Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
.Ipp FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
AHMOIPAEISN
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12237
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0rOY 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αρχαιολογικό
μπλόκο σε Ελληνικό-ΟΛΠΑφάντου κά
Το ΚΑΣ «Παγώνει» τις μεγάλες επενδύσεις
κυβέρνηση φαίνεται να έχει «παγώσει» τον χρόνο όσον αφορά Τις επενδύσεις.
Οπως την κορυφαία επένδυση του «Ελληνικού», αλλά και την επένδυση ύψους
600 εκατ. Της Cosco στον ΟΛΠ.
Το ΚΑΣ προσφάτως προέβη στον εξωπραγματικό ισχυρισμό ότι σχεδόν ο μισός Πει.
ραιάς είναι αρχαιολογικός χώρος.
Το ΚΑΕ, όμας, το διορίζει η κυβέρνηση και επομένως εκείνη είναι υπόλογη για τις
γνωμοδοτήσεις του που υπονομεύουν κάθε οικοδομική δραστηριότητα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.
Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το ΚΑΣ έχει αναδειχθεί πρωταγωνιστής σε διά.
φορες επενδυτικές προσπάθειες.
Αξιοσημείωτο είναι Το παράδειγμα της απόφαση Του ΚΑΣ να κηρύξει Τμήμα Του Ελληνικού ως αρχαιολογικού χώρου, αλλά και η μεγάλη Τουριστική επένδυση στην Αρά
ντου της Ρόδου, τιμήματος 42 εκατ., όπου ο χώρος κηρύχτηκε αρχαιολογικός χώρος
από ΤΟ 2016.
Τέλος στα σενάρια
καταβολής δώρου Πάσχα
Τελεσίγραφο Γιούνκερ
για το Brexit
EWG:«Πράσινο φως»
για την εκταμίευση του 1 δισ.
Τελος στα σενάρια καταβολής δώρου Πάσχα
έβαλε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος,
Ζαν Κλοντ Γιούνκε ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ
εν θα δώσει άλλη πυράταση στο Brexit,
αν οι Betrvoi βουλευτές δεν ψηφίσουν έως τις
Σε συνέντευξη του στον ραδιοφωνικό σταθμό
Στο Κόκκινο Πάτρας», και ερωτηθείς αν υπάρχ
πιθανότητα χορήγησης «επιδόματος Πάσχα» σε
εν ενεργεία και συνταξιούχους δημοσίους υπαλ.
λήλους, δηλώνει πως το ποσό που υπάρχει στον
προυπολογισμό (τα 658 εκατ.) ήταν μια πίστωση
για την περίπτωση που δεν καταβάλλονταν όλα
να ποώτο "πράσινο φως>> πήρε η Ελλάδα για την εκταμίευση του 1 δισ. από επιστρο ρές κεράών ομολόγων στο
12AZQ1λίου τη συμ4unia.
EuroWorking Group.
Το τελεσίγραφο του προέδρου της Κομισιόν
ερχεται μετά την ανακοινο ση της Μέι ότι θα
ζητήσει μια δεύτεση παράταση του Brexit-μετ
Στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρο)σει την εφαρμογή
τον συμ qevημένον με τα00v6μίσεον χαι επομένως θα μπορούσε να
ατομμυΟίου από
την ενε Τοποίηση τον μέτουν για το χρέος κατεληξε η συζήτηση
σει η εκταμίευση της δοσης του ενός δισε
Τα ανα ρομ Κ
Του 2018.
pprvo, επίσης, σης προσδοκίες για coplom.
ες» ρυθμίσεις χρεών προς όλους, βάζει ο υπουρ.
Υός Οικονομικών. Και παρά ης ε5αγγελίες του
υπουργείου Εργασ ας για ρυθμίσεις χρεών Χαρις
στο Eur°Working Group.
συνεννόηση με τους Eerrnnoog, Ετσι ώστε να
ξεκλειδώσει» η ψήφιση της συμ4e/νίας.
«Ο Χαλύτερος τρόπος να π0οχυρησουμε εί
ναι η xigeση της συμ4υονίας του Brexit. Η 12η
ΑΛΟιλίου είναι η ύστατη προθεσμία για την
érRQ40ή της από τη Βουλή», τόνισε ο Γιούνκ
Το ζήτημα ποίκειται να συζητηθεί στη συνεδρίαση των υπουγών Ουονομ ών της ευ ω ώνης την Παρασκευή στο Β u eotecon
Ερώσον υπουΟγοί επιχνοσουν την εισήγηση, θα ξεκινήσουν οι
ης, συμπεριλαμβανομό
εισοδηματικά κριτήρια, ο υπουργός Οικονομικών
περιγράφει όρους που θα αποκλείουν ayvumo
εθνικές διαδιχασίες érxQ4σης της εκταμίευσ
αρθμό δικαιούχων.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στα 81,8 δισ. τα «κόκκινα δάνει
ΕΛΠΕ: Δεν κατατέθη
ΗΠΑ-ΚΙΝΑ: Έκλεισαν ΤΟ 90
ης συμ
ονος κηούχοηχε τελικά ο διαγνονισμός για το 50,1%
δανείων επιχεί!ησε ο υποδουχητής της ΤτΕ Θ
Μητρώος. Στο τέλος του 2018 τα ΜΕΑ ανηλ
θαν σε 81,8 δισεκ μειο μένα Χατύ 12,7 δισε . συγουτι
κά με το τελος του 2017 και κατά 25,4 δυσεχ έναντι του
Μαρτίου του 2016, ο τότε είχε καταγ αο εί ο υ το vyn
χή προαφορ. Υπενθυμα Εται ότι στην τελική φίση του
διαγο νισμου έχουν περάσει δύο χοινοπ α ες: η ελ επ
κή Glencore έχει συμμαχί σει με τον αμΟ οοανικό όμιλο
Cartyle και η ετανικη Vitol με την ατικη εταιρεία πε
τρελαίου της Αλγε γίας, Sonatrach.
με υκανοί και Κινέζοι διαπαΤματευτες έχουν επιλο.
ει τις πουοσύτοες δια4oQfg τους, συμ4e0να με τους
Financial Times. «Μπαίνουμε στοτελικό στύδιο», σημεί
ωσε ο εχτελεστιχός αντιπ όεδοος στο Εμπο ικό Επιμελη
τήριο τυν ΗΠΑ. «Το 90% της συμ4ωνίας έχει κλείσει αλ
λά το τελευταίο 10 ειναι το πιο δύσχολο 20 μμάτι και θα
λάταο επίπεδο (107,2 δισεκ.).
ειαστούν συμβιβασμοί και από τις δύο πλεvefg», είπ