Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
«Docs on Wheels»:
οι τηλεθεατές
Στο Πλευρό του Π.
| ο θ. Πατσιλίβας
και εργαστήρι
>σε. 10
Ι της Πελοποννήσου
| Ψήφισαν Ionian Tr! >σελ. 15
1 στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τηλ. 2731081253 Fax: 273 1081 250+ [email protected] . www.lakonikos gr
Οι διορθωτικές κινήσεις του Υπ. Παιδείας για τη Σπάρτη
σε 38 τροχαία
τον Μάρτιο
στην Πελοποννησο
Νοσηλευτική τέλος,
ιδρύονται 3 νέα τμήματα
Αυξημένα ήταν και τον Μάργια
οδικής ασφάλειας και τροχοΑναβαθμίζεται σε ΑΕΙ το τμήμα ΤΕΙ, μένει και το ΤΟΔΑ
Ίδρυση τρων νέων naventomμιακών τμημάτων στη ΣΠάρτης
και μετακίνηση του Τμήματος
Νοσηλευτικής στην Τρίηολη
Προβλέπει το τελικό-επίσημοσχέδιο νόμου του ΥΠΟυργειου
Παιδείας για τη νέα αρχιτεκτονική στην Τριτοβάθμια Εκπαί
αναφορικά με τον "χάρτη» της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
αναμένεται να τεθεί Προς Ψή.
φιση από το Ελληνικό co οΒού.
λιοτο Προσεχές διάστημα.
Ειδικότερα η αφοράτην(6puan
μιακών τμημάτων στη ΣΠάρτη 1)
Σχολή Οικονομ ας και Τεχνολο
γίας και 31 Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης το onoio
ε τάσσετοιστηΣχολ Διου nonc
Αντίθετα, η τελική anopaon του
YnoupYeou και της αρμοδιας
Ermponncnp0Βλέπεί μεταφορά
της Νοσηλευτικής Σηορτης στην
σοκομείο ΣΠάρτης Enuan oive
ται ότ10 νεοεισαχθέντες ηρωτοετείς φοιτητές του τμήματος
Νοσηλευτικής για το ακαδη
μαϊκό έτος 2019-2020, ΠροΒλέ.
πεται να φοιτήσουν κανονικά
στην Πρωτεύουσα της Αρκαδίας
Οι εν ενεργεια φοιτητές ΠροΣυγκεκριμένο, το Περασμένο
ριφέρειας σημειώθηκαν 38
τες (νεκροί, σοβαρά και ελαπου σημειώθηκαν το 2018
1 μήνα στους δρόμους της
Βράδυ της Δευτέρας (8/4). Το
σχέδιο όηου unopxou διορθω
τικές κινήσεις από το ΥΠουργείο
τάσσεται στη Σχολή Επιστημων
Υγείας 2 Ψηφιακων Συστημά
των, το onoio εντάσσεται στη
ρημα την anouaia anapaimcov
υποδομών για την κλινική εκ.
ηαίδευση τον φ0mτον στο Νοτη φοίτησή τους στη ΣΠάρτη
μέχρι την ολοκλήρωση των
σπουδών τους συνέχεια σελ.9
ματα, έναντι 6 τον Μάρτιο του
2018,812 τροχαία ατυχήματα
με σοβαρό τραυματισμό. όσα
κα τον Μαρτιο του 2018 και Y
32 τροχαία ατυχήματα με ελαΣτο «μικροσκόπιο» το έργο
του Γιάννη Ρίτσου στο Γύθειο
και αγροτικές περιοχές τον
2° Επιστημονικό Συνέδριο στις 13-14/4 για τον Ποιητή της Ρωμιοσύνης
Το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο
με θέμα "Γιάννης Ρίτσος: onolλικά 51 Παθόντες (έναντι 57
τον Μάρτιο του 2018. Ειδικό.
για τους δύο μεγάλους Λάκο.
στο συγκεκριμένο σχολείο roθειο), ενώ στόχος τον διοργανωτων είναι στο άμεσο μέλλον
-μέσω νέων δράσεων-vaonoKpoi, έναντι 6 τον Μάρτιο του
20183) 4 σοΒαρά τραυματίες,
έναντι 3 τον Μάρτιο του 2018,
y) 43 ελαφρά τραυματίες
νικό Λύκειο Γυθείου, το ΣαΒΒα.
τιμήν του Νικηφόρου Βρεττό
κου [σσ τον ΔεκέμΒριο του
2017, οι διοργανωτές τιμούν
και τον Γιάννη Ρίτσο. Πρόκειται
«Στάχτη στα μάτια»
από την Κυβέρνηση
συνεχίζεται και θα εδραιωθεί»
αναφέρεται σε σχετική ανακοί| σεμία κοιμώμενη κονωνία.
συνέχεια σε.8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα