Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΦΙ στις σελίδες 12 & 13
| στην Αρεόηολη >σελ.8
N. Ελλάδος» στο Καστόρι > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019(Έτος 23. 1 Ape,ός 56191 Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731 [email protected] . www.lakonikos.gr
ψεκάστηκαν 2.000 στρέμματα ευρώ
για κωνωποκτονία στον Δ. Ευρώτα nea foou
95 εκατ.
για τη διασύνδεση
Πελοποννήσου
Στο Πλαίσιο τριετούς προ
ος της Περιφέρειας Πελοποννήσου
τοδοτηθεί η κατασκευή
Τα χρήματα αυτά an°τελούν
ένα μέρος των ενωσιακών
δισ ευρώ σε 25 μεγάλα έργα
υποδομής σε 10 κράτη μέλη.
γεουπόνου του Δήμου Ευρύτο,
του επιστημονικού υπευθύνου
λαμβάνοντα η Βουλγαρία, η
Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα.
μυρισμένες εκτάσεις στο φυσικό σύστημα του Δήμου
Ευ ουτο για την καταΠολέμηση
τον κουνουηιων Πραγματοποι
ήθηκε τη Δευτέρα 1/4 Συνολικά
στο ηλαίσιο του Προγράμματος
Η αεροεφαρμογή ηραγματο
«Καταπολέμηση
με Πε ο εφαρμογής ηεριοχές
του φυσικου περιαστικού
αγροτικού συστήματος των ε
Ενοτητον ΑργοΑρκαδίας Κορινθίας,
Λακωνίας και Μεσσηνίας» για
γενικού διευθυντή Δημόσιος
Υγείας και Κοινωνικής Μέρι
μιας και ηρόεδρου της επιστη
μονικής επιτροπής του έργου, κ.
Βασίλη Διαμαντόηουλου. Eaτρο Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, tnς
Προγράμματος και του εηιστη
μονικού υπευθύνου της αναδό
χου εταιρείας Επίσης την εν
λόγω δράση Παρακολούθησε
και ο δήμαρχος Ευρώτα Δήμος
Βέρδος συνέχεια σελ.9
η λ νια η Πορτ Υαλία και
η Ρουμανία Το έργο καλύ
πτουν ευρύ φάσμα τομέων
την υγεία, τις μεταφορές, την
έρευνα το περιβάλλον και την
ενέργεια. Μαζί με την εθνική
ελικοπτέρου nepinou 2.000
Διανομή τροφίμων σε όλους
τους δήμους της Λακωνίας
δύσεις σε αυτά τα έργα ανέρχονται συνολικά σε 8 δισ.
Σχεδόν 135 εκατ. ευρώ
νωνιακό σύστημα "Σύζευξις
9-12 Απριλίου
Διανομές μεγάλων Ποσοτήτων
και χοιρινού κρέατος και ειδών
σε όλους τους Δήμους της ΛαΤην εβδομάδα αυτή, η ΠεριφεΒοίνει σε ηαραλαβή Ποσότητας
neprou 4000 κιλών Χουρ'vou
τος, 4200 τεμ. των 500gr φακές.
ρύζ, 4944 τεμ. Υάλα ε8anope,
το ελληνικό δίκτυο δημόσιαν
υπηρεσιών. Στο ούστημα Βο
δημόσιοι υηάλληλοι και
λεσμα σημαντικές οικονομίες
λύτερων
κιλών Βόειου και 1 ουνδεθούνε
κονίας η Κοινωνική Σύμπραξη
unnρεοιων
Οι διανομές θα Πραγματοη01ηθούν από την Τρίτη 9 έως την
Παρασκευή 12 Απριλίου, στο
Πολτό. και θα τα διανείμει. στο
σημεία Διανομής των Δήμων
Πα καλά..
Οι ωφελούμενες οικογένειες Ι και για κακό
Προγράμματος
Επισιτιστικής
το000 χρηματοδοτείται από το
γιατους Απόρους(TEBAL
γράφει ο Παναγιώτης Κομνηνός

Τελευταία νέα από την εφημερίδα