Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
Τύπος Χαλκιδικής
ΣΑΒΒΑΤΟ 6-ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 230 . ΑΡ. ΦΥΛΛ
OY 5700 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ
ΗΠΕ. 0.20 ΕΥΡΩ
OAEA:
ρχινται
500προσήνεις
σε49νομούς
Ευ. Αποστολάκης:
Ρόλο-κλειδί η Ελλάδα
στις διεθνείς αμυντικές
συνεργασίες
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Viva Italia!
Πώς μπορείς
να βοηθήσεις
για τα σοσσίτια
στη Θεσσαλονίκη
Και στη Χαλκιδική
Μέχρι πότε είναι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων
δράση για
κάλυγή αναγκών
σίτισης άπορων οικογενειών
τημαντικη ο ν τηυν
Κ. Μητσοτάκης:
Διεθνής διάκριση-4 | | Στην Ελλάδα του
για τις Υπηρεσίες | | κ. Τσίπρα κανείς δεν
Securities & Custody
αισθάνεται ασφαλής
ήμος Πολύγύρού έργα ύδρευσης και παρεμβάσεις
σε σχολικές μονάδες, 5.220.000 ευρώ
Services της Τράπεζας
Πειραιώς
#01ΚΟΥένεια
ΑΠριλίου 2019 lama,
Ο πληθυσμός των
ναριώντον πλανήτη
μειώνεται λόγω
της περθέρμανσης |
Το πρώτο διαδραστικό Π
Κυκλοφοριακής Αγωγής
είναι στη Χαλκιδική
Γίνε η αλλαγή που περιμένεις !
Την Κυριακή 7 Απριλίου
το περιβάλλον μας χρειάζεται !