Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Δημοοιογράφος
nou ayarra
τον τοιο του
Πρέπει να ξέρe1
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης . Εκδότης Δ ευθυντης ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ-Έτος 450 . Α
φύλλου 11446
60 ευρω . Τρ
2 Απριλίου 2019
ΕΓΙΝΕ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΑΜΕ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2015 (Oaon)
:ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
Γράφει ο
Αρης Τσελίκος
1.. ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 204
(DE oogg
Αισιόδοξος
Anga, nanonμού ης ότιΗ Παρενόχληση των Τούρκων Km η αντίδραση
του'Eiliva Πρωθυπουργού
Κατά την εΠίσκεψη του Πρωθυπουργού της
χώρας στο Aya0ονήσι, με την euKapia της een
κής μας enetou της 25ης Μαρτίου, τουρκικά
μαχητικά napev6χλησαν to ellKontrpo, to onei.
Τον ΣονδοασμοΊτροφή στο Μελλον
Την Πρέβεζα επισκέ penKE
nun.Ευρωβουλευτής Ελένη Παναγιωταρέα
Τα ευτράπε a
τών ΣΥΡΙΖαίων
καίριες 04
του ευρωβου
λευτή Δημ.
σκέφθηΚΕ το Σάβ.
Pato to npwi n uno
@niqua Ευρωβου.
η κατά την
διάρκεια της
συνέντευξης
ώηου, σε
pa/υίσεις της
T. σχετικά
o.Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ NO.Α.ΕΠΡ
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΠό την μια εμμένει στην nalid tou
οτι ο τραγουδιστές κο οι ηοδοacavoea, των Ευ.
onhuon ό
σφαιριστές δε onuciva