Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989

(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 4 Απριλίου 2019 | Αρ. φύλλου 367 | 1 €

e-mail:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Ομιλία Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα, στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (Αθήνα, 1 Απριλίου 2019)
Με το ενθαρρυντικό, ταυτόχρονα και
δεσμευτικό, μότο «Προς ένα βιώσιμο
πρότυπο ανάπτυξης» άρχεται η Ομιλία
του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος,
κ. Γιάννη Στουρνάρα, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, που εκφωνήθηκε την 1 Απριλίου 2019.
«Το 2019 σηματοδοτεί την απαρχή μιας
νέας πορείας της ελληνικής οικονομίας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τελευταίου προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018,
την αποσαφήνιση του καθεστώτος ενι-

σχυμένης εποπτείας και την υπαγωγή της
Ελλάδος στο βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο
για την οικονομική διακυβέρνηση στη
ζώνη του ευρώ, η ελληνική οικονομία καλείται να λειτουργήσει σε ένα νέο πλαίσιο
οικονομικής πολιτικής. Όλοι μας, ιδιώτες, επιχειρήσεις, πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες, καλούμεθα να
αποδείξουμε ότι τα μαθήματα από
την κρίση έχουν γίνει κτήμα μας.
..................................................................
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Τραπέζης της Ελλάδος, ο ρυθμός αύ-

ξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1,9% και το
2019, με τις εξαγωγές και την ιδιωτική
κατανάλωση να παραμένουν οι βασικοί
αναπτυξιακοί μοχλοί. Ωστόσο, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες απώλειες
που υπέστη η ελληνική οικονομία σε
όρους προϊόντος και απασχόλησης κατά
τη μακρά περίοδο της ύφεσης, απαιτούνται ταχύτεροι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης.
[• Ολόκληρη η Ομιλία του Διοικητή
της ΤτΕ στις ΣΕΛΙΔΕΣ 9-10-11-12]

Πράσινο φως από το EWG για τη δόση του
ενός δισεκ. ευρώ
Στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα
έχει ολοκληρώσει την εφαρμογή
των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων και επομένως θα μπορούσε
να προχωρήσει η εκταμίευση της
δόσης του ενός δισεκατομμυρίου
από την ενεργοποίηση των μέτρων για το χρέος, κατέληξε η
συζήτηση στο χθεσινό EuroWorking Group, σύμφωνα με
καλά πληροφορημένες πηγές της
ευρωζώνης.
Το ζήτημα πρόκειται να συζητηθεί στη συνεδρίαση των
υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης αύριο Παρασκευή στο
Βουκουρέστι. Επιπλέον, εφόσον
οι υπουργοί επικυρώσουν την ει-

σήγηση του EuroWorking Group,
θα ξεκινήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης,

συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών σε ορισμένα κοινοβούλια, όπως το γερμανικό.

Οι αλλαγές στη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών
Διευκρινίσεις για τη διαδικασία διενέργειας των αυτοδιοικητικών
εκλογών παρέχουν δύο εγκύκλιοι του υπουργείου Εσωτερικών, η μία
για την ανάδειξη των δημοτικών και η άλλη των περιφερειακών αρχών.
Οι εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία λόγω της εφαρμογής, για
πρώτη φορά, των διατάξεων του ν. 4555/2018 (πρόγραμμα «Κλεισθένης
I») και τη θέση σε ισχύ του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογι[• ΣΕΛΙΔΑ 7]
κής.

Παναγιώτα
Κοζομπόλη,
βουλευτής
Μεσσηνίας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δημοσιεύουμε
επανειλημμένα άρθρα
- παρεμβάσεις από την
κοινοβουλευτική δραστηριότητα της βουλευτού Μεσσηνίας,
Παναγιώτας Κοζομπόλη - Αμανατίδη, δικηγόρου, που αυτή
τη φορά αναφέρεται
στο θεσμικό πλαίσιο
προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Κάνουμε την επισήμανση, γιατί οι βουλευτές Αρκαδίας, δεν
μας έχουν συνηθίσει
σε τέτοιου είδους εμβριθείς προσεγγίσεις,
σχετικά με την ουσία
των ζητημάτων που
διαχειρίζονται.
[• ΣΕΛΙΔΑ 8]