Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Π. Τατούλης: «Πρότυη0
το Πρόγραμμα καταΠΟλέμησης
Το θέατρο της Λακεδαίμονος
| Σπάρτη: Νέα «τεσσάρα»
Εφιάλτης δίχως τέλος για
στις σελίδες 12 & 13
Ικανωηοειδών της Πελαου»,σελ. 71 του Αηόστολου ηιερρό >σελ.10-11
από τον Ηρόδοτο» σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 9 Αηριλίου 2019 l.Ετος 23° | Αριθμός 5622] Tun φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731081 250 [email protected]« www.lakonikos.gr
Σχέδιο νόμου ανοίγει την πόρτα της εξόδου για Νοσηλευτική και ΤΕΙ
350.000 ευρώ για
την αποκατάσταση
του παραλιακού
μετώπου Νεάπολης
Κουνάνε «μαντίλι»
οι σχολές της Σπάρτης;
Εκτακτη χρηματοδότηση
ύψους 350.000 έλαβε ο Δήμος
Μονεμβασίας από το Υπουργείο ΥΠοδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Προκειμένου να
εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής του παράκτιου τουΧίου στην Παραλιακή ζώνη
της Δημοτικής Κοινότητας
Νεάπολης. Επισημαίνεται ότι
η κατάρρευση του τοιχίου
διαδραματίστηκε κατά τη
διάρκεια της θεομηνίας
«Ζορμπάς», Που σημειώθηκε
στις 29-30 ΣεπτεμΒρίου 2018.
Για τον λόγο αυτό οδμαρ
ας κ. Ηρακλής
οργισμένες ανακοινώσεις από Δαβάκη, Τζανετέα, Βαλιώτη
Νέο γύρο σφοδρών αντιδράσε van αρκέ φορεις και ε
ρύτερη την τοηική κοινωνία της
ΣΠάρτης Προκαλεί το σχέδιο
νόμου συγχώνευσης του ΤΕΙ
Πελοηοννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελο ovi ου καθώς
ιμήματα της Σηάρτης φέρονται
να απομακρύνονται από την Περιο n a uno 08μ ονται Αν
τίθετο, ισχυροηοιούνται Πόλεις
όΠως η Καλαμάτα. η Τρίπολη
και η Πάτρα. nou συγκεντρώνουν το σύνολο σχεδόν των
σχολα καιιμη των Το σκέ
διο. nou αναμένεται να έρθει
προς συζητηση και Ψήφιση στη
Βουλή εντός του επόμενου δε.
καημέρου, θα δώσει στη δημοιότητα επίσημα ο υπουργός
Παιδείας κ. Γαβρόγλου. Ιδιαί.
τερα αρνητική εντύπωση, Πάν,
τως Προ ενεί το Υεγονός ότι η
διοίκηση του ΥΠουργείου Παιδείας-napa τις δεσμεύεις για
διάλογο και αποφάσεις με γνώ.
μονα το κοινό συμφέρον-φαίνεται να naa μπειγια μία
ακόμα φοράτα αιτήματα της λακωνικής κοινωνίας και να npoχωρ σε μονόπλευρες
ενέργειες. Χωρίς να λαμβάνει
υπόψη τις φωνές αγωνίας και
τις ενστάσεις, nou έχουν ενταθεί
το τελευταίο διάστημα.
Ειδικότερα σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο σχέδιο νόμου
Που δημοσίευσε το esos.gr, av
και επικρατεί ασάφεια για το
ακριβές καθεστώς λειτουργίας
των νέων τμημάτων n Noonλευτική Σπάρτης εντάσσεται στη
Σχολή Επιστημών Υγείας (nou
έχει έδρα τηνΤρίηολη), ωστόσο
δεν αναγράφεται ρητά η μεταφορά του τμήματος από τη λοκωνική στην αρκαδική
πρωτεύουσα. Xcopic, BEBaia,
κάτι τέτοιο να αποκλείεται να
συμβεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
χος ΜονεμΒασί
1 Τριχείλης απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον κ. ΓΕώργιο Δέδε, γεν. γραμματέα
του ΥΠΟυργείου ΥΠΟδομών
Μ Τα ο και Δικτύων
| Η επιστολή έχει ως εξής:
«Κύριε Γενικέ,
συνέχεια σελ.9 |
Σε Λάκωνα το βραβείο Ποίησης
«Μ. Πολυδούρη»
Σας ευχαριστούμε για την
έκτακτη χρηματοδότηση των
350.000,00 €, Προκειμένου να
ανακατασκευασθεί το Παράκτιο τοιχίο στην Παραλιακή
ζώνη της Δ.Κ. ΝεάΠολης.
μετ την κατάρρευση nou
υπέστη κατά τη διάρκεια της
θεομηνίας της από 29-30 ΣεπτεμΒρίου 2018 ΖορμπαςΣπουδαία διάκριση για τον Αργ. Σταυρόπουλο από τον Βασαρά
Το σημαντικό Βραβείο Ποί_ Υράμματοησης «Μαρία Πολυδούρη» Το Βραθείο επιδόθηκε αηό nou,τριας-φιλολόγου Γιώ_
2019 κατέκτησε επάξια ολά- τον δήμαρχο Καλαμάτας n. τας Αργυροηούλου
κωνας ηοιητής Αργύρης Νίκα, Παρουσία ηλήθους κό. Την εκδήλωση διοργάνωσαν
Σταυρόηουλος (εξ ημισείας σμου, στην εκδήλωση «ΙΑ, Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωμε την ΠΟιήτρια Μαρία Zoy- Πολυδούρειο» nou npayuato. φελής Δημοτική En χείρηση
κλαρ6) για την ηοιητική συλ- ποιήθηκε το ΣάΒΒατο 6 Anp_ «Φάρις» και ο Σύνδεσμος Φι.
λογή «Αυτοεξόριστος εντός λίου στο Δημοτικό Πνευματικό λολόγων Μεσσηνίας.
μου» των εκδόσεων «24 Κέντρο Καλαμάτας και ήταν
αφιερωμένη στη μνήμη της
Μακεδονία ξακουστή
του Αλεξάντρου
η χωρα
του Εμμ. Δημητρακόπουλου
συνέχεια σελ.8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα