Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
Που aYaria
τον τοιο του
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτητης Εκδότης Διευθυντης ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Έτος 450 Ap, φύλλου 11448 Τ μη 60 ευρω . Τμπτη 4 Απριλ ου 2019
Η ΚΟΥΡΕΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ IEKINEE
ΠΟΕ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΕΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σύμφωνα με nAn.
ροφορί.gc. ο Δημαρ.
πότις 26 Μαρ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
και nionsa n
ηερίοδος νιαως Αυτο- δούμε
και το σύνοο νοεί μέρος του Συναναμένουμε εντός των βού υν του κάθε Ευν. ουασμο0touto ηροημερών να ουουου.
Τ'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΝ HAON!
Το Ρίοκο το Πήρε!
Πάντα οι
inepiotaa1ax να ηαρίστάνουν τους Δημοκράτες!
Όταν 8e éxouv καβαλήσει το καλάμ, ως Προς την
ay.άπη του Λαού τους, exzi anon και το ρΟλι
και το-navnydpal"
Ο Τσίπρας Εεβρακώθηκε
για τα Παντα
Eine ο Βαοίλης Aeflév1ης
Παλλαϊκό αίτημα για συντριπτική ήττα
δυνάμεις nou πρόσκεινται στην κυβέρνηση
Την Μακε.
δισμα της Υαλάζας
Παράταξης δεί.
χνουν οικεμήσεις
του erntelefou us
ΝΔ με βάση τα eo
δονία και τους
δεν τους αφορούν τα no.
ρικά σήματα
aaaa το YEyo.
όλη τη χώρα τό.
00 στην Ευρωκάλ.
Τη όσο και στις Av.
τοδιοικητικές E«loyic.
των Πρεοηώ r. cins ο Βασίλης Αεβέντης.