Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Πάρις
Κουκουλόπουλος:
Η μεγάλη
Δημοκρατική
παράταξη
μπορεί να
ανορθώσει
ξανά τη χώρα

ΠΟτε ξεκινΑ η ΟλΟημερη λειτΟυργιΑ τΟυ
κεντρΟυ ημερΑς «τΑξιδευτες της ελΠιδΑς»

Ελένη Παφύλη: «Η 2α Απριλίου
είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης και
εθελοντικής προσφοράς» - «Ο σύλλογος
της Καστοριάς κατάφερε να μας ενώσει»

σελ ~ 3

Νίκος Παπανδρέου: «Πέρασε μια
συμφωνία που νομίζει ο κόσμος ότι του
επιβλήθηκε. Η ψυχή μας είναι η Μακεδονία
έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτό το βαθύ
πατριωτικό αίσθημα δεν το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ»
σελ ~ 13

σελ ~ 15

500 άτομα
τετράωρης
απασχόλησης
24/μηνης διάρκειας
σε υπηρεσίες
του Ο.Α.Ε.Δ.
- Και στην Κοζάνη

σελ ~ 16

τιμή 0,50 €

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Έκθεση
Φωτογραφίας
στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αιανής
το Σάββατο
6 Απριλίου

σελ ~ 8

6963

Αρ. φύλλου

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Ακούστε
live

Ματίνα Μόμτσιου Τσικριτζή:
''Τα μπραμ κι τα καθημιρνά''
στην Κοζάνη από τη δεκαετία
του 40 έως σήμερα - Το 50 υπήρχε
μόδα για ενήλικες μόνο, τώρα
μόνο για νέους - Μια πασαρέλα
εποχής στο αναψυκτήριο
του Αγίου Δημητρίου
Δείτε
τις θέσεις
εργασίας σε
Μαμάτσειο
-Μποδοσάκειο
από τις 1.116
σε όλη
την χώρα

σελ ~ 24

σελ ~ 12

Έφτασαν
τα πρώτα
τέσσερα
κορίτσια
στη δομή
ασυνόδευτων
ανηλίκων
του
Πενταλόφου

σελ ~ 3