Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
opeivg
TIVOOS
στην κορυφή και για το 2018
Τετάρτη 3
Απριλίου 2019
Αρ. Φύλλου 6314
Τμή 0,60€
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 26510 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
«Light It Up Blue»
σε ηάννενα και Ζίτσα
Από το 2008, η Γενικη Συνέλευση
των Ηνωμένων Εανών καιερωσε
την 2a Anp ιλιου ως Παγκόσμια
Ημέρα Ενημέρωσης και ΕυαισατοΠΟΙησης για τον Αυτισμό
Για να εηιστησουν την προσοχη
tuv noArtiv, τη νύχτα της 2ας
Απριλιου, σε πόλεις σε όλο τον
κόσμο (nx. Nea Υορκη, Παρισι.
ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΕΙΑ
το ενεργειακό του αποτύπωμα
Πολλά eSex0ντα κτίρια 8a φωτιζονται με μπλε xpupa ως μερος
της πρωτοβουλίας «Light lt up
Ar°καλυπτήρια σας 26
Μαϊου για το Ν. Γαντα
Την Κυριακή, στις 19.30, στο SEVoδοχ lo Grand Serai Xenia, ο Νικος
ηοντας 8a κάνε τα an°καλυπτήρια
της «Ave54ρτητης Δημοτικής Πρυtonoplag, με το σχήμα nou 8a διεκδικησει την Ψηφο των Γιαννιωτών
στις 26 Mdou.
Ο npunw Δημαρχος και εκ νέου
Sng npoxe παι να κάνει την npum
ανοχτη εκδηλωση της naprasns
του. Παρουσ άζοντας neplnou 50
ano τα npoorona nou
σουν το συνδυασμό του ΣΕΑ. 8
8a στελεχώ)Η Πρόταση της «Νας
ΕΠΟΧς» για το παλιό
Ο Δήμος Ιωαννητών συμμετέχοντας στην npoond8εια της Τοπικης Αυτοδιοίκησης σε naveupunarko Enirebo για την
αντιμετώηση του Προβληματος της κλιματικής αλλαγής. UneYpaye τον Δεκέμ Βριο του 2015 το 20μφωνο των Δημάρχουν για το κλίμα και την Ενεργειο, με στόχο τη μείωση των εΚΛομηανδοβειδιου του dvd paKa (CO2) κατά τουλdχιστον 4096 μΕΧρι το 2030, αλλά και την ενισχυση της ανθεκτικότητάς του με την Προσαρμογη του στα qanoueva
της κλιματικής αλλαγης
Γαστρονομία και γεύσεις |
της ΗΠείρου
στην Πανηπειρωτική
Η nporpusn ολοκληρα,μένης μελ
ληλα δημιουργια χώρων αναψυχής
κα danong, anotehei την Βασική
noinon τον χώρων του Παλου
ex8εσης es φορείς ενώνουν τις
δυνάμεις τους Ya να Donaroouv
re0σεις της Ηπείρου»
Euvedouxe n απόδοση
τιμής στους Ευεργέτες
Ενωση Ξενοδόχων Νομού luavvνων, το τμημα Ηπείρου της Λέσχης
μας HneIpou και το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 3600
συνεργάζονται και δημιουργο, ενα
τετραήμερο event με napadoaKn
Την τέταρτη κατά σεμα εκδηλωση
στη μνήμη τυν
Πολης τον ΙωαννΜον οργάνωσε το
απογευμα της Κυρακης 31 Μαρτιου
στον Πολυχώ po «Α. Χατζης, ο
Δήμος Ιωαννπών
Οδοφωτισμός με ΣΔΙΤ στην 'Ηπειρο
|και σου χρονη μαγειρικης μετοιικών
τεχνικών και χρησης ταν
nguruv υλών και npotovuuv, με
δκλεςεις και συζητήσεις και με
Πολλά άλλα happenings. E. 5
ΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΠΟΥΡΙΤΚΗ EITITKrIH