Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετουμε
με εντιμότητα
τη δημοσιοΥραφία
στο ν. Κιλκίς
eigisis.g
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς ΤΟΥ ΚΙΑ ΚΙΣ
Σάββατο 6 Απριλίου 2019-έτος 200-αρ. Φύλλου 4846-0,50 ευρώ
Παραιτήθηκε από την Προεδρία
του Επιμελητηρίου Κιλκίς
ο κ. Παύλος Τονικίδης
ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΑΙΣΘΕΝΗ
Στ. ΠΑΚΑ
Δικηγόρος
Υποψήφια Δημοτική Σύμ6ουλος
Τηλ.6937 246246
Από την ένοο η της νέας χρονιάς, όταν έγινε γνωστή η πρόθεσή μου για τη δεοίκηση του Δήμου Κιλκίς στις επικείμενες
αυτοδιοικητικές Ε λές του Μαΐου έθεσα στηατου ητανονεργατών μου την παοίτησή μου από το αξίωμα του Ποοέδου
ΣήμεΟα συναποφασίζουμε να τη θέσουμε σε ισχύ
"N εςΝ ο κα Πολ κητ 2019Χατο αση αυτη εληΕ ητα συμγου οντα του Επιμελητηρίου
νεαγενια αντ μετ ημετη
ματικοτητα και τα ονειρα της
Τώρα, ένας μεγάλος αγίονας ξεκινάει για να διεχδιχ ήσουμε
το Δήμο Κιλκίς, που χατά γενυχή ομολογία χρειάζεται γενιχή
επανεκχίνηση σε πολλούς τομείς χι επίπεδα. Είναι ένας αγώνας
που απαιτει χονο, γνωση και ποοσηΜοση.
σελίδα 9
στ ημα Εναλητισ
το τυ τησιμπολιτώση κλεί,
συνεχίσο να στηρίζω την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιχειοηματικότητα πό τη νέα μου θέση πλέον
στο Δήμο Κιλκίς.
ότι με τη στι
ΕΝΩΤΙΚΗ
ς της περιοχής μας α
ΔΥΝΑΜΗ ΚΙΛΚΙΣ της
ΧΡΥΣΟΧΟΙ ΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ
σελίδα 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Γκουντενούδης:
Περήφανοι ως
συνδιοργανωτές
οστα, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΙΣΧΥΡΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Η ΙΑΤΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΝΤΑΚΗ
σελίδα 3
Σελ. 5
ΑΞΙΩΝ
ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KIAKI
ΜΠΡΟΣΤΑ !
Αθανάσιος Λαβασάς
ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ Δημήτρη Κυριακίδη
ΥΠΟμΗΟΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
04,ήφιος Δημοτ. Σύμβου
Εκτυπώσεις-Γραφι
6977 510614
Πυρονόμος στην 11
Πρώην Αντιδήμαρχος
& Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Κρουσσών
Ιωάννns Πανάγ0s
Κοντοειδή Μαρία (Μαρίνα)
Υπ. Δημοτική Σύμβουλος Κιλκίς
Κιν: 6979 448 108