Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"οέλουμε λίγα
Ο Γιώργος!
απο τους Πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4347 . ΕΤΟΣ 160
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
1000 Προσλήψεις
Περίπου 1.000 προσλήψεις
έρχονται το αμέσως επόμενο
διάστημα σε τρεις φορείς
Πρόκειται για μόνιμες προσλήψεις στη Βουλή και την
Τράπεζα της Ελλάδος αλλά
και για 876 νέες προσλήψεις
πενταετούς υποχρέωσης
στην Πυροσβεστική
Έργα συνολικού
προυπολογισμού
. Για την Καρδίτσα
"Let's do it
Greece"
Καρδίτσας συμ- 1,6 εκατ. ευρω
μετέχει στην εθελοντική δράση Σελ.4
Σελ. 7
«Τα 30 αργύρια του Δημάρχου»
Βράβευσε τους μαθητές
Άγραφα,
χωρις καμια : 1
τοπικ στική !
διάθεση
Τους αξί- 1
ζουν το κα- 1
λύτερο!
Tou lou An
μοτικού Σχολείου για τη
διάκριση στο 1
διαγωνισμό !
Ρομποτικής
Σελ. 11
Σελ. 6
Ζητούνται υπαλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
τόπος μας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ
ΥΠΟΨήφιος Δ μαρχος Καρδίτσας
Ηεφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συνεργάτες για την στελέχωση τωνπαρακάτω τμημάτων.
στα social media και στα Μέσα Κοινω
νικης Ακτύωσης.5ον Η εταιρείας μας
προσφέρει την δυνατότητα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
M. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρακτικής
1ον Υπαλληλογραφείου μεγνώσεις άσκησης σε φοιτητές, η αποφοίτους
Πρόεδρος Συλλόγου Τριτέκνων Καρδίτσας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΕΚ κ.λ.Π.
στηρίου, 2ον χειριστή ηλεκτρονι
κών υπολογιστών με γνώσεις στα social media.3ονΛιαφημιστη μεγνώσεις
marketing,4ον Αημοσιογράφο με σχετικές σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια
Πληροφορίες: 2441080888
T. 6945 146226
Waht's up. 6987 748811
e-mail: [email protected]
fTheodoropoulos Theodoros
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]