Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΛΡΙΛΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΆΟΥ Tuin € ; AP DYAMOY 22 162
48 ieai
ΣΕΛΙΔΕΣ
Να μετατραπεί
το Νότιο Αιγαίο
σε περιφέρεια
4 εποχών
Νέα τραγωδία
στο νησί μας
Επαναφέρουν
τοπρόβλημα
με το all inclusive
Εχασε τη μάχη
γιατη 4ari
25xpon nou
οι εστιάτορες
upuriinri Evan σε
τα καταφέρουμε Enonpaiso M.
ουνεργοσία με τη ΖΕΒΕΕ
Πάνω από 500
τα ετοιμορροτα στη
Μεσαιωνική Πόλη!
Ορισμένα μάλιστα
από αυτά τα ακίνητα
κρίνονται
επικίνδυνα από τους
αρμόδιους
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Στη Ρόδο η συνέλευση
των Επιμελητηρίων
Edus ΔΕΥΤΕΡΑ
70χλμ & 5χλμ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ηλιρη δράση και την noun τικη npooppa
Sonlire
IEA. 10
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ
Δυο κρούσματα εξεηστησης στον ApxdWrAn και
RHODES
marathon
14APRIL.2019
Δεν διεκδικώ opbcia K
th λους αλλά Βουνα poIEA. 9