Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website Website







Recognized text:
- _ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ- ΚΩΔΙΚΟΣ 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΛΗΡΟΜΕΝΟ
Hellenic Post
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529 029169
ΕΤΟΣ 480
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13853
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T: 210 38 17 700 -210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 - 210 38 17 281 E:[email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Εργο του Μάρκου Καμπάνη
Λουλούδια, 2013, ακρυλικό σε ξύλο