Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | Ετος ιδρύσεως 1932
Ξεκινούν τα play off στην Α' ΕΠΣΑ
Προαναγγελία των αθλητικών εκδηλώσεων
του διημέρου
Εκθεσηφωτογραφίας στη Σηιναλόγκα
λύση και για Το Ν. Λασιθίου
ζητούν οι φορείς για το ΒΟΑΚ
. Στο 70% η καθημερινή
κατανάλωση αλκοόλ
από 15χρονους 1ck106
laouakeom
Υποψήφιοι πρόεδροι
Κοινοτήτων που
στηρίζουν το
συνδυασμό «Δικαίωμα
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
ρείς του Νομού Λασιθίου
| | σουν και να συναποφασί.
σεις τους, ώστε να αντι.
ρωσης του Βόρειου Οδι- για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χειός Αμμου που διαθέ. ακυρώνονταν οι μελέτες
από τον Αγιο Νικόλαο ως τον περιβαλλοντικούς που τα αφορούν ως σήόρους,
υπολείπεται
εμερα-σχολίασε.
Η Αντιπεριφερειάρ. τη Σητεία4a μας ήταν μη ανα. ντολή προς τους μελετη.
Κι ενώ το Τμήμα Χανιά
Στο Δήμαρχο Αγ
Νικολαου ο υποψηφιος
11 εριφερειάρχης Αλ.
Μαρκογιαννάκης
Λασθ ου Πελαγία ng.
προέδρους μενόμενη αυτή η εξελιξη τές να προχωρήσουν στην -Κίσσαμος. επίσης ε
ren διότι με παλαιότερη δέ- εκπόνηση και των οριστι, τεθεί εκτός .mupnVLKOU
22 χλμ ο Σπίρτζης και εξή
e eo μά Χαριτάκη και Σπίρτζης είχε δηλώσει ότι δύοέργο τ
σμευση του ο ίδιος ο κ. κών μελετών αυτών των κομματιού του ΒΟΑΚ ό.
Κέντρου
Λασιθίου Εμμ Πεπόνη. aσμό υλοποίησης το "πυρηνικό, κομμάτι του ΒΟΑΚ
από Καβούσι ως Αυχένα ΑΥειλε nap' όλα αυτά την
Πρόσφατες ανακοινώσεις
του Υπουργού Υποδομών από τα Χανιά ως τον Ακαι Δικτύων Χρ. Σπίρτζη
γκαθιά υπάρχει μια "προοθημένη αναγνωριστικήχα.
ραξη, βάσει της οποίας
έχουν καθοριστεί περιβαλ.
ένταξή του στο σχεδιασμό
υλοποίησης, αφησε εκτός.
όλα τα τμήματα του νομού
Λασιθίου από τον Αγιο Ni.
γιο Νικόλαο και ότι σε επόμενη φάση μαζί με τη
μελέτη Στρατηγικού Σχε.
λοντικοί όροι ο( onoio ε
ναι έτοΨΟι να υποβληθούν
κόλα ως τη Σητεία είπε
η κ. Πετράκή, τονίζοντας
κυβερνητικά σχέδια σε ότι
αφορά το ΒΟΑΚ και συμφώνησαν στην ανάγκη ού.
νκλησης σύσκεψης με τη τμήματα . από Χανιά ως Με βάση αυτά η μελέτη ο υπουργος τι προτιθεται
διασμού του ΒΟΑΚ- θα
εξετάσουμε τα υπόλοιπα με την αντίστοιχη μελέτη ότι "θέλουμε να μας πει
Κίσσαμο και από Αγιο Nt- αυτή υπολείπεται ωρίμαν- να κάνει με αυτά τα συκόλαο ως Σητεία, συμηερι- σης σε σύγκριση με τα Υκεκριμένα τμήματα του
λαμβανομένων και των κά- άλλα δύο τμήματα, είτε α. ΒΟΑΚ. Εξ άλλου, όσα στοι.
θετων δρόμων-Αλλά πριν
μερικές μέρες ήλθε και
γωγικών φορέων του νοκόμα η κ. Πετράκη.
καταλήγοντος η Αντι- αφορούν μετρήσεις κυκλοπου απα τείται ώστε ηεση βοηπτο χώρ στη ο το χρηματοδοτηθούν ώστε φορς κών φουνυπό οxavatn p ητηςΚρήτης 32μαλμαπό Χανιά υ ς κο και αρκετά αν τεθεί εδώ να, ενώ ον του βουλευτή
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ Ο int
θα ανοδοΤον, τρόπο που
είναι έτομο, και στη σύμ- οι μελέτες θα πρέπει να ποίες λαμβάνουν υπό4
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΑ!!!
ησει Την ΤΤΕεση βάση napaxupr0ης για το χρηματοδοτηθούν ώστε για τις εξαγγελίες τους.
Δυο μέρες μετά τις εκαι αρκετά χρόνια αλλά vid, ενώπιον του βουλευτή
ΠΡΟΣΦΟΡ
που απαιτείται ώστε η κυ. τμήμα Xand -Ηράκλειο
βέρνηση να.δει. ότι υπάρ- να συμπεριλάβουν και τα στικό στάδιο ωρίμανσης.
να προχωρήσουν στο ορι. δεν ευσταθούν.
ΦΑΣΟΛΑΣ TYMAIN AK T 1
και να τηρήσει τις πολιτικές δεσμεύσεις του πρω. Επίσης είχε δεσμευτεί καρκινοβατούν, λόγω Ελ. Μαν. Θραψανιώτη και του
θυπουργού Α. Τσίπρα για στα τέλη Μαρτίου για ε- λειψης ομαλής χρηματοδό- Περιφερειάρχη είχε δε
σαμο.
πανέναρξη της χρηματο- τησης. Η ηαρούσα πολιτική σμευτεί ότι eaΧρηματοδότησης των μελετών που
είχαν ξεκινήσει να εκπο- κρινε ότι δεν συντρέχει τμήματα αυτά του νομού
ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΙΠΑΝΤΙΚΟ 45M
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΊΣΥΛΛΊΓΑΡΔΟΥ
EBA OPENOYNOYNOU ACEEAAA
αηό την Κίσσαμο ως τη
ηγεσία του υπουργείου é.
δοτήσει τις μελέτες για τα
Η κ. Πετράκη δήλωσε νονται και αφορούν τμή" άμεση ανάγκη επαναχρη. μας. Αλλά το τημα δεν
χθες στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι ματα από τον Αγιο Νικό ματοδότησης και ολοκλή περιορίζεται στην ολοκλαφορμή για την αυριανή λαο ως Σητεία, που a- ρωσής τους, γιατί πρέπει ρωση των μελετών μόνο.
3 99€
συσκεή,ήταν οι δηλώσεις πατούν 2.000 0καρία να συμπε Μελέτη.Στην τε ανάλογο τρόο
του κ. Σπίρτζη, ο οποίος Ομως δεν υπάρχει καμία περίφημη "Μελέτη Στρα. τον ανάλογο τρόηο nou
έκανε συγκεκριμένες ανα. δέσμευση ή προγραμμα. τηγικού Σχεδιασμού του δεσμεύτηκε για το τμήμα
φορές αναλαμβάνοντας τισμός για την κατασκευή BOAK" ητχη της on0ίας Χανιά-Κίσσαμο και για
και δεσμεύσεις για το ο- των τμημάτων αυτών, συ- αγνοείτυ. Με την ένταξή την κατασκευή των τμημά.
δικό τμήμα από τα Χανο νέχισε η κ. ηετράκη Ε. τους, όταν YivEL μπορεί των εντός του Νομού Aa.
ως την Κίσσαμο, ενώ κα- κτός της Παράκαμψης του να αλλάξει η χάραξή τους σιθίου», κατέληξε η αντιμία αναφορά δεν έκανε
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
KANTE MA LIK ITH IEATAA MAT ITO FACEBOOK
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πώληση λιανική-χονδρική
κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΊΔΟΥ 51-ΑΠΟΣΝΙΚΟΛΛΟΣ ΤΗΛ. 284 1021711
Καλού Χωριού και της Πα.
ή κάτι άλλο, οπότε και θα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα