Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou ayaná
τον τόπο του
να δυσαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτητης Εκδότης θυντης ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Ετος 450 p, φύλλου 11450 Τιμ 0 60 ε ά ο Κυρ ακη 6-1 Απριλ ου 2019
TOAr00AITA ΤΟΥ! ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
TI AHADEE ETHN T. Ο ΕΥΑΓΓ. ΚΥΡΑΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
κριμένα φάρμοκα xo.
pnyodvta. μόνο ano τα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
κόστους για aoecveic ίες της Πανελλήνιας nouzival Afwa και δεν
με σοβαρά npopMua. Ομοσηονδίας Εργαζο- λειτουργούν σ onouc
touygiac.oraoccapeci. μ νων στα Δημόσια του Νομούc της xauetatpanei n
μάκων υψη ού
νο και αυτοάνοσα.
σύμφωνα με καταγγ8Νοσοκομεία(noEAHN),
'0ηως αναφέρει no.
Με επιτυχία η άσκηση ετοιμότητας
της Πυροσβεστικής για εκδηλ οση Πυρκαγιάς
ΝΟΝΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ!
-il Συναντηση των Σκη ίων Ε iurlinnav turv
αν ί Y a ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. "ΜΙΚΡΑ" δν lp0KEIECII Ir |
ς [email protected] Ymrpoolocn da.coc trw n pooKEun
ετόχοςτηςΝΔείναιμιαευρείανικη
Τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης σε συνέντηη του στο 0penTV
θα" και δεσμεύσεις
από τον Κουβέλη
edr και aσμεύσεις ακούΤα Xapnd Fou, για
κος Μητσοτάκης σε
συνέντευξη Που tra.
ραχώρησε στο Open
Tv, ενώ "αράλληλα
noupyó NautBan κατα την
στην Πρέβεζα
Toinpo να "ροκηρο.
την Περασμένη Πέμπτη, na το μείζον
ημα του Einopn ού Μανού δεν είπε
tinota ουσιαστικό 0 Ynoup Ος.
κομα και αύριο.