Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα Παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΙΡΑΊΟΥ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134 1 e moE 31 o THL: 2ss10 22044 e rAK: 26510 79432
ΤΜΗ.ΤΑΛΟΥ: 0.80 EYP2 e-mail: [email protected]
Σε όλη την Ήπειρο στις 26 Μαϊου
ΠΟΣΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στην Εφημεριδα της Κυβερνη.
δημοσιεύθηκαν οι δύο anoφάσεις του Υπουργού Εουτερι,
κών με τις οηοίες καθορίζονται οι
6δρες των Δημοτικών και Περιφερεακων Συμβ υλίον της χώρας,
Σε ότι αφορα την Ηπειρο η ει.
κόνα είναι η εξής:
Στο Δήμο Bopciuv Τζουμέρκων
exeyo ται 27 δημοτικοί ούιβουλο, εκ των on0ίων ένας στο Βοθύπεδο, ένος στους Καλαρρύτες
εννέα στο κατοανοχώρα, δύο
στο Ματσούκ, εννα στα Πρά,
μαντα. évas στο Συρράκο και
τέσσερις στη Δημοτική Ενότητα
rurooo 6362 eKtYovTou 21
δι μοτικοί σύμβουλο. Δύο στηνΑετομηλίτσα, ένας στο Δίστρατο.
14 στην Κόνιτο. Τρεις στο Maστοροχώρα και ένας στην Φορ.
Στο Δήμο Δοδύνης με μόνυο
πληυσμό 9.693 κατο κους εκλο
γονται 2 1 δημοτικο ομβουλοι
ηΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στο Δήμο Κόνιτσας με μόνιμο
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Σφίγγει ετικίνδυνα ο κλοιός
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Κρυφή βόμβαταακΤτα | Mayan
καθυστέρηση
Μέσα από την συμφονία των Ποεατών
γιατις τράπεζες
!των συντάξεων
ΜΕ ΤΟ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»
ουκλο παραχοοήσεων, και μάλιστα Χοίς
Διά στόματος
ror Auren To
Τρα εστάλη το
μήνυμα ναξεχώ
οονμε τις αναAavn τα
vit touiiyotoy
σε πρώτη 4άση
φωτιά στους φόρους
Φώτης
deimENMEYrm.
Διότι πίου, από το