Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Απουλίου
Αριθ. Φύλλου 5746
Τιμή φύλ. : 0.50 €
καθημερινή ΕΡημερίδα Κοζάνης
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Τίτλοι τέλ0us για
το Αμύνταιο από τη ΔΕΗ
-Anooupel tis μονάδεs για να πωληθούν Μελίτη
και ΜεναλόΠΟλη
Η aneinn από την Κομισιόν
Σελίδα 1
Συνεδριάζει
το Δημοτικό
Συμβούλιο Κοζάνης
Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 20.00
Σελίδα 7
αφορολόγητου
Που λαμβάνονται υπόψη,
Οι εξαρέσε1s και
Τι ισχύει με τα ζευγάρια
Κοζάνη: Καινοτομίες
στην 1η Πολυκλαδική
Έκθεση Προϊόντων
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης & Γ' Εθνική
Οι αγώνες
Κέντρο Υγείας
Κοζάνης
Γενικές οδηγίες
Σελίδα 11
του Σαββατοκύριακου προφύλαξης
ΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
σχετικά
με τα αντιλυσ.
Ηκλιματική αλλαγή,
σικά εμβόλια
οι επιπτωσεις και
η προσαρμογη
Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση πραγματοποιήθηκε
Την περασμένη Πέμπτη 28 Μαρτίου στην αίθουσα συνε
δριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου με θέμα το-Πε
ριφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
(ntnKA) Περφέρείας Δυτικής Μακεδονίας ως προαχέ
διο προς διαβούλευση, με τηνευθύνη και εποπτεία της πε
ριφέρειας Δυτικης Μακεδονίας (Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περ,φέρειας
Δυτικής Μακεδονίας και Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
δολώματα
Το Υπουργείο Αγροτικήςανάπτυξης και Τροφί.
μων από τις 3/4/2019
ξεκινά την διενέργεια
του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων
αλεπούδων με την από
αέρος ρίψη δολωμάτων
nou rεριέχουν εμβόλιο
με ζωντανό εξασθενη
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών)
Δυστυχώ όμως η συμμετοχή των Φορέων της Δυτικής
Μακεδονίας, καθώς και όλων των άμεσα ενδιαφερομένων
μένο ιό λύσσας
Σελίδα 14
συνέχεια στη σελίδα 4