Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
star88.8
ΤΟ ΡΑΔ ΟΦΩΝΟ
ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ!
ΙΑΡΑΣΚΕΥΉ 5 ΑΠΡΙΑΊΟΥ 2019. A
qu λλου 8608. Ετος: 360 0.30 ΕΥΡΩ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,67100 ΞΑΝΘΗ! 2541021717
http://www.agonasar-e-mailingonasxan(aumall.com.raxtwoulaostnsEIHEE κΩΑ. ΕΛΤΑ 1858
Οριστική λύση Να ενεργοποιηθεί ο θεσμός
του κτηνιατρου εκτροφης
Υια τη Λεύκη
ζητούν στη Θράκη
του Δημάρχου Ξάνθης Χαράλα.
Υπογράφηκε μεταξύ και της αναδόχου εταιρείας η ναν γιατίβελτιωματ nv
Τα μαη του Συλλόγου Ελληνικής κόκ νης Φυλής Βοοειδών
Θράκης επιλέ
μπου Δημαρχόπουλου και Της αναδόχου εταιρείας η | νουν να ταϊζουν τα ζώα με αρωματικά φυτά, ειδικά pEthvtonikn Εξαιρετική ρι
συμβαση αποκαταστασης οδοστρωμάτων του οικισμου να , γιατί βε τι νει τη noi τητα του κρέατος και βέβαια τη νεύση με σκοη
ράμέσα καιο ο την ιστο on
της Λεύκης.
ν' αποκτήσουν όνομα στην αγορά μέσα και από την πιστοποίησή τους.
ΣΕΛΙΔΑ 3
AIAA5
Οι πρώτοι 12 υποψήφιοι
με τον κ. Κατσιμίγα
στην Π.Ε. Έβρόν
200 νέοι από όλη την Πεαφέρεια
Ψηφίζουν
οι 17χρονοι
ΑΜ-Θ. 45ΕΧΤραοουτο.ethoewv
αι ενοοπαϊκών φορέων
χαι θεσμών, 5 ομάδες ονασίας
2η Περιφερειακή
Συνάντηση Νέων
στην Κομοτηνή
| στις δημοτικές
εκλογές
MOTI ΚΕΣ
Πότε κλείνουν
τα σχολεία
για καλοκαίρι
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΑΞΙΟΝ
σε ενα
σχολείο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ " ΔΗΜΟΤΙΚΟ " ΓΥΜΝΑΣΙΟ . ΛΥΚΕΙΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα