Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27269
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Μετα το καηο καιρι
1110 κοντα στην ακυρωση
Ελληνικό
Μετα το Πασχα οι διαΥωνι
δρούπολης και Καβάλας
να συνεχίσει να επιτυγχάν
λοκαίρι θα μπει μπουλντόζα στο Ελληνι
κό εξέιροασε ο εκτελεστικός πρόεδρος του
TAI IIEA, AQης Ξενόφος, νπογράμμις
την πόρτα της διαπραγμάτευσης
μοναδικό ενδεχόμενο συζήτησης
ποιήσεων που διαχειρίζεται το ταμείο α
Q10υσιακα στοιχεια-«ναναρχ
μαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η
τασσεται υπέρ της αποπληρωμής
ορο ςεκινησαν
να Πηηρωνουν τα
60 νόμο
νη μεταρρύθμιση ήταν πολύ
μαντική για να βοηθηθούν οι
και να μειωθουν τα
να δάνεια) και τα
NPEs. Ανησυχούσαμε για τα κίνητρα που
περισσοτερο
ρυΠΟΥονα οχηματα
τό παράθ
θα μπορούσε να τεθεί και «όλοι γυΟω από
το τQαπέζι θα μπορούσαν να συμβιβα
εισέρχονται
μογή της μείωσης του αφορολόγητου το
2020 άφησε ο πρόεδρος του Eurogroup,
στούν». «Το συγκεκριμένο μέτρο π
σει και αυτό είναι πολύ συγ
u συχνό
να εξεταστεί πολύ προσεκτικά, με τους
Δεν ειναι μονο οι εΛΛηνικες: Σαραντα ονο
τραπεζες στην ευρωζωνη αντιμετωπιζουν
Προ Δηματα ρευστοτητας
στο κεντρο του
Λονδίνου
λαιότε!ων και περισ
σοτερο Qυπογονων αυτοκινητων, φορτη
γων και μοτοσικλετων, υποχQe)νονται ε
φεξής να καταβάλουν έναν νέο φόρο, αν
θέλουν να κυκλοφορήσουν στο κέντ00
ου Λονδίνου, καθώς από σήμε!α (σ.σ
Δευτέρα) τίθεται σε ισχύ μια ζώνη πάρα
πολύ χαμηλών εκπομπών (ULEZ) στη
βρέτανική π!ωτεύουσα, σε μια προσπάαντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας. Τα πε
ρισσότερα σημαντικά ιδρύματα διαθέτουν
ήδη επίπεδα κεφαλαίου που υπερβαίνουν
τα επίπεδα CETI και τα αποθέματα α
σφαλείας όπως απαιτούνται από την ΕΚΤ
αποτελειται κυριως απο χοινες μέτοχε
νης αντιμετωπίζουν προβλήματα Qένστό
τητας τα οποια συνο εονται με
(και όχι ποσοτικά) χαροτη!ιστικά του
και μετρά την κεφαλαιακή ευρωστία της
τα της SREP 2018, η δομή διακυβέρνησης
επιδεινώθηκαν σε σχέση με
ου δημα
τωπίζει και ποσοτικό πρόβλημα (διαθέ
φάλαιο CETI είναι το υψηλότερης ποιό
τα του αέρα σε αυτην
τητας κεφάλαιο μιας τράπεζας, το οποίο
ους από αυτούς που ορίζει η ΕΤΚ , ενώ
τνοτράπεζες αντιμετωπίζουβλημα μεστη
Η Ελλάδα χώρα προορισμού για παιδιά
θύματα trafficking Πορνείας και
μαυρης ερνασιας
μύκητες
ρευστότητα τους. Τούτα προεύπτουν α
πό τα αποτελ Ε
ποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Su
ιεθνη
Διαστημικό
εσματα της Διαδικασίας
SREP) του 2018 που διενήQγησε η Ευ
ατομμύQ1α παιδιά κάθε χρόνο από 127 χώ!ες του κόσμου πέφτουν θύματα του
να ολοκλη!ωμένο κατάλογο με όλα
τα μικρόβια και τους μύκητες που βρέθη
χαν στις εσωτερικες επιφανειες του Δι
θνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), όπου
σήμε!α ζουν έξι αστροναύτες, παρουσίασαν για π!ώτη φορά επιστήμονες της Α.
μεQ1χανικής Διαστημικής Υπη!εσίας
(NASA). Ο «χάρτης»
θα βοηθήσει να ληφθούν καλύτερα μέτρα
Οι συνολικές ανάγκες για κεφάλαιο
κοινων μετοχών της κατηγοριας 1 comCETI) βάσει της SREP
αυξήθηκαν σε 10,6% το 2018 από 10,1%
trafficking, με σκοπό την εξώθησή τους στην π0Qv εία ή την μαυρη εQγασία σε 137 χώ
ρε Σύμφωνα με στοιχεια αμερικανικων μη κυβεο ητικών πηγών, η ηλικια των θυμά
των κυμαίνεται μεταξύ 11 και 14 ετών, ενώ ο μέσος όρος ζωής των θυμάτων του traf
ficking στις ΗΠΑ είναι 7 έτη, καθώς βρίσκονται νεΧΟά από επιθέσεις ή χάνουν τη ζωή
της από κακοποίηση, HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, υποσιτισμό, υπερβολική δόση ουσιών ή αυτοκτονία.
το 2017, γεγονός που αποδίδεται στην
λευταία φάση της σταδιακής υλοποίησης
του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης
Το 80% των θυμάτων στις ΗΠΑ είναι γυναίκες και παιδιά που αγοράστηκαν, πουλή
θηκαν χαι εγκλωβίστηκαν στην βιομηχανία του σεξ. Παγκοσμίως, το 2015, 4,5 εκατομμύ
ρια άνθρωποι έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 5,5 εκατομμύρια παιδιά ή
ταν θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση ή μαύρη εργασία. Το
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες
βάσει της SREP δεν περιλαμβάνουν τα
συστημι
nited Na
s Office on Drugs and Crime το 2012 ανακοίνωσε ότι ο αριθ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα