτογενή Togea, epya τα
or οία εκτελοόνα Τεχνικές
βροχή ήρθε στηνκατάλληλη
στιγμή. Γενικά είναι μια
Βοϊράνης 500.000 €
Αξονικές τομογραφίες
uevbu έργα και δράσας
βρος: 21 έργα , 16, 2 εκ. €
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Αράπογλου
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
στη θεση Που του αξιςει
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο, Π. Αρμεν ( ..
Ynipoo-Triplex ayyeiov
ΣΟΦΙΑΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325

Τελευταία νέα από την εφημερίδα