Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡΙΤΗ

9

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5108

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ

Η ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΑ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΝΕΚΡΟΣ ΑΠΟ ΣΦΑΙΡΕΣ ΛΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ «Γ»

«∆εν γυρίζει πίσω
ο άνθρωπός µου»

Συγχωνεύσεις...
µε λίγο απ’ όλα!
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ... ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΣΕΛ. 38

ΣΕΛ. 6

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ
Η ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ν.∆.

H Μαρία
Σπυράκη
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 40

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκβιασµοί
και στην Πάτρα
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
ΣΕΛ. 3

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕΛ. 21-26

Αναπτυξιακός
Όµιλος «Για
την Αχαΐα»
ΣΕΛ. 20

ΝΙΚΟΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΣ
ΓΙΑ ΝΟΤΙΑ
ΠΑΤΡΑ

Προϋπόθεση
ανάπτυξης η
πολεοδόµηση
ΣΕΛ. 9

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ Ν.∆. ΓΙΑ ΤΗ
ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΜΕ ΝΟVARTIS

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:
ΜΟΛΙΣ ΕΝΑ ΣΕ 4 ΑΓΩΝΕΣ

Κυβέρνηση µε σκάνδαλα
στο πετσί-της!
ΣΕΛ. 4

Της κοστίζει
η «ανοµβρία»
στα γκολ!
ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΟΒΕΡ∆Ο:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ»
ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ:
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ