Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27264
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Ερντογάν: Δεν
Παρα°εχεται την
ηττα του και
Προσφεννει κατα
αΠοτεηεσματων
«Φρένο»
τουρναρα στις
αναορομικες συνταςεις
από 2,3% x
δέχθηκε σήμερα (σ.σ. Δευτέρα) ένα χωρίς
προηγούμενο «χαστούκι», καθώς το χουμα του, συμφωνα με τα ακόμη μεQ1χα αποτελέσματα, έχασε την Αγκυρα και την
έβασε τον πήχη της ανάπτυξης για φέτος η TQάπεζα της
Ελλάδος. Στην ετήσια Εκθε.
ση του διοικητή που δόθηκε
σήμε!α στη δημοσιότητα, η
ΤτΕ αναθεώ!ησε προς τα χά
ς της Κυ
Ο αρχηγός τ
υρκικού χράτους είχε
ΑΕΠ της χώ!ας θ' αυξηθε
ποίβλεψης 2,3% που ήταν η
προγενέστε!η προβλεψη. Για
άλληλα, ηΤτΕ εκτιμά ότι το
Eurostat:
ΑΕΠ το 2018 αυξήθηκε κατά
η ανεργια στην
Ελλάδα
Δεκεμ ριο του
προηγουμενη εκτιμηση
προβλέπει ανάπτυξη 2,5%, eνώ η Κομισιόν στις χειμερινές
για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% φέτος. Η
Τράπεζα της Ελλάδος εχτιμά ότι παρά τη
θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι
σήμερα και καταγράφεται σε σημαντικά
οικονομικά μεγέθη, διαμορφώνοντας ε
ιας οι οποιες εκριναν αντι συνταγματι
κες προγενέστερες περικοπες των, συντα
ξεων και την κατάργηση των δώρων των
συνταξιούχων, αποτ
ρο δημοσιονομικό. Και τον
ΟΙΧονομιάς, οι χι ουν
Στο 18% διαμοαφώθηκε η ανε!γία
στην Ελλάδα το Δεκέμβ!10 του 2018, σε
σχέση με 18,3% τον ΝοέμβQ10, σύμφωνα
με στοιχεία της Evgωπαϊκής Στατιστικής Υπη!εσίας (Eurostat), που δόθηκαν
σήμερα (σ.σ. Δευτέ!α) στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα
κατέγ!αψε τη μεγαλύτε!η μείωση του
ποσοστου ανεργιας σε σχεση με την ιδια
l, παραμέν
Κυριότερος εξ αυτών προέρχεται από
εγχώριο περιβάλλον και συνδέεται με
την ενδεχόμενη καθολική εφαρμογή των
κες προοπτικες για την πορεια της ε
καταναηωτικης εμπιστοσυνης
των ανέργων στην Ελλάδα ΣΕΝΑ 3
Ο Πάπας
κατηγορει την
Ευρωπη Y1a
99,0 έρευνα χα- μπτ όταση ον συ ν ο σύνη ο, με ενα
σημειώνεται έντονη βελτίωση. Αντίστοι
κτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακά
μπτει εΛαφρά, διατηρώντας τη γενικη α
νομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, στη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο καταγράφεται
επιδείνωση των προσδοκιών, σε αντίθεση
με τις χατασχευες χαι τις υπηρε
βρουάριο), επίδοση που είναι η υ ηλότε
Qη από τον ΣεπτέμβQ1ο του 2018 και επί
σης υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης
νοδική τάση των τελευταίων μηνών
καταναλωτικής εμπιστοσυνης ειναι ανα
ευαισ ησιας στους
μεταναστες Που
ΑΠριΛΙου n υπογραφη των
ση και την εμπειρια απο προηγουμενα
χρόνια.
μέτρηση αυτού του μήνα επιβεβαιώνει ως
κυρίαρχο χαραχτηριστικό τη στάση αναμονης, Χαθώς προσεγγίζουμε μια σύνθε
συμΒάσεων
Υιανδρογοναν
ρακες
ιονιο -κοι αρισσιακο
Πάπας Φοαγκίσκος κατηγ00ησε
Για τις συμβάσεις πα!αχώ!ησης των πε!ιοχών του Ιονίου χαι του Κυπαουσσιαχου
Κόλπου για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθ!άκων
χαι Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης, αναφέροντας ότι θα υπογράφουν στις 9 Απο
λίου», ενώ για τη σύμβαση που αφορά τις έ!ευνες στη θαλάσσια πεQ1οχή νοτιοδυτικά
της KQητης, που έχει ανατεθεί στην Exxon Mobil, την Total και τα ΕΛΠΕ σημείωσε ότι
ολοκλή!ωσε την πεουβαλλοντική αδειοδότηση το υπουργείο μας και έχει
γχτικό ΣυνέδQ10 και θα ελθει στη Βουλη αμέσως μετά α00λεινει ο κύκλος των συμβά
σεων, η τελευταία που έχει μείνει θα υπογραφεί αμέσως μετά την επικύ!ωση από τη
BOVATI
φερειακών χαι εθνικών), επισημ
στην έρευνα του ΙΟΒΕ στην οποία, μεταξύ
άλλων, αναφέρονται τα εξής: «Μετά από
την Ευρώπη για «έλλειψη ευαισθησίας»
απέναντι στους μετανάστες που πνίγονται κατά χιλιάδες στην Μεσόγειο πQ
σπαθώντας να φτάσουν στις ευ!ωπαϊκές
ακτές, σημειώνοντας ότι ξεχνάει πως με
τά τον πόλεμο τα παιδιά της πηγαν να
χτυπήσουν την πώρτα της βό!ειας και
της νότι
μίλησε ο υπουργός Ενέργειας
υταιο
1 οριζόντια
πάει στο Ελεάλλοτε με βελτίωση χαι άλλοτε με επιδεί
κλάδους. Στο διάστημα
νωση σε επιμέρους xnaoous
αυτο ουσιαστικές και μη αναμενομενες
τον ιουνιο εΑΤιςουμε να ειμαστε ετοιμοι»
Σχετιχα με τις διακρατικές συνεργασίες στον τομέα των υδρογονανθρά-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα