Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 -ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27268
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Μοσκοβισί:
Προσωρινό μέτρο Αβυσσαλέο το οικονομικό χάσμα
Π ς Βορρά-Νότου στην Ευρώπη
η προστασια της
Πρωτης κατοικιας»
Θετικός ο ESM στην Πρόω
on αποπληρωμή του ΔΝΤ
ην εγκ!ιση της οοσης ενος πεουτου
οίηση των μέρων ελά
φοννσης του χ!έους επιβεβαίωσε ο πρόε
ος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, Χα
της συνεδρί
Eurogroup στο Βουκου εστι
φθηκε στη βάση της θετικής αξιολόγησης
των θεσμών για την εκπλήρωση από την
Ελλάδα των συμφωνημένων δεσμεύσεων,
που αφορούν μεταξύ άλλων
Η συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά και
για την Ισπανία που ατύπως βρίσκεται
στο ίδιο άρμα, όσον αφορά την ανάπτυξη
των κατά κεφαλήν εσόδων. Στην ευρωπατης εφημερίδας El Pais, σε αυτήν διατυπώ
αναμεσα στ
πλούσιο
χάνει αχριβώς στο σημείο εκείνο που στόχευε η νομισματικη πολιτικη του ευρω: τη
σύγκλιση των οικονομιών των κρατών
ταιρων και μαλιστα απο τη γέννηση του
BoQQά και τον φτωχότερο Νότο στην ΕΕ
μπορεί
απειλει να λαβει αβυσσαλέες διαστάσεις,
ες άκαρπων
προσπαθειών για τη γεφύ!ωσή της. Κα
τά τη συζήτηση της στρατηγικής της Εεχθεση κρούεται ο κώδωνας
δύνου για «αύξηση των πολιτικών και δη
μοσιονομικών πιέσεων» εάν συνεχισθεί η
συγκεχριμένη τάση
Η αναπτυξιακή κατιούσα των οικονομιών της ζώνης ευρώ και η ανησυχία που
νωσης για την επόμενη πενταετία, το
μικών θα
επιχειρησουν να αντιμετωπισουν το προ
βλημα, που όπως αποχαλύπτει αναφο!ά
άββατ
υπουργοί ΟΙΧονο
πιθανό να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή
HE%θεση επισημαίνει τα δύο μέτωπα που
οφείλει το ταχύτερο να κλείσει η ΕΕ:
Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στην
άτυπη σύνοδό τους στο Βουκουρέστι θα ε
ξετάσουν σε βάθος το περιεχόμενο της έκθεσης του Ινστιτούτου Bruegel των Βου
ξελλών και σύμφωνα με τις πληροφορίες
TEQ1OQ1σμός της διαφθ0Qάς θα
της ΕΕ την τελευταία 15ετία έχει οδηγή.
μονάδα
Q1οχων
στην αύξηση που κάθε χρό
λογικά έσοδα ύψους 1 τQ1σ. δολαρίων σε
0A0ν τον κοσμο, συμφωνα με ε!ευνα του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η οικονομία της Ιταλίας
κών εσόδων, η Χαταπολέμηση της διαφθο
φόΒοι Υια ύφεση
1 ωστε να αυ
των σπουδαστών δημοσιων
Γάλλος επίτροπος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η
Κομισιόν θα δημοσιοποιήσει τις νέες οιταξυ των 19 χρατών-μελών της ευρωζώ
λών, αναφέρει το ΔΝΤ. Βελτιώνει
<<Η κατάσταση της οικονομίας της
εμπιστοσ
γός Οικονο
πα!ακολουθείται στενά» δήλωσε ο επιτροπος Οικονομικων και Δημοσιονομι
κών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο IILEQ Μοσκοβισί, καθώς αυξάνο
νται οι ανησυχίες για την απειλή ύφεσης
στη χώ!α και για επιβ!άδυνση στη Γε
Ο Μοσχοβισί δήλωσε ότι
Λιγότερη διαφθορά ση
εις της ΕΕ θα αναγνωρίζουν τη σημερινη
οικονομική επιβράδυνση που επηρεάζει
προβληματα της Ιταλιας ειναι αποτελε
χαμηλότε on
τερα τη Γερμανία και
Τεραστια
προβλήματα Υια
ΠΟΑΔα Παιδια στη
Βενεζουεηα
μανία
Τετράποδη φάλαινα βρηκαν
του Γάλλου υπουργού
ρουνό Λ
οίος μ
λησε ανοιχτά για ύφεση στην Ιταλία προ
σερχόμενος στο συμβούλιο των υπουργών
μικων της ευρωζωνης στο Βουχου
ρέστι, όπου μεταξύ άλλων συζητούνται οι
όπισαν στις ακτές του ν
ον Περού ένα καλά διατη!ημένο α
πολιθωμα μιας τετ!άποδης φάλαινας, που ούσε τόσο στην ξη!ά όσο χαι στη θάλασσα
πον από 43 εκατομ υΟια χρόνια
ρίση στην χώ!α της Λατιν
ικής Οικονο
Αμερικής δημιουργεί οξύτατα προβλήμα.
τα. Ως αποτέλεσμα της μεταναστευτικής
ορίσης στη Βενεζουέλα, πεQ1σσότε!α από
Η ανακάλυψη αυτή συμπληρώνει κάποια από τα κενά που είχαν
τικά με την εξέλιξη των κητωδών
της Ιταλίας από τη μετανάστευση ειδικευΟι πρόγονοι των φαλαινών και των δελφινιών ζούσαν στην ξηρά πριν από 50 εκατομ
μιρια χρόνια στην περιοχή της σημερινης Ινδίας και του Πακιστάν. Ομάδες παλαιοντολό
γων εχουν επισης βρει στη Βόρεια Αμερικη απολιθωματα ηλικιας 41,2 εκατομμυριων ε
των από τα οποια συμπέραναν οτι εκεινη την εποχη τα κητώδη εχασαν την ικανότητά
τους να στέκονται στα πόδια τους χαι να περπατούν
μένων εργαζομένων
εκατ. παιδιά θα χ!ειαστούν πρόσβαση
σε βασικές υπηρεσίες φέτος λόγω της
συνεχι όμενης XQ1σης στη Βενε ου ελα
δηλωσε το Διεθνες Ταμειο Εκτακτης Α
νάγκης
ΟΜοσχοβισί δήλωσε ότι κάποιες εχτιμησεις δειχνουν πως η Ιτα^ια θα μπορου
σε να βρεθει σε ύφεση φέτος. Αυτά ειναι
στοιχεία τα οποία χρειάζεται να τα παρα
°λουθούμε πολύ στενά», πρόσθεσε ο
Το νέο αυτό είδος περιγράφεται σε μια μελέτη που δημοσιεύεται στην

Τελευταία νέα από την εφημερίδα