Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Δέσμευση για μείωση του αφορολόγητου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Σάββατο 6 Απριλίου 2019/ τιμή: 1,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 950 .
Αριθμός φύλλου: 26.902
Δεσμευσι για μειωση
του αφορολογητο
Οδικός Χάρης
γιατονΦΠΑ
οε άτακτο Brexit
Από την εΠομένη
χώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από mv
της ημερομηνίας αποατάξεις Που
εφαρμόζονται για τις διασυνοριακές συδε θα ε μετα
λέον μεταξύ των Ε
Eurogroup: Πρασινο φως ση δοση
και μήνυμα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
τών-μελών της Ε.Ε. και του Η.Β., καθώς το
τελευταίο θα αποτελεί τρίτη χώρα, σύμφωνα με εγκύκλιο τηςΑνεξάρτητηςΑρχηςΔιμοσίων Εσόδων, σελ 67
ολοκλήρ on ης δευτερης α οκησηςυςενισχυμένηςεποπτείαςυς
Ελλάδας, μεΠαράλληη εκταμίευση των
970 εκατ ευρώ από m σταδιακή εφαρ
μευνοιο αηΕλλάδ eaeaaar
Υκαία μέρα για my ε αρμογητώ με
ταρρυθμιστικ ών δεσμεύσεων, Πρ0RT
μένουναε ταμιευθείηΠραηδόσητων
ους, em κύρωσε χθες το Eurogroup.& του χρεους.Ταυτόχρονα κάλεσε mvB+
σμευση της κυβέρνησης ότι θα apap- λάδα να συνεχίσεις μεταρρυθμίσεις,
κάνονταςε δική ανοροράση
σεις, μεταξύ τον οιοίων m ESM: «Ναι» ότι τονομικό πλαίσιο για υν
Αυξημένες κατά 7,1%
οι εξαγωγές στο α' δίμηνο
μόσει όλες τις μεταρρυθμίΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΟΣ 2019
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΑΠΡ. 2019
ΟΠως τονί εται αρμοδίως, χρειά εται και η
εμΠρακτη στήριξη ης Πολιτείας Στο α' δίμηνο
Προστασία τς Πρώτης κα.
mc Eurogroup Μάριο Σεντ
Προτων δανείων λος του 2019. Αναφορικά με
στασα υς Πρωης κατοικ ας,
Ρέγκλινγκ εμφανίζονται θετικοί στην τόσο ο κ Μοσκοβισί όσο και το εκπλε
πρόθεση υς κυβέρνησης για Πρόωρη συκόμελοςτηςΕΚΤΜΠενουαΚερε, Που
εκπροσώΠησε mv κεντρικη τραπε α
στη χθεσινή συνεδριαση υπογράμμι
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού του ΔΝΤ mVEa
αυξήθηκαν κατά 7,1% σε ετήσια βάση,
σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ σελ.10
Διάσταση απόψεων
για τα μακεδονικά σήματα
αποπληρωμη μερους του δανειου του
ΑΝΤαπόυνΕλλάδαΟΠώςεπεσημανε
οκ.Σεντενο, τ oEurogroupKa ωσόρισε
τηναιολογηση τονθεσμών,σύμα ωνα
Μεμαλάαςτοτε εςμετοςτοχου του οκη κεχθες εντονα ανο κακνωντος ος 750 μα δε. Τα θετ α μπ ματα από το Eurogroup 0 ησαν σε οαρό
ραλιτην αγοράομολά ων, εν υοτας και τοεπενικό εν οφερον για οτραπεες
σανουόλα τα αρμοδιαορ ανα συμφ(
διαμέτρου αναθετες ano4 εις Που εχουν από τη
νουν με το διάδοχο σχήμα σελ 45
και από την άλλη σ
Ελλάδας για τις συνέπειες της Συμφωνίας των
μετον όρο
Μακεδονία» n Παράγωγο του, σελ 10
Αντισυνταγματικές οι «οικιστικές Πυκνώσεις» εντός των δασικών εκτάσεων
ατο ma
Μοχλός ανάπτυξης
Οριστικό «όχι» στην εξαίρεση από
τηνανάρτηση τωνδασικών χαρτονοι
Περιοχές όΠου έχουν αναπτυχθεί αυθαίρετοι οικισμοί («οικιστικές Πυκνώσεις),είπε η Ολομέλεια του Συμ.
βουλίουτης Επικρατείας(ΣτΕ). Με τις
σχετικές αποφάσεις (685-6882019)
της Ολομέλειας, Που είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για το θέμα των δασικών
χαρτών, για τη μη επέκταση των αυθαιρετων οικισμων κλπ., κριθηκε ope
στικά αντισυνταγματική η επίμαχη
διάταξη του άρθρου 23 (παρ. 4) του
νόμου 3889/2010, ΟΠως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 153 Παρ. ΙΑτου
ν. 43892016, με mv οΠοία εξαιρούνται από m σχετική ανάρτηση οι επ,
μαχες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι
σύμφωνα με Πρόσφατο νομοσχέδιο
του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι «Ot
κιστικές Πυκνώσεις», δηλαδή οι Αυθαίρετες Οικιστικές Περιοχές εκτός
σχεδίου Που δεν έχουν οριοθετηθεί
ωςοικισμοι, εξαιρέθηκαν απότη σχε.
τική ανάρτηση, με στόχο να επιταχυνθεί η κύρωση των δασικών xap
τών. σελ.9
Με ΠΟΑυκή Παρέμβαση σε επί
πεδο κορυφής ειυχειρεί η κυβέρνηση να δώσει λύση ώστε να
υλοΠοηθεί σχεδόν στο σύνολό
του το επενδυτικό Προγραμμα
600 εκατ. ευ
στό και ως master plan της Cosco. Ειδικότερα, μετά την αρνητική γνωμοδότηση του ΚΑΣ, χθες
επιχειρήθηκε να πέσουν οι τόνοι
σε συναντηση Που
εμου, με τη συμμετοχή αρμοδιων κυβερνητικών Παραγόντων
και εκπροσώ|ιων του ΟΛΠ, ενώ
Προηγουμενως, συμφωνα με
Πληροφορίες της «Ν», um
και επαφή με την κινεζική Πρε.
σβεία στηνΑθήνα. Σύμφωνα με
ανακοίνωση, αναλύθηκε το Πε.
ριεχόμενο του master plan, έγινε συζήτηση για επιμέρους σημεία του Προτεινόμενου σχεδίου
και αποφασίστηκε να δρομολο
ανάπτυ ης στη Β. Ελλάδα και το Β. Αιγαίο, με
μεγάλα ενεργα ακα projects nou βρίσκονται σε
εξελιξη ή προγραμματίζονται στην περιοχή, βρέ
θηκε μετά άλλων στο επίκεντρο τον εργασιών
ΟΛΙΊ, Yvor
λονίκη το Maritime Economic Forum. σελ.12
Ανοδικά η αγορά γιαουρτιού
για ατομικα
εγινε, στο
μεγαλύτερο μερίδα anoonvooro» της | τοναιγαλό
Ευρωβουλή
Η ολομέλεια της Ευρωβουλής ενέ
κρινε τους ενιαίους κανόνες για την
εισαγωγή Προαιρετικών ατομικών
συνταξιοδοτικών Προϊόντων(ΠΕΣΠ),
τα οποία θα επιτρεπουν στους Πολί.
τες να αποταμιεύουν οΠουδήΠοτε εντός της κοινοτικής επικράτειας και
να έχουν Πρόσβαση σε συμπληρ(ματική σύνταξη. σελ 2
θα καταγ
Κατατέθηκε χθες αργά το απόγευμα
στη Βουλή το νομοσχέδιο Που
σημαντικές αλλαγές στοναιγιαλό και
. Αυτές αφορούν τόσο
τα έργα Που μΠορούν να Yiνονται Πλεον κοντά στη θάλασσα,επΑΝΟΊΓΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟ KAZINO
ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
υωε0nc
θεί η έγκριση του σε σύντοn
μο χρονικό διάστημα. σελ 12
ΑΘΗΝΑΤΑ 75442 1,26%
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ/Dow JONES 26415,05 0.12%);
ΛΟΝΔΙΝΟ
SE 100 744687 061% i
ΦΡΑΠΟΟΥΡ
/DAX-30 1200975
18%-ΠΑΙ,CAC 4054762 023%).
ΧΡΥΣΟΣ 1291,35
ED EAN
7 526
E PO ΔΟΛ ΡΙΟ 1,1216 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης: Υπογραφή 5 συμβάσεων από ΥΠΕΝ – ΤΑΙΠΕΔ
  Πέντε συμβάσεις, συνολικού ύψους 52,10 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), υπεγράφησαν την Τετάρτη, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης. Παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, και του εντεταλμένου συμβούλου…Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης: Υπογραφή 5 συμβάσεων από ΥΠΕΝ – ΤΑΙΠΕΔ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Έτοιμος προς εκτόξευση ο πρώτος ξύλινος δορυφόρος
  Επανάσταση στη βιομηχανία των δορυφόρων θέλουν να φέρουν ιάπωνες ερευνητές που δημιούργησαν τον πρώτο δορυφόρο που εκτοξευθεί στο Διάστημα ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ξύλο. Ο Lignosat πρόκειται να εκτοξευθεί…Έτοιμος προς εκτόξευση ο πρώτος ξύλινος δορυφόρος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στο Μαϊάμι με τον Μέσι ο Ντι Μαρία;
  Μετά τον Λουίς Σουάρες, τον Σέρχιο Μπουσκέτς και τον Ζόρντι Άλμπα, ο Άνχελ Ντι Μαρία θα μπορούσε να είναι ο επόμενος που θα ενταχθεί στην «αποικία» των πρώην συμπαικτών του…Στο Μαϊάμι με τον Μέσι ο Ντι Μαρία; - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Από τον «σοσιαλιστή της σαμπάνιας» έως τον Σικλούνα: Τα στελέχη της ΕΚΤ που πέρασαν από δίκη ή και βρέθηκαν στη φυλακή
  Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Μάλτας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Έντουαρντ Σικλούνα, θα οδηγηθεί αυτή την εβδομάδα ενώπιον του δικαστηρίου, κατηγορούμενος για απάτη και υπεξαίρεση. Έρχεται έτσι…Από τον «σοσιαλιστή της σαμπάνιας» έως τον Σικλούνα: Τα στελέχη της ΕΚΤ που πέρασαν από δίκη ή και βρέθηκαν στη φυλακή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο Ράτκλιφ θέλει να απαγορεύσει την τηλεργασία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  Η νίκη στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στον άλλο σύλλογο του Μάντσεστερ (Σίτι), στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ήταν το αποκορύφωμα μιας περίπλοκης σεζόν για τη Γιουνάιτεντ, τόσο στον…Ο Ράτκλιφ θέλει να απαγορεύσει την τηλεργασία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ