Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 AP
. ΦΥΛΛΟΥ 1341
ΕΤΟΣ 31ο
e-mail: [email protected]
ΤΗΛ.: 26510 22044
FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0.30 ΕΥΡΩ
Σε όλη την Ήπειρο στις 26 Μαΐου
ΠΟΣΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στην Εφημερίδα της κυβέρνη- Στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων πληθυσμό 6.362 εκλέγονται 21
σης δημοσιεύθηκαν οι δύο απο- εκλέγονται 27 δημοτικοί σύμβου- δημοτικοί σύμβουλοι. Δύο στην
φάσεις του Υπουργού Εσωτερι- λοι, εκ των οποίων ένας στο Βα- Αετομηλίτσα, ένας στο Δίστρατο,
κών με τις οποίες καθορίζονται οι θύπεδο, ένας στους Καλαρρύτες, 14 στην Κόνιτσα, τρεις στα Ma.
έδρες των Δημοτικών και Περιφε- εννέα στα Κατσανοχώρια, δύο στοροχώρια και ένας στην φούρ-ρειακών Συμβουλίων της χώρας στο Ματσούκι, εννέα στα Πρα- κα.
Σε ότι αφορά την Ήπειρο η ει- μαντα, ένας στο Συρράκο και Στο Δήμο Δωδώνης με μόνιμο
κόνα είναι η εξής:
τέσσερις στη Δημοτική Ενότητα πληθυσμό 9.693 κατοίκους εκλέ
Τζουμέρκων
γονται 21 δημοτικοί σύμβουλοι.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Στο Δήμο Κόνιτσας με μόνιμο
Συνέχεα στη σελίδα 22
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Σφίγγει εΠικίνδυνα ο κλοιός
Μάστιγα η
Μέσα από την συμφονία των Πρεσπών
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»
Κρυφή βόμβαταακίνητα
για τις τράπεζες
καθυστέρηση
ges, .1 συνταξεων
!των συντάξεων
Σφίγγει ο χλοως γύρω από τις τρά
πεζες, Χαθώς, εχτός από τους στόχους
μείωσης των «ΧόΧΧινων» δανείων,δε.
Ο Χατή4oOog opoev εται ότι δεν έχει τέλος
στο Σκοπιανό. Η κυβέρνηση, αφού έδωσε
όνομα, ταυτότητα και γλώσσα, ξεκίνησε νέο
ηχλο παραχωρήσεων, χαι μάλιστα χωρίς
να ζητηθεί από τους βόρειους γείτονές μας.
Διά στόματος
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί
πρα εστάλη το
μήνυμα να ξεχα
σουμε τις αναφορές Μαχεδο.
νία τουλάχιστον
σε πρώτη φάση
Για ανεπάρκεια κατηIroe(την πολιτικά,re.
σμεύονται, κατόπιν ασφυκτικής και
πολύμηνης πίεσης από τις εποπτικές
σία του υτουΟγείου
Εργασίας το ΕνοίοΔί.
AOXfg-Eupo°παϊκή Κεντρική Τράπεζα
και Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός
να πουλήσουν. ΣονΌτα στη σελβα 23
|κτυο. Συνταξιούχιον
(ΕΝΔΙΣΥ) σχετικά ΟΕ
τη μεγάλη καθυστέρηση στην όοδοση συντάξεων
Aavn τα
Σε σχετική του επστολή πΟΟς την ηγεσία
του υπουργείου Χου τον
Γράφει
Φώτης
Z. 11ανταζής | στο εξιοτερικό
Δικηγόρος
Η έκρηξη τιμών βάζει
φωτιά στους φόρους
νηη του ΕΟΚΑΛ
menmen:
Σεμπο το ΕΝΔΙΣΥ επσημαίνει την καθυστέ
Ιοηση 35 μηνυν στην
τάξεων σε ΝΠΔΔ και
| ΝΠΙΔ. Κατά το Δ1xno,
Τα πάνω της έχει αρχίσει να παίρνει η αγορά των ακινήτων
με τις τιμές πολ-ησης των κατοικιών να χαταγράφουν σε ορισμένες περιπτώσεις αχόμα και εχρηχτιχές αν ήσεις που
υπερβαίνουν το 1
στους φόρους. Αργά ή γρηγορά η Χυβέρνηση θα πρέπει να
Διότι πίσω από το αθώο λάθος με το αε
ροδρόμιο Μακεδονία. το οποίο προχθές στα
Σκόπια ο κ. Τσίπρας το ξεχναβάπτισε ως αεροδρόμιο Μίκρας.
κρύβεται η βασική πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα της Μακε
δονίας, που επιγραμματιχα περιγράφεται ως
χάσουμε στη σύγχρονη ζώσα
00%. ατειλώντας να βάλουν quroi xcel
| η καθυστέρηση αυτή
εντολή να την
έχει ως αποτέλεο
υλοποιήσει
τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις ε5ουσης αντιΕννέχεια στη σελίδα 21
Χειμενιχών αξιών με τις αγοραίες. Συκέχιυαση0ras 21