Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
lo ντής-Νυκόλαος Καρα λά ος 1951-1974 Ίδιο ripu-ExddtpwPromp6δοο L Στυλοι
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β' (1974)"
Ap. φύλλου 6880-11.848 0,50€
Πανελλήνιο Σχολικό ΠρΝΤάθλημα
α έργα της Π.Ε. Δράμας
που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα
«φιλάΔημος»
Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ
ι στη
την Κυριακή
η 12η Πανελλαδική
Ποδηλατοδρομία.
κ. M. Κεφαλογιάννης
μιλάει στον "Π.Τ."
Δύο χρυσά
για Δραμινους
αθλητές
«ΜΟΒωνστην ΕΕ θα δο
ρουμε
on δήποτε αφορά αλυτρωτισμό,
«Ζητούνται ασφαλείς και λετουργικοί
ποδηλατόδρομο»
Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 172 εκατ ευρώ
50 Επιστημονικό Συμπόσιο της Δράμας Εναντια στον Καρκνο
Έρχονται οι διαγωνισμοί για
τα έργα φυσικού αερίου στην
Πολλά τα οφέλη από τις νέες
Περιφέρεια ΑΜΘ και στη Δράμα | συγχρονες και εναλλακτικες
θεραπείες κατά του καρκίνου
Συνολικά 18 πόλεις στην Κεντρική
Του Θανάση Πολυμένη
Σον «Π.Τ.» μιλάει ο κ. Σ Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Εταιρείας
«Η Δράμα Ενάντια στον Καρκίνο»
ΧΟΥΝ πλέον ξεκι ήσει
ώστε σύντομα να
ooljao δρομοςγια την προΤου Θανάση Που μένη
σύντομα θα αποτελεί πραματικότητα, αν τελευταία
στιγμή δεν στραβώσει κάτι
μείωσε ότι "το épyo δεν εί αι
όνο γιατη Δράμα,αλλά και
άλλες πόλεις της Βόρειας
ΑΕψη και Ene ώρηση των
épYun. Αμέσως μετά, θα
ακολουθήσουν οι διαγωκαθώς
στην Ελλάδα Bot
θα πρη ινα σμαώσουμε
στις πρώτες 18 πόλεις. «Στο
τρική ομιλία, θα γνα σήμpa
στις 7 το pd υμε KE per
Τρακοσοπούλου-ΤΟμου μετπλο: «Η αναμόρφωση και η Apχιτεκτονική της πόλης (1875-1940)»
ΜΕσα στο δίτυοτων 18 π6γραμμαδεν EXa κμιά αχεση
των διαγωνισμών, έχει γίνει
Anopom dor Av e 55
ope ou word mbnoulo
e o για τις δηρρέραες
της Κεντρυής και Αν MaNaδονίας-Θράκης εντάσσεται
και η πόλη της Δράμας, η
omola μάλιστα εντάσσεται και
σεένα αργιό πλοτικό πρ6μετο μεγάλο épony
το μέσω ΕΣΠΑ στις ébueve
λες πόλας της nepupépeaaς
Αν. ΜακΒδονίας-Θόηςκαι
εντάσσετα στον γενικότερο
σχεδιασμό της ΠΕρφέραας,
λεπτομερής δουλ
σεαveoYaoia με τις διαχε4υστ
κές αρχές των mepppadV
ενώΕΧουν πραγματοποιη el
Ουλε σας με τους προμηθευτές των υλικών κατοOpe στα θεματα του Συμοαου, ενώ έδωσε ιδιατερη βαρό
τητα στο
λογία
ηματων εναλλακτικών θεραπειών και στην ΤΕΧΝΟΗΚΕντρική θεματολογίατου 5ου Συμποσίου égatlo:«Από
τις ααλλακτικές και κλασκές, στις μοντέρνες θΕρατείες του
Αρχικά ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθη ε στο ήτημα των
μοτηνή, Ada δρούπολι και aeplou», σημείωσε η κα
βάσκετα στη Δραμα από διάφορα σ
εία της Ελλάδας.
ότι, «οι κλααιές μέθοδο, α οποίες πάντα υπάρ
Άλλες θεματολογίς που θα αναφερθούν στο Συυπόαο
είναι οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στον κοροάνο, καρκίος
πνεύμονα, καροίως αραταπτιού, μετασταπκό μελάνομα
πάντα προσφέροντα μέγιστα, αλλά έχουν φτάσε σ'ένα σ
μαο που δεν μπορούν να προσμέρουντητα παραπά ω απ
ότι προσέ pepay παλιά».
ματα, και στις 21 ΦΕβρα10pou ίχαμε ρεπορτάζ για το
πιλοτικό πρόγρ4 α που
φέτος θα ξοανήσα να εκτεeta από τη ΔΕΔΑ Mile
για Το φυσικό atp0
Στο μετα, όπως αναγρ6φεται και παραπάνω, στην
τελκή υθείαεισέρχεται η
&αδικασία δημοπράτησης
για την κτασ ενή τον &
κτύων διανομής φυακού asρου θα ξεκη σουν τον
Αύγουστο.
μες μετ αλλά
του στον Τυνέργιον που
γικού Σχεδιασμού, Αναπτυξης & χρηματοδοτήσευν της
ΔΕΝΑ κ. Κωνσταν νοςΔουσόπουλος, ebe επισημάνει
νομις φυσκούαρίου σε 18
πόλεις στις περιφέςεεςΑνοτολικής Μακεδονίας eoG
κης Κεντρής Μαεδονίας
χρηματοδότηση ύφους 172
εκατ. Eupé κααφορά κατοσΚΕυή και επέκταση δικτύων
κα συνδ0E4Νμεαυακούς,
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
' Μασμανίδης
OL διαγιονισμο, έχει ή&
Οπως επομανε η δια00κούς καταναλωτές στις
λ της αιρία «Η
λησε χθες με τον πρόonom dipady p ς υδρο του ΔΣ ΔΕΑ μας Κανα Κομοτηνή
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ64 ΤΟΜΩΝ
ταοδιαγιονισμός γιατήνκο
τασκευή . Οπως el ήγησε
μάλιστα, οι αοδΟΕις Bayf
ouw μέσω του υφιστάμε ου
δικτύου φυακού aeplou που
Στεφανία Μωστέ μλώντας
στο σμέδριο «Power & Gas
Supply Form» που διοργ 5νωσε το Energprees, τοαμ6ους Tdgevo διάστημα θα
Ξάνθη, Opeamada, Ale άνδρο, Bépola raw του Kaτερίνη Κλές, Σέρρες, Ap
φισσα epa, Καρτενή Α,
Aqua,/epo5ά και χαλια
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
Εταμεδκά μας μου»εί ε
οκ. Διονυσόπουλος ενώ mγια την προμήθαα υλικών
καθώς και τη διοίκηση, erdΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Αράπογλου
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
τον οδηγούμε
στη θέση που του αξίζει !
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
->| ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
Γεώργιο, Π. Αρμεν ( " )
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΣΟΦΙΑΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521 0 22413
693 794 7504 sofiadis26698yahoo.gr
Sofiadis Paulos

Τελευταία νέα από την εφημερίδα