Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ @elpp FAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12238
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0r0Y 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΗαπόφασηΤ0uEurogroupyidmv εκταμίευσηΤου 1 δισ.
θετικό σήμα» για αγορές και επενδυτές
ην έγκριση της δόσης ενός περίπου δισεκατομμυρίου (από την ενεργοποίηση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του
Eurogroup, Μάριο Σεντένο.
Οπας σημείωσε, η απόφαση λήφθηκε στη βάση της θετικής αξιολόγησης Τυν θε
σμών για την εκπλήρωση από την Ελλάδα Των συμφωνημένων δεσμεύσεων, συμπε.
ριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας
Σύμφωνα με τον ίδιο, η έγκριση της δόσης είναι ένα θετικό σημάδι» για τους επενδυτές ειδικά σε ό,τι αφορά στην «ιδιοκτησία» των μεταρρυθμίσεων, κάτι που φάνη.
κε στις αγορές ήδη.
Ως ένα «ακόμα βήμα» προκειμένου να γίνει το ελληνικό ζήτημα μια «ιστορία επιτυχίας» χαρακτήρισε τη απόφαση Πιερ Μοσκοβισί, κάνοντας λόγο, επίσης, για «ισχυρό
σήμα» προς τους επενδυτές και Τις αγορές, καθώς αποδεικνύει ότι η Ελλάδα συνεχί.
ζει Τις μεταρρυθμίσεις και ο, Ευρωπαίοι εταίροι Της συνεχίζουν να την υποστηρίζουν.
Eurogroup: Δέσμευση
Θετικός ο ESM για πρόωρη
της κυβέρνησης να μειωθεί
Εξετάζουν πωλήσεις F-35
Το αφορολόγητο
και στην Ελλάδα
αποπληρωμη Του
η δέσμευση της κυβέρνησης να διευρύνει τη φορο.
λογική βάση, δηλαδή να μειώσει το αφορολόγητο όριο
από το 2020, αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, η απόφα.
ση του Eurogroup για την εκταμίευση των 970 εκατ. Η
απόφαση στέλνει σαφές μήνυμα στην ελληνική κυβέρ.
κυβέρνηση Των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να
προχώρήσει σε πωλήσεις του μαχητικού F-35 σε
πέντε νέες χώρες, συμπεριλαμβανομένων Της Ελλάδας, καθώς οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον αυξάνουν ης
αμυντικές Τους δαπάνες, την ώρα που η Ρωσία ενισχυειΤις δικέςτης ένοπλες δυνάμεις, ενημερωσε αντερς
αξια ματικός το αμερικανικό Κογκρέσο. Σε κατάθεσή
rou που υπε λη η Υραπτως στο αμερικανικό Κογκρέ
οο και περι λθε σε yv ση r Ριτερς, ο αν νου ρχος
ηχανισμού Σταθερό.
τητας, Κλά0vg Pérduvy, εΟωτηθείς σχετικά με την
π όθεση της Ελλάδας να αποπληρώσε π ΟΟΟα μέESM
«θα το υποστήριζε», ενώ τόνισε Λως θα πρέπει πρώτα να συαλιστεί ότι
επιχεpαλής του Evroxaix ού Μ
νηση ότι πρέπει να συνεχίσει Τις μεταρρυθμίσεις που
έχουν συμφωνηθεί Μάλιστα. Τονίζει: "Xapcri(υμε το
γεγονός ότι ο, ελληνικές αρχές επανέλαβαν τη γενική
δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες TIS
μεταρρυθμίσεις-κλειδιά ιδίως αναφορικά με τη μεταρ.
ρυ μο ητου φόρου ε οδ ματος με ευρ στης φο
Qog τον δανείων της από το ΔΝΤ, είτε πως από πλεος
ζητηθεί με τους πιστοτές 3οκειμένου να διασΨ
πλ Ονται όλες οι τοποθέσεις Ε άλλου σημείο σε ότι
ρικανικού Πεντανωνου που είναι αρμόδια για Το F-35,
σημειωνει όπ δυνητικά, πυλήσεις Του προηγμένου μαχητικού θα μπορούσαν να γίνουν στο μυλον «στη Στι τέτουο θα συνέ αλε στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
καθώς για το ένα τρίτο των δανείων του ΔΝΤ (3,5 δισ.) η Ελλά
πλη0ώνα "πολύ axowPd» tritocio 5%, «πολύ υνηλότερο.
ρολογικής βάσης ωστε να διασφαλιστούν φιλικά προς
την ανάπτυξη μέτρα και στοχευμένα κονωνικά προγράμματα, ο μηδενισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών
Του Δημοσίου, η ουλλογή Των φόρων
γκαπούρη, Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία και Πολωνία».
από το κόστος δανεισμού της στις αγορές.
ΔΗΜΟΣΙΟ: Πάνω από 2 δισ
ταφεσια στην
Ε ΑΓΩΓΕΣ
Αύξηση
ΑΚΑΤΟΙΚΙΑ
Δεσμεύτηκαν 150 εκατ, ευρώ
ουάριο
του έτους 2018, ΟΠΕΚΑ για την
εσμεύτηχε πίστοση, ύψους 150 exer. evees, σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού 1 άδων του
άνω από τα 2 δισ., με αυξητικές τάσεις τον Φεβρουσυνολική αξία τυν εξαγωγών-αποστολών, τον μήνα
Φεβρουάριο 2019, ανήλθε στο ποσό των 2.650,4 exer.
00εοΐσε ων του δημοσίου χαι EXXQ4αν επιστ00gwv qoi- |
QWv προς τους ιδιώτες. Το σύνολο ανήλθε σε 2 149 δισ.
(από 2 066 δισ.) και το μεγαλύτεο
έναντι 2.425,5 εχατ. Χατά τον ίδιο μήνα
παρουσιάζοντας αύξηση σε ευ rs, 9,3%. Η συνολική αξία
των ε|are reiv στο δίμηνο Ιανοναοίου Φε ρ oquou 2019
χάλυνη των δαπανοίνσυνεισφοράς του
δημοσίου στις μηνιαί αποδε.
xtfg από τον οφειλέτη στο taito vaayoris του στο νό
ες καταβολές που έχουν γίνει
μέ ος των χρεών α4οοαι τα Νοσοχομεία (446 cear.).
αύξηση 3,9%.
ταχίας του.