Πρωτοσέλιδο Σταθμός:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΤΟΣ 19ο
Aριθµός Φύλλου: 953
Πέµπτη 4 Απριλίου 2019
Τιµή Φύλλου: 1€

ΣΤΑΘΜΟΣ
√

Θεοδόσης Νικηταράς:
«Ο χρόνος µετράει αντίστροφα»
σελ. 8-9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

Νίκος Προµπονάς:
«Μεγάλη παρανοµία στην Αλυκή Εγκαταλειµµένα τα κτίρια στο Ψαλίδι»
σελ. 3

Ζέτα Τσιρπανλή:
«Άµεσα η ανακαίνιση των κτιρίων στον
υγροβιότοπο Ψαλιδίου»

σελ. 19

«Δύναµη Αλλαγής»
«Ο κ. Νικηταράς φοβάται να
αντιµετωπίσει τις ερωτήσεις των
πολιτών»

σελ. 10

«Παρών» δηλώνει ο Ν. Μυλωνάς, αλλά
υπό όρους

σελ. 19

«Στόχος µας είναι το
αύριο των παιδιών»
«Θέλουµε τους γονείς να έρθουν κοντά στον
Σύλλογο, τους αφορά αυτό που γίνεται Να βγάλουµε τα παιδιά από το σπίτι»
Μία εξόχως ενδιαφέρουσα συνέντευξη - ιδιαίτερα για προβληµατισµό απάντων ηµών - παραχώρησαν στον «Σ» µέλη του διοικητικού συµβουλίου του
Συλλόγου Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νήσου Κω, «ο Σωτήρ». Είναι η δεύτερη φορά, µετά από πρόσφατη εκδήλωση,
που τα µέλη του Συλλόγου αναφέρονται στην υφιστάµενη κατάσταση των
δοµών Ειδικής Αγωγής στην Κω, στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, στις
ελλείψεις τους, καθώς και στα σχέδια του Συλλόγου, τόσο τα άµεσα όσο και
τα µεσοπρόθεσµα.
Απευθύνουν κάλεσµα στους γονείς, προκειµένου, «να γνωρίσουν το τι µπορούµε να κάνουµε για το σήµερα και για το µέλλον. Για να νοιώθουν την

ασφάλεια ότι υπάρχουν άτοµα που περνάνε το ίδιο
µε αυτούς, να µην νοιώθουν µόνοι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.
• Λαϊκή Συσπείρωση Κω:

"Στηρίζουµε τα αιτήµατα του συλλόγου"
σελ. 12-13-14



Τελευταία νέα από την εφημερίδα