Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η

Π

Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ

Ε

Ι

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4292 - ΕΤΟΣ 18ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

«ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ»

«ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2023»

Σε οκτώ «πυλώνες»
στηρίζεται το πρόγραμμα
για τον Δήμο

Το έργο της Δημοτικής
Αρχής, «όπλο»
προς τις εκλογές
Σελ. 4

Σελ. 11

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Επενδύει στην καθημερινότητα
των πολιτών

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Έργα ύδρευσης
σε 13 Τοπικές
Κοινότητες
Σελ.7

3 Παρεμβάσεις που

ξεπερνούν τα 10 εκ. ευρώ
υλοποιούνται σε όλο
το Δήμο και αφορούν
εργασίες σε δρόμους,
πεζοδρόμια, σχολικές
μονάδες και αθλητικές
υποδομές
3 Στην αφετηρία, ένα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Εκπαίδευση των
μαθητών στην
οδική ασφάλεια
Σελ.7

ακόμη σημαντικό έργο,
προϋπολογισμού 610.000
ευρώ, στο Νεοχωρόπουλο
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Για τη νίκη στο Ηράκλειο,
παρά τις απουσίες
Σελ.9

ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Βαρύτητα στην
προστασία
της δημόσιας
Υγείας
• Προς υλοποίηση
το πρόγραμμα διαχείρισης
νεκρών ζώων
Σελ.5

Εγκαίνια στο νέο
αθλητικό κέντρο
«Δ. Τσιλογιάννης»
Σελ.13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα