Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ THE @Cipp FAEP
ΤΡΙΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12239
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0r0Y 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
«Σπάει» ρεκό
Ράλι στην αγορά ομολόγων
υνεχίζεται το ράλι της αγοράς τον
ομολόγυν, αφότου η έγκριση από Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας.
Το Eurogroup της εκταμίευσης του
του χρέους προς το ΔΝΤ, στα πρότυπα της
1 δισ. άνοιξε το δρόμο της πρδωρης αποπληρωμής μέρος του δανείου του ΔΝΤ,
Η απόφαση του Eurogroup έδωσε από
την Παρασκευή νέα ώθηση στην αγορ
ώθηση στην α
ενισχύοντας το ράλι που καταγράφουν το
τελευταίο διάστημα οι ελληνικοί τίτλοι, με
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σκοπεύει να
θέσει το θέμα στην Εαρινή Σύνοδο του την απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου
Επιπλέον, θα σταλεί το απαραίτητο αίτημα προς τον ESM, προκειμένου να εγκρίνει την κατ' εξαίρεση προεξόφληση του 1/3
-το οποίο εκδόθηκε στα τέλη Ιανουαρίουνα «χτυπά» συνεχώς νέα ιστορικά χαμηλά, ενώ σε χαμηλά 13 ετών διαμορφώνε
ται η απόδοση του 10ετούς.
Φόβοι για νέα έκρηξη
Του προσφυγικου
AAAE: Ελεγχοι
για εισοδηματα απο Airbnb
«Παράθυρο»
για ακύρωση της μείωσης
-φορολογούμενους,οι οποίο,δεν εμφάνισαν οτην
Εφορία τα αϊσοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση
ακνήτων και αλλοδαπούς που προχώρησαν σε αγοNolge φαίος για άτημαίο που που 950 eiov
στην δαλάδοι αλλά oev Το δ λωσαν στο
του αφορολογήτου
ρό ακοητο
Anadolu σvuywwα με το οποίο περαπου 950 πρό.
έντυπο Ε9, αποκάλυψαν οι έλεΥΧοι που πραγματοποί.
ησε η AAAE.
"Ανοιχτό παράθυοο" στη μη εφαρμογή της μείωσης του αφορολόγητου το 2020 άφησε ο π όείρος του Eurogroup, Μάοιο Σεντένο. Μιλώντας στην κάμερα του Open αλλά χαι στο
"Εθνος", αλεισε το μάτι στην Αθήνα, λέγοντας ότι αν ου στόχοι της Ελλάδας έχουν επιτευχθεί το θεμα θα μποΟΟύσε να
και μετανάστες επιχειρησαν να περάσουν
μέσω της ΑΟυανούπολης, από την Τουοία στην
Ελλάδα.
Από τους πιλοτικούς ελέγχους που έτρεξε το 2018
η ΑΑΑΕ, προέκυψε όη 38 φορολογούμενοι ο, οποί.
Σύμ4eava με το τηλεγράοΡημα η οΟγανωμένη με
κίνηση αυτής της ομάδας έγινε μέ e social media,
όπως και στην περάττωση τοον Διαβατών όταν δη.
μιουΤήθηκε ένας άτυπος καταυλισμός από εχατο.
ντάδες π odorvrts*αι μετανάστες με την ελπίδα ότι
οι εντοπίστηκαν με αδήλα τα οσοδήματα από μισθώσεις Airbnb, δήλωσαν CK Των υστέρων μέσο
23222 ευρώ 1.935 ευρωΤΟμήνα, κατα μέσο φρο και
ισόδημα
στο τοαπ4 0α μπο ού αν να συμ
τεθεί και "όλοι γί0
στούν".
συνολικά 882.443 ευρώ. Την ίδια ώρα, 600 αλλοδαποί
νέοι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα ο. οποίοι tvro.
"Το συ rnexQ1μένο μέτρο πΟέπει να εξεταστεί πολύ ποοσεχτικά με τονς στοχους που η Ελλάδα μπο είνασυνεχ σει να επιτηχάνει
στα πο,τογενή πλεονάσματα ο Σεντένο κλείνει την πόρτα της
διαπραγμάτευσης για μείωσή τους.
πίστηκαν να μηνέχουν δηλώσει τα ακίνητα στο Ε
στηκαν στην τσιμπ
νολικά 253.301 ευρο.
θα ervoiSouv τα σύνορά.
α του ΕΝΦΙΑ καταβάλλοντας συ
δήλωσε επί λ
ει ο Σεντένο Αναφερόμενος πάντως
Στην πο ίπτ ση τον Διαβατών το μήνυμα με τίτ
λο το «Καραβάν" της Ελπίδας», καλούσε τους πού
υγες να διαδώσουν για το άνουΤμα τον συνορων.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Παράταση
yig την τα
COSCO
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ηση αυθαίρετα
υβερνητική στρο
στο επενδυτικό κλίμα
ημαντικές απο4άσεις για την υλοποίηση του master
plan του ΟΑΠ ελιηθησαν σε éctuxm σύσχενη που
πραγματοποιήθηχε στο Μέγαρο Μαξίμου, στον αχόηχο
της γν, μο ότ σης του ΚΑΣ α την x et η ου μισού
εραιτέρω άνοδο σημευοσε το επενδυΤΙΧΟ Χλίμα στον
Euge.:ώνη για τον Απρίλιο, σύ,xqt0να με τα στοιχεία
αράταση ενός μήνα, όως την Παρασκευή 10 Μαϊ
δίνει το υπου°γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δεύτεengύση υπαγοαγής αυθαιρέτυν με μείωση
τον ειδιχου προτίμου Χατά 10% στο πλαίσιο του νομου
4495/2017. Κατά συνέπεια όσο. ιδιο τήτες δηλώσουν τα
ανθαίαετα από τις 10 Μαΐου και μΕχοι τις 8 Oxte ρίου
του Sentix, διατήρωντας την ανοδική τάση του Ζοηγού.
μενομπ να Ειδικίτηα οδ ierg merepetang 4
νάδες, év vn 2.2 μονάδων tov tem evo μήνα r
ίδια στιγμή που οι αναλυτές π emeπαν ότι ο δείκτης θα
διαμοΟΜυοθεί στος-2 μονάδες.
Πει υά σε χο
Χα λι r un evi αφέροντος, Στη σ
σχεψη αποφασίστηχε να δ ομολογηθεί η en0ιση σημα
θα κληρώσουν ποίημα προσαυξημένα 1
ντιχών επενδ60teov πον ντεο.paivouv τα 100 e car. ergei.