Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apr9μ. φύλλου as.se . Σάββατο 6 ΑΤΡιλίου 2019 inn.tarrosnersgr
Tros 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Tp ή1apia
ΣΤΑΥΡΟ Ε Ο ΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Οι προτιμήσεις
του «Ποταμιού»
ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΣΦΗΝΑ (ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΣ
palie Koloring ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ «ΠΡΟΣΩΠΟ»
ovnavo εις στο γάμο ΤΕΙ-Πανεπιστημίου
Δήμο Kalap τοις
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΕ ΕΚΑΟΤΕΕ
συνδυασμών
σε Μεσσηνία
και Περιφέρεια
Από την αρχή "το Πάντρεμο»
Που επιχειρεί το υπουργείο
Παιδείας ανάμεσα στο Πανεπισα μιο και το ΤΕΙ Πελοποννή
ΝΑΤΟΣ ΒΧΡΟΝΟΥ
Απορρίφθηκε από
άνηκεότι Base Προ.
ατα και αντιδράσεις
Αρεο Ilayo η
αίτηση αναίρεσης
Α Ρου, λοιπόν, κάποια στιγμή
υπήρξε συμφωνία στην Τρί
Πολη μεταξύ τον διοικήσεων
του ΤΕΙ και του Πανεπιστημου, σημειώθηκαν αντιδράσεις από τη Σπάρτη με συγκεντρώσεις και υιστολάς. Όλο,
quo, Ba κρίνονταν από την
απόφαση του υπουργού Παι
δείας.
υ Παιδιάτρου
ΣΕΑΤΑΑ 13
ΤΡΙΦΥΑΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΒΑΊΡΕΤΩΝ
Σχολικός τουρισμός από Itaλία,
έπειτα από μεθοδικές προσπάθειες
Το ΣτΕ τα εντάσσει στους δασικούς
χάρτες, αντιδρά η Νέα Δημοκρατία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ
(Σχολείο σ ο ΙΙταλίδ
μα iaxe va a aa ο ελ μα φέρνει η ng La Ela
Νομοσχ ο για τη γενικε μένη νομιμοπής
Ομοσ ovaa
και θωράκιση από
πλημμυρες Υ α τα
επόμενα 60 χρόνα»
oaba 11
οντας το ε ιδια ερον αχλε
Τουλί οσελ
ρομέςτος. α μάλ ο a6x1μό ο τότηνΕλλάδα αλλά α πό
osti ul σ η
ματ sarr
μερν . Αμεση αν ηαντ e ησης Νέας Δημο αίας με
νγιατ s
υλο φωνα με Χ εσοδημοσί
την Ιταλία!
ac212
aa 13
50 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΘΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΑΧΩΒΊΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε
στα εγκαίνια του γραφείου μας,
raupy0όλη 5, Το Σάββατο 6 Απριλίου
2019 και ώρα 7μμ.
Τηλι 27210-26179 697449035011
Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
Στοδίου 82
Ειδικευθείς και εξειδικευθείς στη rppavia
MmpontpoBa & Χρ. Παγώνη 9, Καλαμάτα
T: 2721403010. 6936025771
geokarkas hotmail.com. www.karkatzoulisorlgr
ΑΝΑΣΤΑΣΕΑΣ
Με εκτίμηση
Μαρία Ηλ. Οικονομάκου
Υποψήφια Δήμαρχος
Με το συνδυασμό
«Καλαμάτα, Ξεκινάμε»
SNACK CAFE
DELIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
Πούλου huxou tévom Δημαρχείου
ETOnm
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ unaRAnRol
ost 21