Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παραιτήθηκε
πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected] ΕΤΟΣ 230.ΤμήΠερ.:0,50E
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΦ. 5450 Σάββατο 06.04.2019
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX : 210-3304605
Παράταση
για αντιρρή
Συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Καφέ
με στέλεχος του ΥΠΟΙΚ
Βράβευση της Ελενας Κουντουρά στη
Παγκόσμια Συνδιάσχεψη του WTTC
δασικούς
άρτες
Παράταση έως και τις 28
Ιουνίου 2019 στην υπο
αντ100ήσεων επί δασιχών
χαρτών για περιπτώσεις περς προθ
εσμίες έληγαν από τις 29
έως και τις 8 Μαϊου
2019, δίνει το υπουργείο
& Ενέργει
ας, με τροπολογια του στο
σ/ν «Σύσταση, συγκρότηση
και αρμοδιότητες της Κεντρι
ων οπου οι σ ετι
Επιτροπής
ποίησης και άλλες διατά
ξεις». Στην τροπολογία διευχρινιζεται οτι η παράταση
ισχυει και για τους κατοχους
του εξωτερικου.
Το ΣΕΠΕ. το διάστημα 2015-2018
Σύμφωνα με τη διάταξη, η
παράταση κρίνεται αναγ
καία καθώς παρατηρήθη%ε
προσέλευσ
πολιτών για ενημέρωση σχε
τικα με το περιεχομενο του
αναρτημένου οασιχου χαρτη
καθως χαι για υποβΟΑη
ατελώς αντιρρήσεων, με
αποτελεσμα να όυσχεοαινε
ται η εξυπηρέτηση τους από
τις υπηρεσίες σε συνδυασμό
με την αναζήτηση των απαρΠρόστιμα 7,9 εκατ. ευρώ
για παραβασεις εργατικής
νομοθεσίας
Το Σ.ΕΠ.Ε. το διάστημα 2015- εύφα. Συνολικά δηλαδη, επιβ2018 πραγματοποίησε 3.317 λήθηκαν πρόστιμα 7,9 εκατ
ελέγχους σε εταιρείες φύλαξης
και χαθαριότητας.
Στις ενέργειες για την καταποτικότητας των εργολαβικών
Ο αποκλεισμός των παραβά
τικών επιχειρήσεων από τους
δημόσιους διαγωνισμούς και το
δημόσιο χρήμα, πρόσθεσε, δεν
είναι απλώς πρόσφορο αλλά και
Επίσης,
στην αιτιολογία της ούθμι
σης, παρατηρήθηκε πολλοί
τεχνικοί συμβουλοι να μην
προλαβαίνουν να εζυπηρετήσουν τους πελάτες τους έω
την χαταληκτικη ημερομηνία
των αντιρρησε ν
όπως σημειώνεται
- | λέμηση της υψηλής παράβαεταιρειών καθαρισμού χαι
quh αξης, αναφέ the η Υπονογός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εφη Αχτοιόγλου,
αναγκαιο μεσο για την χαταποΑΕμηση της παραματιοτητας,
ενώ διασφαλίζει, μεταξύ άλλων,
ότι οι επιχειρησεις που παρα
βιαζουν την εογατικη νομοθεσία
οεν μπορει να αποκτουν αντα
γωνιστικό πλεονέ
H EAS Consulting Group αποτελει χορο αιο παροχο νπηρεσιων κανονιστικής συμμόρφωσης FDA σε επιχειρ σεις τροφιμων και
ποτών, φαρμακευτικές, ιατρικών συσκευών,
συμπληρωματων διατροφης, χα υντιχων και χατ οβιομ
απαντω ντα
επικαιρη
Τέλος, δεδομένου ότι στη
1 ερώτηση στη Βουλή
Η κ. Αχτοιόγλου σημείωσε
μεταζύ άλλων, ότι το Σ.ΕΠ.Ε. το
διάστημα 2015-2018 πραγμαΗ καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας
Το τμήμα διεθνούς εμπορίου ρήσεων, στο πλαίσιο της
TradeUSA" του Ελληνο-Αμερι- συμμόρφωσής τους με τους
κανικού Εμπορικού Επιμελ- κανονισμούς που διέπουν τον
Αμερικανικό Οργανισμό Τροing Group φίμων και Φαρμάχων (Food and
υπέγραψαν συμφωνία που Drug Administration - U.S
ονται χαι
πληγείσες από τις μεγάλες
συνιστά για εμάς αδιαπραγμά
τευτο στόχο. Θα εξαντλούμε την
αυστηρότητά μας στους χατά
συρροή παραβάτες. Η συμμορφητηρίου και η αμερικανική εταιτοπου
εταιρείες φύλαξης και καθαριότητας και επέβαλε 890 πρόστι(Μάτι και Κινέτα Αττικής),
πιπλέον γοόνος
τόσο στους πολίτες για την
άσκηση τον δικαιωμάτων
του οσο και στις αρι 01ε
μα υψους 4,3 εκατ. ευρω, για ωση με τους κανονες προιναι, και
αφοΟά στην υποστήριξη των FDA)
παραβασεις της εργα
νομοθεσιας. Επισης, ΕΝτόπισε
και επέβαλε πρόστιμα για αδήςτη
υπηοεσίες για την χαλύτερη
τοέπει να ειναι η μονη δυνατη
οηλωτους εργ
επιχείρηση», τόνισε η Υπουργός