Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ .IppFAEP
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12236
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0r0Y 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
«Καμπανάκια για α κατοικία, 120 δόσεις και Προσλήψεις
Κομισιόν: «Ναι» στη δόση του 1 δισ. ευρώ
δρομο για να εκταμιευθεί το 1 δισ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών ομολογων στο αν υανό Eurogroup άνοιξε και επισήμως η Ευροπαϊκή Επιτρο)πή,
πιστοποιώντας στην επικαοοποιημένη έκθεσή της ότι η Ελλάδα υλοποίησε το σύνολο των ΕΧΟΕμών δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της δεύ.
τεοης μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Παράλληλα, όμος, η Κομισιόν χτυπά μια
σοά από δυνατά «χαμπανάχια» στην έκθεση, επισημαίνοντας ότι το νέο πλαίσιο
TQ°στασίας της πφατης Χατουχίας μετριάξει αλλά δεν εξαλείρει τους Χινδύνους
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα χαι την πειθαρχία στις πληρωμές χαι ότι η
κυβέρνηση θα πρέπει να αποφύγει τη δημιου0γία νέων δημοσιονομικών κινδύνων.
κοι οποίοι θα μπορύσαν να προκύψουν από διχαστικές αποφάσεις, προσλή Ρεις
στο Δημόσιο χαι πιθανές αλλαγές στις οθμίσεις χοεών προς εφρία και ταμεία».
FT: Σε δίνη η οικονομία
της Τουρκίας
ΝΑ: Κυβέρνηση φόρων
Και πλειστηριασμών,
η κυβέρνηση Τσίπρα
Σόιμπλε: Πο
οτεινα
Grexit το 2015
ε σφελοές αναταράξεις, λόγο. της "λαβωμό
τουρκικής λίας, tgaz°λουθεί να υποη κυβέρνηση φόρων, κατασχέσεων και πλειστηρι.
ασμών. Οδηγεί στο περιθώριο και Την απόγνωση
ολύ χοντά στην παραίτηση έφτασε το 2015 ο Σόιμπλε,
όπως αποκάλυψε ο ίδιος στους Financial Times, επειδή
δεν έγινε αποδεχτό το σχέδιό του για Grexit.
λωτές, με τις τιμές των π οκόντων να έχουν ανένα μεγάλο μέρος της κονωνίας».
ξηθεί έως και Χατά 30% μεσα σε ένα χρόνο,
Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ, Απ. Βεσυρόπουλος.
Σύμ4ωνα με τους Financial Times, η στατιστική
Αχή της Τουοκίας δημοσιοποίησε τα πρώτα ση.
μαντικά στοιχείο, μετά την ήττα ΕΟντογάν, στις
Ανέφερε ότι έγιναν κατασχέσεις σε 816.721 Tpa.
πεζικούς λογαριασμούς, ότι 1.168.438 φορολογούμενο, υπέστησαν αναγκαστικά μέτρα είσπρα.
ξης έναντι 1.050.077 το 2017, ότι διπλασιάστηκαν
εγγραφές υποθηκών σε ακίνητα, ότι ο αριθμός
τών πολιτών, που Χουν οφειλές,παραμένει oro.
«Δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει δεκτή στη ζώνη του ευα», σημείοχαι ποόσθεσε πως όταν υσπασε η x0ίση χρέους étOewe να Prei
για 10 χρόνια από την ενοαςώνη. Αναφοοικά
είχε με τον ομόλογό του, Γιώογο Παπαχωνσταντίνου, ο Σόιμπλε ετε
σήμανε πως του είπε ότι «πρέπει να μπορείτε να υποτιμάτε το νόμισμά σας
δημοτικές εκλογές.
μετς συζητήσεις που
Από αντύ προχύπτει ότι τον Μάρτιο του 2019,
στο 20% ( 19,71%).
θερά πάνω από τα 4 εκατ. και ότι το σύνολο τον
οφειλών προς ξεπερνά τα 104 δισ. εκ των οποίων
Le6,τι α οοά τα τοουμα και τα μη αλκοολούχα
ποτά οι τιμές ανξήθηκαν κατά 30% τον Μάρτιο
του 2019, ovr0μτικά με τον ίδιο μήνα του 2018.
Γι' αυτό πρέπει να φύγετε από το ευρώ για μία συγκεχΟιμένη πευοδο. Ωστόσο, όλοι είπαν ότι δεν νπήρχε πιθανότητα».
3,69 δισ. βρίσκεται σε ρύθμιση.
ΟΛΠ-COSCO: «MTI
ΚΑΣ σε επενδύσεις 600 εκατ
ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ
Τλήθηκαν 1
ITO TO
ΑΔΕ:Μπαράζ ελέννων για απάτη
μπόδια στην υλοποίηση του επενδντιχού σχεδίου του
ΟΛΠ στον lleena, vyong 600 εκατ δημιουνγεί το
Κεντρ ό ΑΟ αι λογικό Συμβουλιο. Στον αε α Qinoνται οι ε τενδύσεις οοατοντάδων εκατομμυ ?ίων ευρώ που
ήθελε να υλοπου σει ο ΟΑΙΙ στο λιμ άνι του Πειραια μετά
τη γνωμοδότηση του KevTQ1χού Αχαιολογιχού Συμ ον
λίου, να χήρυχθεί αρχαιολογικός χώοος ένα μεrάλο τμή.
ποού τυν 1,138 διο. άντλησε το δημόσιο χατά τη δη.
ματ ασία εντόκων Ταμματίων εράμηνης διανκειας
με απ ση σημαντιχα μειωμένη στο 0,5 % σ retixa
με την ποοηγούμενη δημοπρασία που ε χε διαμορ4e0θεί
στο 0 72%, ΥΨηλη ηταν και η ήτη η που σημειύθηκε για
τους ελλη 120ούς τίτλους χα9ως οι πυο.ητοές utepe λοA ιαχόσιες χιλιάδες qoeoorwanS και
τελωνειακούς
ελέηου, βά οντας σε πο οτητ οτε(υ τητα τις vees
υποθεσεις, 10070 αμμα riga η AAAET 2019 uetoe E
enouzed πλάνο που κατ QT E1. Βασικά σημεία του σχε.
δ ον αυτου για το 2019 πΟκλαμβάνει η é θεση απολογι
ο μου πεπραημένων της ΑΑΕ.
ύ άλλων προγραμ
ναν Χατά 2,54 qopfg το δημοπρατούμενο ποσ6.
μα της πόλης.
λογνομενον Μεγάλου Πλούτου και τις φ